Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 18, Sayfalar 189 - 199 2018-05-30

TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ

İlayda İSABETLİ [1] , Halil TUNALI [2]

123 247

Toplam faktör verimliliği, üretimdeki artışın emek ve sermaye artışı ile açıklanamayan kısmı olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde toplam faktör verimliliği artışı teknolojik gelişme ile beraber ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü haline gelirken, eksikliği ülkeler arasındaki farklılıkları yaratan temel sorunlardan biri olmaktadır. Bu çalışmada 1995-2016 dönemi için Türkiye'nin de dahil olduğu 123 ülke için toplam faktör verimliliği ve gayri safi yurt içi hasıla arasındaki ilişki ekonometrik açıdan incelenmiştir. Çok boyutlu panel veri yöntemi kullanılmış, ülkeler gelir gruplarına göre ayrılmıştır. Analiz sonuçlarında ele alınan gelir gruplarının, yılların ve ülkelerin toplam faktör verimliliği üzerindeki etkilerinin yönü elde edilmiş, istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar yorumlanmıştır. Buna göre, ekonomik kriz dönemlerinin ve gelir gruplarının toplam faktör verimliliği üzerine etkisi negatif yönlü gözlenmişken, ülkeler özelinde pozitif ve negatif yönlü etkiler değişiklik göstermiştir.

Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Büyüme, Çok Boyutlu Panel Veri
 • ABDYCHEC, A., LA-BHUS, F. J. ve JONELIS, A. (2015). “Increasing Productivity Growth in Middle Income Countries”, IMF Working Paper, No.2
 • ADLER, G. (2017). “Gone With The Headwinds: Global Productivity", IMF Staff Discussion Note, No:4
 • ARK, B. (2014). “Total Factor Productivity From the Past and Directions for the Future”, National Bank of Belgium Working Paper Research, No: 271
 • ATEŞ, S. (2012). “Türkiye İmalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği Ve Uzun Dönem Büyüme İlişkileri”, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni,No:70
 • BALTAGI, B., SONG, H. ve JUNG, B. (2001). “The Unbalanced Nested Error Component Regression Model”, Journal Of Econometrics, 2001, No: 101
 • BASU, S. (2017). “Do Data Show Divergence? Revisiting Global Income Inequality Trends”, United Nations Working Paper Series
 • ÇAĞLAR, E. (2017). “Toplam Faktör Verimliliğine Yönelik Politika ve Kurumsal Çerçevelerin Değerlendirilmesi: Almanya ve Güney Kore Vaka Analizleri”, TFVP Yayınları
 • LIU, Y. ve WESTELIUS, L. (2016). “The Impact of Demographics on Productivity and Inflation in Japan”, IMF Working Paper
 • PO-CHEN ve YU, M. M. (2012). “Total Factor Productivity Growth and Directions Of Technical Change Bias: Evidence From 99 OECD and non-OECD Countries”, Annuals Of Operations Research
 • TATOĞLU, F. Y. (2016). “Üç Boyutlu Sabit ve Tesadüfi Etkili Panel Veri Modellerinin Tahmini İçin Çeşitli Yaklaşımlar”, Eurosian Econometrics, Statistics&Emprical Economics Journal, Sayı:5
 • TATOĞLU, F. Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi-Stata Uygulamalı, Beta Yayınevi, İstanbul
 • TEBALDI, E. (2016). “The Dynamics Of Total Factor Productivity and Institutions”, Journal of Economic Development, No.4 World Economic Ageing Report, United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2015
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2739-9018
Yazar: İlayda İSABETLİ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7900-536X
Yazar: Halil TUNALI
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik428638, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {189 - 199}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.428638}, title = {TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {İSABETLİ, İlayda and TUNALI, Halil} }
APA İSABETLİ, İ , TUNALI, H . (2018). TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (18), 189-199. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428638
MLA İSABETLİ, İ , TUNALI, H . "TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 189-199 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/37149/428638>
Chicago İSABETLİ, İ , TUNALI, H . "TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 189-199
RIS TY - JOUR T1 - TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ AU - İlayda İSABETLİ , Halil TUNALI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428638 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.428638 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 199 VL - 10 IS - 18 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428638 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428638 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ %A İlayda İSABETLİ , Halil TUNALI %T TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 18 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428638 %U 10.20990/kilisiibfakademik.428638
ISNAD İSABETLİ, İlayda , TUNALI, Halil . "TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 18 (Mayıs 2018): 189-199. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428638