Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 18, Sayfalar 146 - 157 2018-05-30

TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ

Kandemir ATÇEKEN [1] , Ümit DOĞRUL [2] , Serap ÇABUK [3]

102 156

İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, sosyal medyanın tutundurma faaliyetleri içerisindeki rolü de hızla artış göstermektedir. Son yıllarda, sosyal medya üzerine artan bu ilgiye rağmen, konunun pratiğine ilişkin tartışmaların yetersiz düzeyde kaldığı görülmektedir. Bu amaçla çalışmada, 5. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında yapılan tutundurma faaliyetleri içerisinde sosyal medyanın önemini uygulamalı olarak tartışmak istenmektedir. Bu kapsamda, festival boyunca gerçekleştirilen çalışmalar sosyal medya planlaması dâhilinde incelenmiş ve resmi Facebook sayfası raporlarından elde edilen veriler yorumlanmıştır. Yine, ziyaretçilerin festivali hangi iletişim kaynaklarından öğrendiklerini belirleyebilmek için 207 ziyaretçiye kolayda örneklem metoduyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Festival Facebook raporu ve anket sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, sosyal medyanın festival için önemli bir iletişim aracı olduğu anlaşılmaktadır.

Facebook, Festival, Sosyal Medya, Tutundurma
 • AKIN, M. (2010). Doğrudan Pazarlama, Güncel Pazarlama Yaklaşımından Seçmeler içinde (s. 177-198). Ankara: Detay.
 • BARUTÇU, S., & TOMAŞ, M. (2013). “Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 5–24.
 • BELCH, G., & BELCH, M. (2001). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective (5. baskı). New York: McGraw-Hill Irwin.
 • CLOW, E.K., & BAACK, D. (2016). Bütünleşik Reklam, Tutundurma ve Pazarlama İletişimi, Çev. Ed. Gülay Öztürk, 7.Basım, Nobel Yayın.
 • ÇABUK, S., & YAĞCI, M. (2007). Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım (2. baskı). Adana: Nobel.
 • EMARKETER (2014). Global Ad Spending Growth to Double This Year. Erişim Tarihi 14 Nisan 2015, http://www.emarketer.com/Article/Global-Ad-Spending-Growth-Double-This-Year/1010997.
 • KAHRAMAN, M. (2014). Sosyal Medya 101 2.0. İstanbul: MediaCat.
 • KERIN, R., HARTLEY, S., & RUDELIUS, W. (2011). Marketing: The Core (4. baskı). New York: McGraw-Hill IIrwin.
 • KHAN, M. T. (2011). Incorporating Social Media into Integrated Marketing Communications of an Organization: The Case of Warid Telecom. (Yayınlamış yüksek lisans tezi), Skövde Üniversitesi, Skövde.
 • KOTLER, P., & KELLER, K. L. (2011). Marketing Management (14 baskı). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • MANGOLD, W. G., & FAULDS, D. J. (2009). “Social Media: The New Hybrid Element of the Promotion Mix”, Business Horizons, 52(4), 357–365.
 • MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE (2012). The Social Economy: Unlocking Value and Productivity through Social Technologies. Erişim Tarihi 22 Mayıs 2015, http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy.
 • MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE (2013). Perspectives on Retail and Consumer Goods. Erişim Tarihi 14 Haziran 2015, http://www.mckinsey.com/client_service/retail/latest_thinking/perspectives_winter_2013.
 • MERSİNNARENCİYEFESTİVALİ. (2014). Mersin Narenciye Festivali. Erişim Tarihi 28 Nisan 2015, https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zs5zK1dqG544.kPwmrQ2gMXIg&hl=tr
 • MUCUK, İ. (2010). Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen.
 • ODABAŞI, Y., & OYMAN, M. (2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir: MediaCat.
 • ÖZELTÜRKAY, E. Y. (2014). Pazarlama Teorileri, (Sosyal Ağlar Teorisi), Editörler; MEHMET İSMAİL YAĞCI, & SERAP ÇABUK, MediaCat.
 • ÖZUTKU, F., ÇOPUR, H., SIĞIN, İ., İLTER, K., M.MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ, & YALÇIN ARI. (2014). Sosyal Medyanın ABC’si, İstanbul: Alfa.
 • PERREAULT, W. D., & MCCARTHY, E. J. (2002). Basic Marketing - A Global-Managerial Approach (14.Baskı), McGraw-Hill Irwin.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7131-0968
Yazar: Kandemir ATÇEKEN
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4795-3170
Yazar: Ümit DOĞRUL
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1677-8098
Yazar: Serap ÇABUK
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik428624, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {146 - 157}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.428624}, title = {TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ATÇEKEN, Kandemir and DOĞRUL, Ümit and ÇABUK, Serap} }
APA ATÇEKEN, K , DOĞRUL, Ü , ÇABUK, S . (2018). TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (18), 146-157. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428624
MLA ATÇEKEN, K , DOĞRUL, Ü , ÇABUK, S . "TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 146-157 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/37149/428624>
Chicago ATÇEKEN, K , DOĞRUL, Ü , ÇABUK, S . "TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 146-157
RIS TY - JOUR T1 - TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ AU - Kandemir ATÇEKEN , Ümit DOĞRUL , Serap ÇABUK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428624 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.428624 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 157 VL - 10 IS - 18 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428624 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428624 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ %A Kandemir ATÇEKEN , Ümit DOĞRUL , Serap ÇABUK %T TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 18 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428624 %U 10.20990/kilisiibfakademik.428624
ISNAD ATÇEKEN, Kandemir , DOĞRUL, Ümit , ÇABUK, Serap . "TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 18 (Mayıs 2018): 146-157. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428624