Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/Sayfalar/6425-hakkimizda.klu

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri, derlemeleri, araştırma notları, teknik notları, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan bir dergidir.

Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. 

Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Dergimiz; ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad ve Sindex tarafından taranmaktadır.

 

Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KLUJFEAS) started to be published in 2012. Journal welcome papers for publications as original research papers, research notes, technical notes, book reviews and scientific letters to editors.

The International scientific journal is published twice a year in March and September

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility for the studies belongs to the author(s).

Studies must be sent to the journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) system.

The journal index in ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad and Sindex. 

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/Sayfalar/6425-hakkimizda.klu
Kapak Resmi

22.010

92.179

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri, derlemeleri, araştırma notları, teknik notları, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan bir dergidir.

Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. 

Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Dergimiz; ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad ve Sindex tarafından taranmaktadır.

 

Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KLUJFEAS) started to be published in 2012. Journal welcome papers for publications as original research papers, research notes, technical notes, book reviews and scientific letters to editors.

The International scientific journal is published twice a year in March and September

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility for the studies belongs to the author(s).

Studies must be sent to the journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) system.

The journal index in ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad and Sindex. 

Yıl: 2018 - Cilt: 7 - Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. SOSYAL MEDYADA KRİZ YÖNETİMİ VE KURUM İTİBARI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR MODEL UYGULAMASI
  Sayfalar 1 - 20
  Aslin YENİCE, Serdar Pirtini, Göksel Ataman
 2. GİRİŞİMCİLİK KİŞİLİĞİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 21 - 34
  Çağatan Taşkın, Onur Öztürk, Ahmet Akif Karadamar
 3. NET ULUSLARARASI TURİZM GELİRLERİ VE GSYİH: KÜMÜLATİF TOPLAMLAR YAKLAŞIMI
  Sayfalar 35 - 54
  Mehmet Tevfik İzgi, Oğuzhan Özçelebi, Dündar Murat Demiröz
 4. KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Sayfalar 55 - 74
  Abdullah OKUMUŞ, Nargiz ZULFUGAROVA, Melike GÜLEÇ, Esraa ZAID
 5. TÜKETiCiLERiN PLANSIZ SATIN ALMA KARARLARI ÜZERiNDE TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİNİN VE MAĞAZA ATMOSFERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 75 - 90
  Elmaz BEYTULOVA, Bahar Yaşin
 6. Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Petrol Fiyatları Tahmini
  Sayfalar 91 - 106
  R.Şebnem Ketrez, Arif SALDANLI
 7. HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ
  Sayfalar 107 - 119
  SEMA YILMAZ GENÇ, ONUR CAN BAYRAKTAR
 8. FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 120 - 140
  Hülya Küçük, İrem Ece Akpinar
 9. EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY
  Sayfalar 141 - 146
  Hakan BEKTAŞ, SEMA ULUTÜRK AKMAN
 10. “Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 147 - 161
  Emel İSLAMOĞLU, Hanife CANDIR ŞİMŞEK, Salih TELLİOĞLU
 11. Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi
  Sayfalar 162 - 175
  Erkan Hüseyinli, Selin Küçükkancabaş Esen
 12. Finans Teorisi Kapsamında Para Arzı Bileşenleri Üzerine Bir İnceleme: TCMB Örneği
  Sayfalar 176 - 189
  Mehmet Hasan Eken, Süleyman Kale
 13. Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm
  Sayfalar 190 - 204
  ADNAN SEYAZ
 14. KİTAP DEĞERLENDİRMESİ: Conversations with Bourdieu: The Johannesburg Moment
  Sayfalar 205 - 208
  Osman KOCAAGA