Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 14, Sayfalar 334 - 355 2017-12-19

Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu

Kemal EROL [1]

244 469

Özet

Türk edebiyatının büyük ustaları arasında anılan Orhan Kemal’in (1914-1970) romanları yazıldığı dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik koşulları yanı sıra ülkenin idarî ve hukukî işleyişindeki gerçekliğe ayna tutar. Yazar, kendi fikir dünyasında yaşadığı sorgulamaları romanlarına suç, ceza, hak ve adalet kavramları bağlamında gerçek bir aydın duyarlılığıyla yansıtır.

Toplumsal hukuk işleyişinde sıkı bir gözlemci olduğu; işçi ve işveren konulu romanlarında çoğu kez bir hukuk adamı kişiliğini yarattığı görülen Orhan Kemal, Suçlu (1957) romanını da adeta bir hukuksal in­celeme konusu yapmıştır. Roman, bir çocuğun suçlu damgası yemesine neden olan toplumsal gerçekleri çarpıcı bir biçimde ele alır. Türk edebiyatında “Suça Sürüklenen Çocuk” kavramının en iyi anlatımlarından biri olan bu eser, çocukların bazı dış etkenlerle suça itildikleri; bu durumun sorumlusunun da toplum olduğu tezine dayanır. Eserin amacı, sanat kaygısından çok bu konuda evrensel hukuku gözeten yasal düzenlemelere ön ayak olmaktır. Bu nedenle romanın edebiyat-hukuk ilişkisi kapsamında suçbilim açısından incelenmesi ayrı bir önem taşır.

Orhan Kemal, Suçlu, Edebiyat-Hukuk İlişkisi, Çocuk, Suç
 • Akyüz, Emine, Çocuk Hukuku. 4. Baskı, Pegem Akademi, Ankara, 2015.
 • Ayhan, Sezer, Suçlu Kim? Türkiye’de Çocuk Suçluluğu, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2011.
 • Ayan, Mehmet, Kişiler Hukuku, 5. Baskı, Mimoza, Konya, 2014.
 • Aydın, Murat, “Çocuk(ça) Adalet?”, 3. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Tebliğler, İstanbul,13-19 Eylül 2013, s.51-56. Aydın, Murat, “Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Alternatif Yaptırımlar”, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu. Ankara, 27-29 Nisan 2009, s.163-182.
 • Bal, Hüseyin, Çocuk Suçluluğu Kavramlar-Kuramlar-Saha Çalışmaları, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2004.
 • Dönmez, İbrahim Hakkı, Bu da mı Gol Değil Hâkim Bey? Türkiye’de Hukuk Kültürü, Elips Kitap, Ankara, 2013.
 • Erem, Faruk, Bir Ceza Avukatının Anıları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2011.
 • Gözler, Kemal, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınları, Bursa, 2015.
 • Gündüz, Osman, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000. (Edt: Ramazan Korkmaz) (367-454), Grafiker Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Metodu, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara, 1984.
 • Kıllıoğlu, İsmail, Edebiyat ve Suç, Akabe Yayınları, İstanbul, 1988.
 • Kırdök, M., Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (Çocuk Hakları içinde, 61-70), Çiviyazıları, İstanbul, (1998.
 • Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı 4 Cumhuriyet Dönemi 2, Evrensel, İstanbul, 2002.
 • Kurtoğlu, Mehmet, “Edebiyat ve Hukuk”, tyb.org.erişim: 30.09.2016.
 • Narlı, Mehmet, Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme, KBY., Ankara, 2002.
 • Orhan Kemal, Suçlu, 14. Baskı, (2014), Everest Yayınları, İstanbul,1957.
 • Orhan Kemal, Sokakların Çocuğu, 9. Baskı (2007), Everest Yayınları, İstanbul, 1963.
 • Orhan Kemal, Sokaklardan Bir Kız. 12. Baskı (2008), Everest Yayınları, İstanbul, 1968.
 • Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, TİBY., Ankara, 1984.
 • Özdemir, Emin, Yazınsal Türler, Bilgi Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Uğurlu, Nurer, “Orhan Kemal ve Aydınlık Gerçekçilik”, Yeni A. 4(3), 1973, s.40-46.
 • Ulutaş, Nurullah, Roman ve Hukuk, Akçağ Yayınları, Ankara, 2012.
 • Yıldırım C., Eğitimde Araştırma Metotları, Akyıldız Matbaası, Ankara, 1966.
 • Yücel, Mustafa T., Suç ve Ceza Anatomisi, Yarı Açık Cezaevi Matbaası, Ankara, 1973.
 • Yüksel, Mehmet, “Bilim Felsefesi ve Sosyal Teori Bağlamında Hukuk Öğretimine Bakmak”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 3(2), 2013, (1-8).
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Edebiyat
Yazarlar

Yazar: Kemal EROL
Ülke: Turkey


Bibtex @sanat ve edebiyat { kilissbd324842, journal = {Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4561}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {334 - 355}, doi = {}, title = {Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu}, key = {cite}, author = {EROL, Kemal} }
APA EROL, K . (2017). Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 334-355. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/324842
MLA EROL, K . "Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 334-355 <http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/324842>
Chicago EROL, K . "Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 334-355
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu AU - Kemal EROL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 334 EP - 355 VL - 7 IS - 14 SN - 2146-4561- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Dergisi Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu %A Kemal EROL %T Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu %D 2017 %J Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4561- %V 7 %N 14 %R %U
ISNAD EROL, Kemal . "Çocuk, Suç Ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu". Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 14 (Aralık 2017): 334-355.