Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 19, Sayfalar 335 - 348 2018-11-26

GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI

Simla GÜZEL [1] , Işın ÇETİN [2]

23 25

Dünyada kamu borç oranlarının yüksek olması sorunu iktisatçılar tarafından uzun süredir üzerinde durulan bir konudur. Kamu borçlarının ekonomiye etkisi konusunda genelde iki türlü yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki; kamu borçlarının özellikle kamu yatırım harcamalarının finansmanında kullanılması durumunda, ekonomik büyümeyi hızlandırmalarıdır. Diğeri de, borç oranının çok yüksek olması durumunda ekonomik büyümenin olumsuz bir şekilde etkilenmesidir.

Bu çalışma da, seçilmiş gelişmiş ülkeler ve yükselen ekonomilerde kamu borcu ve GSYİH ilişkisini mekânsal analizler yardımıyla belirlemeyi amaçlamaktadır. Birincil düzeyde veriler ile analizlerin zorluğu, günümüze kadar, ikincil verilerle yapılan çalışmaların popüler hale gelmesine neden olmuştur. Özellikle son yıllarda, birincil düzeyde kesit verileri ile yapılmış çalışmaların revaşta olduğu görülmektedir. Ampirik literatürde, kesit verileri ile yapılan analizler arasında mekânsal tekniklerin kullanımının yaygınlaşması, çalışmanın uygulama alanının seçilmesinde belirleyici olmuştur. Çalışmada hem gelişmiş hem de yükselen ekonomiler için, borç ve GSYİH ilişkisi, ülkelerin homojenlik dereceleri bazında değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, yükselen ekonomiler ve gelişmiş ülkelerin, bahsi geçen ilişki bakımından farklılık arz ettiği yönünde kurulan hipotezi destekler niteliktedir.

