Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/Sayfalar/6425-hakkimizda.klu

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri, derlemeleri, araştırma notları, teknik notları, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan bir dergidir.

Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. 

Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Dergimiz; ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad ve Sindex tarafından taranmaktadır.

 

Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KLUJFEAS) started to be published in 2012. Journal welcome papers for publications as original research papers, research notes, technical notes, book reviews and scientific letters to editors.

The International scientific journal is published twice a year in March and September

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility for the studies belongs to the author(s).

Studies must be sent to the journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) system.

The journal index in ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad and Sindex. 

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/Sayfalar/6425-hakkimizda.klu
Kapak Resmi

15.393

53.098

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri, derlemeleri, araştırma notları, teknik notları, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan bir dergidir.

Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. 

Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Dergimiz; ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad ve Sindex tarafından taranmaktadır.

 

Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KLUJFEAS) started to be published in 2012. Journal welcome papers for publications as original research papers, research notes, technical notes, book reviews and scientific letters to editors.

The International scientific journal is published twice a year in March and September

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility for the studies belongs to the author(s).

Studies must be sent to the journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) system.

The journal index in ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad and Sindex.