Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/Sayfalar/6425-hakkimizda.klu
Kapak Resmi

11.234

29.454

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri, derlemeleri, araştırma notları, teknik notları, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan bir dergidir.

Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. 

Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Dergimiz; ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad ve Sindex tarafından taranmaktadır.

 

Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KLUJFEAS) started to be published in 2012. Journal welcome papers for publications as original research papers, research notes, technical notes, book reviews and scientific letters to editors.

The International scientific journal is published twice a year in March and September

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility for the studies belongs to the author(s).

Studies must be sent to the journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) system.

The journal index in ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad and Sindex. 

Yıl: 2017 - Cilt: 6 - Sayı: 5 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 5 - Ara 2017
 1. TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMEDE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
  Sayfalar 1 - 10
  Hanife CANDIR ŞİMŞEK, Emel İSLAMOĞLU, Sinem YILDIRIMALP
 2. TÜRK BANKACILIĞINDA KRİZLER VE ÇIKARILAN DERSLER
  Sayfalar 11 - 23
  Süleyman Kale, Mehmet Hasan Eken
 3. SAĞLIK ÖRGÜTLERİNDE İNOVASYON
  Sayfalar 24 - 36
  Pınar AVCI
 4. BEZDİRİ İLE MÜCADELEDE DURKHEİM'IN AHLAK EĞİTİMİ MODELİ
  Sayfalar 37 - 49
  Ramazan TİYEK
 5. GENÇ İŞSİZLİĞİ, SUÇ, GÖÇ, İNTİHAR VE BOŞANMA DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR? TÜRKİYE’DEN AMPİRİK BİR KANIT
  Sayfalar 50 - 63
  Ufuk Özer, Mehmet Hanefi Topal
 6. DÜNYA UYGULAMALARI PERSPEKTİFİNDE OBEZİTE VERGİLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
  Sayfalar 64 - 71
  MELİH KABAYEL, ALPER DOĞAN
 7. AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARI: KONUYA İLİŞKİN BİR UYGULAMA
  Sayfalar 72 - 90
  Betül BALKAN AKAN, Feyza Çağla ORAN
 8. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ’NİN TÜRK DIŞ POLİTİKASININ İNŞASINDAKİ ROLÜ
  Sayfalar 91 - 101
  İhsan Ömer Atagenç
 9. TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI REJİMİNDE SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER
  Sayfalar 102 - 109
  RENGÜL EKİZCELEROĞLU, Hakan Sabri Çelikyay
 10. KIRILGAN SEKİZLİ ÜLKELERİNİN ORTA GELİR TUZAĞINA UZAKLIĞININ ÖLÇÜLMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 110 - 128
  Furkan YILDIZ, Yüksel BAYRAKTAR
 11. KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDEKİ KOBİLERİN E-PAZARLAMA UYGULAMALARI
  Sayfalar 129 - 149
  Yrd.Doç.Dr. hasan gedik
 12. ORGAN BAĞIŞINDA KAMU SPOTU ETKİSİNİN NİTEL TERCİH MODELLERİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 150 - 159
  KEVSER TÜTER, ESİN CUMHUR YALÇIN
 13. PERAKENDECİLER VE TÜKETİCİLER AÇISINDAN PERAKENDECİ MARKALAR: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
  Sayfalar 160 - 171
  Mehmet Zahid Ecevit, Ulun Akturan
 14. KAR PAYI BİLMECESİNİN ARAŞTIRILMASI: BİST TEMETTÜ-25 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 172 - 183
  Doç.Dr. Feyyaz ZEREN
 15. SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN VERGİ ADALETİ: KURAMSAL BİR TARTIŞMA
  Sayfalar 184 - 191
  Tarkan Peran, İskender Gümüş
 16. LİSANS SEVİYESİNDE İKTİSAT EĞİTİMİNDE TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 192 - 202
  ÖZER ÖZÇELİK, Süleyman Emre ÖZCAN
 17. TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARET KAVRAMINA GENEL BAKIŞ
  Sayfalar 203 - 210
  Suzan Kantarcı Savaş
 18. TURİZMDE İŞKOLİKLİK DAVRANIŞI, İŞ TATMİNİ İLE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ VE ÖRGÜTE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ: ANTALYA’DA BULUNAN BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ YÖNETİCİLER ÖRNEĞİ
  Sayfalar 211 - 227
  Pelin ARSEZEN
 19. DUVAR: TARİH GERİ DÖNÜYOR - DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN (KİTAP İNCELEMESİ)
  Sayfalar 228 - 229
  Sezin GÜRSOY