Kamu Borcu, Ekonomik Büyüme, Mekânsal Ekonometri
 • ADAM, K. (2011). “Government Debt and Optimal Monetary And Fiscal Policy”, European Economic Review, 55: 57-74.
 • AFONSO, A. AND JALLES J., T. (2013). Growth and productivity: The role of government debt, International Review of Economics and Finance, 25: 384–407.
 • AIYAGARI S. R. AND MCGRATTAN E. R. (1998). “The Optimum Quantity of Debt”, Journal of Monetary Economics 42: 447-469.
 • AL-ZEAUD, H. A. (2014). “Public Debt And Economıc Growth: An Empırıcal Assessment”, European Scientific Journal,10 (4): 148-158.
 • ANSELIN, L. (2003). “Spatial Externalities, Spatial Multipliers and Spatial Econometrics”, International Regional Science Review, 26 (2): 153-166.
 • ARBIA, G. (2005). Spatial econometrics: Statistical Foundations and Application to Regional
 • ARNOLD, D. J AND QUELCH J. A. (1998), “New Strategies in Emerging Markets”, Magazine Fall 19, Reserach Feature.
 • BILAN, I. AND IHNATOV I. (2015). “Public Debt and Economıc Growth: A Two-Sided Story”, International Journal of Economic Sciences, IV (2). :24-39.
 • CECCHETTI, S. G, MOHANTY, M. S. and ZAMPOLLI, F. (2011). “The Real Effects of Debt”, BIS Working Papers, No.352.
 • CHECHERITA-WESTPHAL C. AND R. PHILIPP (2012).” The Impact of High Government Debt on Economic Growth and its Channels: An Empirical İnvestigation For The Euro Area”, European Economic Review, 56: 1392–1405.
 • Checherita, C and Rother P. (2010). The Impact of Hıgh and Growıng Government Debt on Economıc Growth: An Empırıcal Investıgatıon For the Euro Area, European Central Bank Working Papers, No: 1237.
 • CLEMENTS, B, BHATTACHARYA, R. AND NGUYEN T. Q. (2003). “External Debt, Public Investment, and Growth in Low-Income Countries”, IMF Working Paper, WP/03/249 Convergence, Berlin: Springer-Verlag.
 • ÇİVİ, E. VE ÇAVUŞGİL T. (2001). “Yeni Dünya Düzeninde Güç Kazanan Ülkeler: Yükselen Ekonomiler”, Yönetim ve Ekonomi, 7 (1): 113-128.
 • DARMOFAL D., “Spatial Econometrics and Political Science, (çevrimiçi),polmeth.wustl.edu/retrieve.php?id=575, 13.03.2008.
 • ELMENDORF, D. W., Federal Reserve Board (1998), Government Debt, http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1998/199809/199809pap.pdf.
 • FERREIRA, C. (2009). “Public debt and economic growth: a Granger causality panel data approach”, Technical University of Lisbon Working Papers no. 24, School of Economics and Management, https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1863/1/getFile24.pdf.
 • FINCKE, B. AND GREINER A., (2015). Public Debt And Economıc Growth In Emergıng Market Economies, South African Journal of Economics, 83(3): 357-370.
 • FU, W.J., JIANG, P. K., GUOMO M Z.,AND , KELİ L Z., (2014). “Using Moran’s I and GIS to Study the Spatial Pattern of Forrest Litter Carbon Density in a Subtropical Region of Southeastern China”, Biogeosciences, Volume:11: 2401-2409.
 • HANSEN, H. (2002). “The Impact of Aid and External Debt on Growth and Investment”, CREDIT Research Paper, No. 02/26.
 • KUMAR, M. S.AND WOO, J. (2010). Public Debt and Growth, IMF Working Paper, WP 10/174.
 • LeSage, J. P. (1999). The Theory and Practice of Spatial Econometrics,
 • MENCINGER, J. ARISTOVNİK, A. AND VERBIČ, M. (2014). The Impact Of Growing Public Debt On Economic Growth In The European Union, Ier, Workıng Paper, No. 80.
 • MISZTAL, P. (2010). “Public Debt And Economıc Growth In The European Union”, Journal of Applied Economic Sciences, 3(13): 292-302.
 • ÖZCAN, B. VE ZEREN, F. (2013). “Sosyal Güven ve Ekonomik Kalkınma: Avrupa Ülkeleri Üzerine Mekânsal Ekonometri Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1,: 7-36.
 • PANIZZA, U.,. PRESBITERO, A. F (2014). “Public debt and economic growth: Is there a causal effect?”, Journal of Macroeconomics, 41: 21–41.
 • PATTILLO, C., POIRSON, H.AND RICCI, L. (2004). What Are the Channels Through Which External Debt Affects Growth?, IMF Working Paper, No. 04/15.
 • REINHART, C. M., REINHART, V AND ROGOFF, K.,S (2012). Debt Overhangs: Past And Present, NBER Working Paper Series, No. 18015.
 • REINHART, C.M. ROGOFF, K. S (2010). Growth In A Time Of Debt, NBER Working Paper Series, No. 15639.
 • SALEH, A.S. (2003). “The Budget Deficit and Economic Performance: A Survey, University of Wollongong”, Faculty of Commerce Economics Working Papers. 78: 1–53.
 • TU, J. AND ZONG-GUO X. (2008), “Examining Spatially Varying Relationships Between Land Use and Water Quality Using Geographically Weighted Regression I: Model Design and Evaluation”, Sci Total Environ, 407: 358-378.
 • VAN BON, N., (2015). “The effects of public debt on inflation in developing economies of Asia: An empirical evidence based on panel differenced GMM regression and PMG estimation”, Asian Economic and Social Society, 5 (9): 102-116.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5249-8873
Yazar: Simla GÜZEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9788-8979
Yazar: Işın ÇETİN
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik399685, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {335 - 348}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.399685}, title = {GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {GÜZEL, Simla and ÇETİN, Işın} }
APA GÜZEL, S , ÇETİN, I . (2018). GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 335-348. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.399685
MLA GÜZEL, S , ÇETİN, I . "GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 335-348 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/399685>
Chicago GÜZEL, S , ÇETİN, I . "GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 335-348
RIS TY - JOUR T1 - GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI AU - Simla GÜZEL , Işın ÇETİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.399685 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.399685 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 348 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.399685 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.399685 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI %A Simla GÜZEL , Işın ÇETİN %T GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.399685 %U 10.20990/kilisiibfakademik.399685
ISNAD GÜZEL, Simla , ÇETİN, Işın . "GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (Kasım 2018): 335-348. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.399685