Amaç

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; akademiye, bilime ve literatüre katkı sağlamak amacıyla 2012 yılında yayın hayatına başlamış olup, sosyal bilimler alanında disiplinler arası özgün araştırma makaleleri, derlemeleri, araştırma notları, teknik notları, kitap eleştirileri/incelemeleri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce şeklindedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. 

Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/klujfeas) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Kapsam

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Ekonometri, İstatistik, Maliye, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili olan çalışmaları kapsamaktadır.