Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4561 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Bu dergide yayınlanan çalışmaların bilim ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimize gönderilen çalışmalar, alanında uzman üç ayrı hakem tarafından incelendikten sonra uygun görülenler yayınlanmaktadır. Yazım kurallarına ilişkin bilgilere dergimizin son kısmında yer verilmiştir.

Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-4561 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |
Kapak Resmi

20.246

30.422

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Bu dergide yayınlanan çalışmaların bilim ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimize gönderilen çalışmalar, alanında uzman üç ayrı hakem tarafından incelendikten sonra uygun görülenler yayınlanmaktadır. Yazım kurallarına ilişkin bilgilere dergimizin son kısmında yer verilmiştir.

Cilt 7 Sayı 14 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 14 - Ara 2017
 1. Yerli Turistlerin Gaziantep Mutfağına Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 387 - 412
  İbrahim GİRİTLİOĞLU, Mesut KARAMAN
 2. Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 372 - 386
  Fatma KARASU
 3. Kierkegaard’a Göre İmanın Gereği: Bireysel Varoluş
  Sayfalar 290 - 303
  Muharrem ŞAHİNER
 4. Kilis Örneğinde Suriyeli Mültecilerin Kur'an-ı Kerim İle İlgilerinin Moral Ve Motivasyonlarına Etkisi
  Sayfalar 250 - 272
  Bünyamin AÇIKALIN
 5. Sakal Uzatma Ve Bıyık Kısaltmanın Hükmüne İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 273 - 289
  Hüseyin BAYSA
 6. Divan Şiirinde Ata Benzetilen Dinî-Tasavvufi Kavramlar
  Sayfalar 304 - 321
  Bülent KAYA
 7. Kilisli Hâmî Ve Dîvânçesi
  Sayfalar 322 - 333
  Armağan ZÖHRE
 8. Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu
  Sayfalar 334 - 355
  Kemal EROL
 9. Kazan Tatar Türklerinde Masal Anlatma Geleneği
  Sayfalar 356 - 371
  Mustafa GÜLTEKİN
 10. Health-Related Artıcles, News and Announcements Publıshed ın İrade-i Milliye Newspaper
  Sayfalar 1 - 11
  Mehmet TEMEL
 11. Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi
  Sayfalar 12 - 23
  Ömer CİDE
 12. Osmanlı Coğrafyasında İlk Devrimci Örgüt: Philiki Eterya
  Sayfalar 24 - 45
  Erol ÇİYDEM, Yavuz ÖZDEMİR
 13. Vakanüvisin Dili: Halil Nuri Bey Örneği
  Sayfalar 46 - 59
  Seydi TOPRAK
 14. 18. Yüzyılda Behisni'de Camiler ve Cami Görevlileri
  Sayfalar 60 - 87
  Muhammet Nuri TUNÇ, Faruk SÖYLEMEZ
 15. Hurûfât Defterlerinde 17.-19 Yüzyıllar Arasında Kilis’te Sosyal ve Dini Hayat
  Sayfalar 88 - 103
  Metin AKİS, Mehmet TEKTUNA
 16. Sektörler Arası Kadın İstihdamı Ve Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Bir Araştırma: Kilis İli Örneği
  Sayfalar 224 - 249
  Şehadet BULUT, Taner AKÇACI
 17. Göç Metaforuna Yolculuk: Bir Fenomenolojik Çalışma
  Sayfalar 104 - 126
  Mehmet ŞENTÜRK, Fatih TIKMAN, Esat YILDIRIM
 18. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumları Ve Bunun Öğretime Etkisi
  Sayfalar 127 - 146
  Ahmet SİMSAR, Metin KADİM
 19. Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği
  Sayfalar 147 - 164
  Yakup DOĞAN, Vakkas YALÇIN, Ahmet SİMSAR
 20. Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri
  Sayfalar 165 - 185
  Emine YILMAZ BOLAT, Nursel ATA
 21. İnternet ve Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması: Fırsatlar ve Sınırlılıklar
  Sayfalar 186 - 207
  Hasan GÜLER, Yunus ŞAHİNKAYASI, Hamide ŞAHİNKAYASI
 22. Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 208 - 223
  Zeynel AMAÇ, Durmuş BURAK, Sadık DURAN