Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Zeynel AMAÇ [1] , Durmuş BURAK [2] , Sadık DURAN [3]

148 242

Bu çalışmanın amacı, Kitsantas (2012) tarafından geliştirilen “Teacher Efficacy Scale for Classroom Diversity (TESCD)- Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeği” isimli ölçeğin Türkçeye uyarlanmasını sağlamaktır. Özgün ölçek İngilizce olup, tek faktörlü ve 10 maddeden oluşmaktadır. Özgün ölçeğin oluşturulmasında 417 öğretmen adayından toplanan veriler ile faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca ölçeğin yapısını desteklemek için kuramsal olarak benzer yapıyı ölçtüğü düşünülen ölçekler ile ilişkisine bakılmıştır. Ölçeğin uyarlanması üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada uzman çevirmenler ölçeği Türkçeye çevirmiştir. Türkçeye çevrilen ölçeğin dil, kültür ve içerik uyumunun sağlanması için uzman görüşlerine başvurulmuş ve gerekli değişiklikler yapılmıştır. Anlam kaymalarını gidermek için ölçek yeniden İngilizceye çevrilmiştir. Anlam kaymaları giderildikten sonra ölçek tekrar Türkçeye çevrilmiştir. İkinci ve üçüncü aşamada ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koyabilmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, güvenirliliği belirlemek için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Bu aşamalarda 305 öğretmen adayından ayrı ayrı toplanan veriler kullanılmıştır. Uyarlama sonucunda elde edilen “Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeği” özgün ölçekte olduğu gibi tek faktörlü ve 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçek geçerli ve güvenilir olarak dilimize ve kültürümüze kazandırılmıştır. Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin ülkemizde yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek yeterlilikte, geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.


Kültürel Çeşitlilik, Öğretmen Yeterliliği, Sınıf, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçek Uyarlama
  • Referans1 Kitsantas, A. (2012). Teacher efficacy scale for classroom diversity (TESCD): A validation study. Profesorado Journal of Curriculum and Teacher Education, 16(1), 35-45.
  • Referans2 Ogbu, J. U. (1992). Understanding cultural diversity and learning. Educational Researcher, 21(8), 5-14.
  • Referans3 Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Eğitim
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1387-5773
Yazar: Zeynel AMAÇ
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Durmuş BURAK
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4436-6410
Yazar: Sadık DURAN
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilissbd341633, journal = {Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4561}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {208 - 223}, doi = {}, title = {Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {AMAÇ, Zeynel and DURAN, Sadık and BURAK, Durmuş} }
APA AMAÇ, Z , BURAK, D , DURAN, S . (). Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 208-223. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/341633
MLA AMAÇ, Z , BURAK, D , DURAN, S . "Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (): 208-223 <http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/341633>
Chicago AMAÇ, Z , BURAK, D , DURAN, S . "Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (): 208-223
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Zeynel AMAÇ , Durmuş BURAK , Sadık DURAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 208 EP - 223 VL - 7 IS - 14 SN - 2146-4561- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Dergisi Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Zeynel AMAÇ , Durmuş BURAK , Sadık DURAN %T Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4561- %V 7 %N 14 %R %U
ISNAD AMAÇ, Zeynel , BURAK, Durmuş , DURAN, Sadık . "Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 14 208-223.