Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 19, Sayfalar 396 - 404 2018-11-26

ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Hakan ÖNER [1]

21 34

Bu çalışmanın amacı, altın, petrol, döviz kuru, faiz ve korku endeksi olarak anılan volatilite endeksi (VIX) arasındaki nedensellik ilişkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada, altın fiyatları, Amerikan ham petrol (WTI) fiyatları, EUR/USD paritesi, Amerikan hazine 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları ve VIX endeksi değişkenlerine ait 02 Ocak 2008 – 10 Mayıs 2017 dönemi işgünü verileri kullanılmıştır. Ekonometrik analizde, Genişletilmiş Dickey Fuller birim kök testi ile Granger nedensellik testi uygulanmış ve değişkenler arasındaki ilişki yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; altından petrole, altından EUR/USD paritesine ve altından Amerikan hazine 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranlarına tek yönlü nedensellik, Amerikan hazine 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranları ile VIX endeksi arasında ve EUR/USD paritesi ile VIX endeksi arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. 

Altın, Petrol, Döviz Kuru, Amerikan Hazinesi Gösterge Tahvil Faiz Oranları, VIX Volatilite Endeksi
 • AKTAŞ, M. ve AKDAĞ, S. (2013). "Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları ile İlişkilerinin Araştırılması", International Journal Social Science Research, 2 (2), 50-67.
 • BASHER, S. A. ve SADORSKY, P. (2016). “Hedging Emerging Market Stock Prices with Oil, Gold, VIX, and Bonds: A Comparison Between DCC, ADCC and GO-GARCH”, Energy Economics, 54, 235-247.
 • BROOKS, C. (2002). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge, Cambridge University Press.DEE, J., Lİ, L. ve ZHENG, Z. (2013). “Is Gold a Hedge or Safe Haven? Evidence from Inflation and Stock Market”, International Journal of Development and Sustainability, 2 (1), 12-27.
 • DİAZ, E. M., MOLERO, J. C. ve DE GRACİA, F. P. (2016). “Oil Price Volatility and Stock Returns in the G7 Economies”, Energy Economics, 54, 417-430.
 • FOUNTAİN, R. L., HERMAN JR. J.R. ve RUSVOLD D. L. (2008). “An Application of Kendall Distributions and Alternative Dependence Measures: SPX vs. VIX”, Insurance: Mathematics and Economics, 42, 469–472.
 • GÖZGÖR, G. ve KABLAMACİ, B. (2014). "The Linkage Between Oil and Agricultural Commodity Prices in the Light of the Perceived Global Risk", Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomica, 60, 332-342.
 • GUJARATİ, D. N. (2005). Temel Ekonometri, (Çev.) ŞENESEN Ü. ve ŞENESEN G. G., 3. bs., İstanbul, Literatür Yayıncılık.
 • JİANG, G. J. ve TİAN Y. S. (2007). “Extracting Model-Free Volatility from Option Prices: An Examination of the VIX Index”, Journal of Derivatives, 14, 1–26.
 • MACKİNNON, J. G. (1996). “Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests”, Journal of Applied Econometrics, 11 (6), 601-618.
 • ÖNCÜ, M.A., ÇÖMLEKÇİ, I., YAZGAN, H.I. ve BAR, M. (2015). “Yatırım Araçları Arasındaki Eşbütünleşme (BİST 100, Altın, Reel Döviz Kuru”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 43-57.
 • PRADHAN, R. P., ARVİN, M. B., ve GHOSHRAY, A. (2015). “The Dynamics of Economic Growth, Oil Prices, Stock Market Depth, and Other Macroeconomic Variables: Evidence from the G-20 Countries”, International Review of Financial Analysis, 39, 84-95.
 • POYRAZ, E. ve DİDİN, S. (2008). “Altın Fiyatlarındaki Değişimin Döviz Kuru, Döviz Rezervi ve Petrol Fiyatlarından Etkilenme Derecelerinin Çoklu Faktör Modeli İle Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 93-104.
 • SEVÜKTEKİN, MUSTAFA ve NARGELEÇEKER, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • ŞENTÜRK, M. ve AKBAŞ, Y. E. (2012). “Finansal Aktif Fiyatları ve Borsa Getirisi İlişkisi: Türkiye Örneği Üzerine Bir Uygulama”. Finansal Araştırmalar Dergisi. 3(6), 41-53.
 • TULLY, E. ve LUCEY, B. M., (2007). “A Power GARCH Examination of the Gold Market”, Research in International Business and Finance, 21, 316-325.
 • WHALEY, R.E. (2000). “The investor fear gauge”, Journal of Portfolio Management, 26, 12-17.YAPRAKLI, S ve KAPLAN, F. (2018). “Petrol Fiyatlarının Altın Fiyatları Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Ekonometrik Bir Araştırma”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 10 (1), 50-69.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9595-1498
Yazar: Hakan ÖNER (Sorumlu Yazar)
Kurum: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik411115, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {396 - 404}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.411115}, title = {ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {ÖNER, Hakan} }
APA ÖNER, H . (2018). ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 396-404. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.411115
MLA ÖNER, H . "ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 396-404 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/411115>
Chicago ÖNER, H . "ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 396-404
RIS TY - JOUR T1 - ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AU - Hakan ÖNER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.411115 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.411115 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 396 EP - 404 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.411115 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.411115 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %A Hakan ÖNER %T ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.411115 %U 10.20990/kilisiibfakademik.411115
ISNAD ÖNER, Hakan . "ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (Kasım 2018): 396-404. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.411115