Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 120 - 140 2018-09-29

FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

Hülya Küçük [1] , İrem Ece Akpinar [2]

57 143

Yerel gündem 21 Eylem Planı ile yerel yönetimler ön plana çıkmıştır. Bu belge merkezi yönetimin yerel yönetimlere daha fazla görevler vererek hizmet sunumunda yerel yönetimlerle birlikte hareket etmesinin üzerinde önemle durmuştur. Yerel yönetimlerin yanında sivil toplum örgütlerinin, özel sektörün ve diğer katılımcı mekanizmaların da merkezi yönetimin yanında yer almasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu bağlamda da Kent Konseyleri oluşturulmuştur.

Kent konseyleri ya da benzeri platformlarda kadınların temsil edilmede yetersiz kalması, ülkenin genel temsil yapısının yerel düzeydeki izdüşümünü de etkilemektedir. Kadınların yerel seçimlerde çok düşük bir temsil oranına sahip olması, kentte ya da bölgede kadına dair sorunların ele alınmamasına, sorunların birikmesine ve yerelde kadınların katılma potansiyelinin azalmasına neden olmaktadır. Kent konseylerinde önemli bir rol oynayan kadın meclisleri; vali, seçilmiş yerel yöneticiler, muhtarlar gibi temsilciler içinde kadın katılımcıların sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Ülke genelinde Kent Konseyi’nde yeterli derecede kadın katılımının olmaması, kadın sayısının oranının düşük olmasına yol açmaktadır.

Çalışmada örnek alan olarak, İstanbul ilinden Esenler ve Kağıthane Kent konseyleri seçilmiştir. Feminizm kavramı, kent konseylerinin oluşumu ve kent konseyi içinde yer alan kadın meclisleri kavramsal çerçevede incelenecektir. Kent konseyi çalışmalarında ve alınan kararlarda kadın meclisinin durumu, kararlardaki etkisi ile ilgili iki kent konseyinde yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler üzerinden karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılacaktır.  

Feminizm, Kadın Meclisleri, Kent Konseyleri, Yerelgündem21
  • Aktaş, G. (2013). "Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak", Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1,Haziran, s 53-70. Balabıyık, H. (2004). Uluslararası Ticaret ve Çevre: Dünya Ticaret Örgütü Üzerine Açıklamalar, M.C. Marın ve Yıldırım (Ed.), Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar (s. 249-272). İstanbul: Beta Dikici, E. (2016)."Feminizmin Üç Ana Akımı: Liberal, Marxist ve Radıkal Feminizim Teorileri", International Journal of Social Science, Sayı 43, Cilt1, Mart, s 523-532. EMREALP, S. (2005). Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı, IULAEMME (UCLG-MEWA) Yayını, İstanbul. Keleş, Ruşen (1993). Yerel Yönetimlerde Güncel Oluşumlar, Kent ve Siyaset Üzerine Yazılar (1975- 1992), İULA-EMME, İstanbul. Mısır, Mustafa Bayram (2001). Almanca Konuşmayı Öğrenmek, Praksis (Kent ve Kapitalizm), Ankara, s. 316-331. Ökmen, M. (2003). Kent, Çevre ve Globalleşme, Bursa: Alfa. Özçatal, E. Ö. (2011)."Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Çalışma Yaşamına Katkısı", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı 1, Cilt 1, s 21-29. Pektaş, E. K./Koçak, H. (2007). Bir Yerel Katılım Aracı Olarak Kent Konseyleri ve Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Örneği, Küresel Esintiler Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, Ed. Abdullah Yılmaz, Yavuz Bozkurt, Gazi Kitabevi, Ankara. Segal, L. (1987). Gelecek Kadın Mı ? İstanbul: Afa. Ünsal, F. (2004). “Yerelleşme ve Kentsel Planlamanın Dönüşümü”, Kent Gündemi, 2282, 41-50. Walby, S. (1990), Theorizing Patriarchy, Cambridge, Basil Blackwell. Yılmaz, O. (2016). "Türk ve Alman Siyaset Yaşamında Kadın Figürü ve Politik Söylemleri: Politik Dilbilim İncelemesi, Angela Merkel ve Tansu Çiller Örneği", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cİlt 26, Sayı 2, s 109-115,Ankara.
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya Küçük (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: İrem Ece Akpinar (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { klujfeas358069, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {120 - 140}, doi = {}, title = {FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Küçük, Hülya and Akpinar, İrem Ece} }
APA Küçük, H , Akpinar, İ . (2018). FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 120-140. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/358069
MLA Küçük, H , Akpinar, İ . "FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 120-140 <http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/358069>
Chicago Küçük, H , Akpinar, İ . "FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 120-140
RIS TY - JOUR T1 - FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ AU - Hülya Küçük , İrem Ece Akpinar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 140 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ %A Hülya Küçük , İrem Ece Akpinar %T FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Küçük, Hülya , Akpinar, İrem Ece . "FEMİNİST KURAM ÇERÇEVESİNDE KENT KONSEYLERİNDE KADININ YERİ: ESENLER KENT KONSEYİ - KÂĞITHANE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 120-140.