Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 19, Sayfalar 549 - 571 2018-11-26

GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ

Bekir Sami OĞUZTÜRK [1] , Ferhat ÖZBAY [2]

19 24

İnovasyon, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinden toplumsal yapısına, sanayilerine ve tarımına kadar birçok alanda önemli bir etkiye sahiptir. Kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olarak görülen inovasyon, ülkelerin gelişmesi veya gelişimini sürdürebilmesi için önemli bir araçtır. Kısaca inovasyonun önemini ve anlamını erken kavrayabilmiş ve inovasyonu ülkelerine entegre edebilmiş toplumlar, gelişmişlik açısından dünya ölçeğinde ilk sıralarda yer almaktadır.

Bu çalışmanın amacı, inovasyon göstergeleriyle gelişmişlik arasındaki ilişkiyi güdümlü ekonomiler ve WEF (World Economic Forum) yayınladığı küresel rekabet raporu verileri ile betimsel olarak açıklamaktır. Bu doğrultuda ilk olarak inovasyon ve kalkınmanın teorik temelleri incelenmiştir; sonrasında, G20 ülkeleri Küresel Rekabet Raporu çerçevesinde kalkınma seviyelerine göre gruplara ayrılmıştır. Son olarak inovasyon göstergelerine göre sıralanan ülkeler, İnsani Gelişmişlik Raporu verileriyle karşılaştırılmış ve ilgili bulgular iktisadi bakış açısıyla yorumlanmıştır. İnovasyon güdümlü ülkelerin hepsinin çok yüksek insani gelişme endeksine sahip olduğu görülmüştür.

İnovasyon, Kalkınma
  • Adıgüzel, B., (2012), İnovasyon Ve İnovasyon Yönetimi: Steve Jobs Örneği, Ankara, T.C.Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı; Yönetim Organizasyon Bilim Dalı ,Yüksek Lisans Tezi .Aoki, M. and Yoshikawa, H., (2002), Demand Saturation-Creation And Economic Growth,Journal Of Economic Behaviour & Organization, Vol. 48,Elsevier. ss. 127-154Annoni, P. and Kozovska, K., (2010),Eu Regional Competitiveness Index, Luxembourg: Publications Office Of The European Union, Printed İn Italy.Ayhan, A., (1999), Yenilik, Gebze İleri Teknoloji Enstistüsü Rektörlüğü, Yayın No: 5 Kocaeli, GebzeBTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası)., (2007), İnovasyon Nedir Şirketlere Ne Getirir, (http://www.btso.org.tr/documents/publication/18.pdf).Dinler, Z., (2007), İktisada Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi YayınlarıElçi, Ş; Karataylı, S. ve Karaata, S., (2008), Bölgesel İnovasyon Merkezleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, İstanbul,TÜSİAD.Elçi, Ş., (2007), İnovasyon ‘Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı’, 2. Baskı, İstanbul, Tecnopolisgrup.Gökçe, S. G., (2010), İnovasyon Kavramı ve İnovasyonun Önemi, Malatya, Fırat Kalkınma Ajansı, ss. 1-5Göker, Ş., (2009), Şirketlerde İnovasyon Stratejisinin Önemi ve Türkiyenin İnovasyon Kapasitesinin Analizi, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesisosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.Gönel, D.F., (2010), Kalkınma Ekonomisi, Ankara, Elif Yayın Evi 1. Baskı.Greenhalgh, C. and Rogers, M., (2010), İnnovation, İntellectual Property And Economic Growth, New Jersey, Princeton University Press.Günay, Ö., (2007), Yenilik Engellerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.Han, E. ve Kaya, A.A., (2008), Kalkınma Ekokomisi;Teori Ve Politika, Ankara, nobel Yayın Dağıtım 6. Baskı.Işık, N. ve Kılınç, E.C., (2012), İnovasyon-Güdümlü Kalkınma: AvrupaBirliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Girişimcilik ve İnovasyonYönetimi Dergisi-Cilt 1, Sayı 1, ss. 31–68.Kırım, A., (2005), Karlı Reçetenin Büyümesi İnnovasyon, 1. Baskı., İstanbul, Fed Yayınları.Lopez-Claros,A. and Mata, N.Y., (2009-2010), The Innovation for Development Report 2009–2010: Strengthening Innovation for the Prosperity of Nations, Newyork,(ss:1-50) Printed By: Palgrave Macmillan, Editör: Lopez-Claros,A.Oakley, P. and Garforth, C., (1985), Guide To Extension Training, FAO Training Series, Rome, Italy, No: 11, FAO.Oğuztürk, B. S., ÖZBAY, F., & PEHLİVAN, C. (2017). Güney Kore’nin Büyüme Sürecinde İnovasyonun Rolü: Ekonometrik Bir Analiz 1984-2015. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, C.22, S.4, s.1203-1222.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3076-9470
Yazar: Bekir Sami OĞUZTÜRK
Kurum: Süleyman Demirel University, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7756-3835
Yazar: Ferhat ÖZBAY
Kurum: Süleyman Demirel University
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik408868, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {549 - 571}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.408868}, title = {GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ}, key = {cite}, author = {ÖZBAY, Ferhat and OĞUZTÜRK, Bekir Sami} }
APA OĞUZTÜRK, B , ÖZBAY, F . (2018). GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 549-571. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.408868
MLA OĞUZTÜRK, B , ÖZBAY, F . "GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 549-571 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/408868>
Chicago OĞUZTÜRK, B , ÖZBAY, F . "GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 549-571
RIS TY - JOUR T1 - GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ AU - Bekir Sami OĞUZTÜRK , Ferhat ÖZBAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.408868 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.408868 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 549 EP - 571 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.408868 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.408868 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ %A Bekir Sami OĞUZTÜRK , Ferhat ÖZBAY %T GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.408868 %U 10.20990/kilisiibfakademik.408868
ISNAD OĞUZTÜRK, Bekir Sami , ÖZBAY, Ferhat . "GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (Kasım 2018): 549-571. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.408868