Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 107 - 119 2018-09-29

HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ

SEMA YILMAZ GENÇ [1] , ONUR CAN BAYRAKTAR [2]

34 174

Amaç: Bu çalışmada Hidrolik Keynesyen Yaklaşım’ın Keynesyen İktisadi Düşünce’yi Klasik İktisadi Düşünce ile birleştirme çalışmalarına yöneltilen eleştiriler Dengesizlik Keynesçiliği Yaklaşımı temelinde ele alınacaktır. Bu bağlamda çalışmada Hidrolik Keynesyen Yaklaşım’ın piyasa denge analizine karşı çıkarak Keynes’in genel teorisinin bir dengesizlik modeli olduğunu öne süren ve öncülüğünü Robert Wayne Clower ve Axel Leijonhufvud’un yaptığı Dengesizlik Keynesçiliği Yaklaşımı incelenecektir.

Yöntem: Alan yazın tarama ve derleme yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Dengesizlik Keynesçiliği Yaklaşımı, Keynes’in teorisinin Walrasyan denge analiziyle birleştirilemeyeceğini savunur. Bu bağlamda öncülüğünü Clower ve Leijonhufvud Keynes Teorisi’ni, Walrasyan olmayan genel denge durumu etrafında; eksik bilgi, yanlış fiyatlar gibi kavramlarla yorumlayarak Keynes’in teorisinin bir dengesizlik modeli olduğunu savunur.

Keynes, Keynesyen Yaklaşımlar, Hidrolik Keynesyen Yaklaşım
  • Aktan, C. C. (2002). Lord Keynes, Keynesyenler ve Fonksiyonalistler. İçinde: Anayasal İktisat, 165-186. Akyüz, Y. (1980). Sermaye. Bölüşüm, Büyüme, (Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No. 453).Alada, A. D. (2000). İktisat Felsefesi ve Belirsizlik. Bağlam Yayıncılık.Alçın, S. (2010). Keynes ve Keynesçilik Nedir? https://ozgurlukdunyasi.org/arsiv/24-sayi-197/200-keynes-ve-keynescilik-nedir.Alp, S (2009). Refah Devleti Düşüncesinin Gelişimi Ve Bir Liberal Alternatif Olarak Üçüncü Sektör. Sakarya Üniversitesi Maliye Dergisi, 156, 265-279.Altıok, M. (2009). Keynes ve Keynesçi Kuramda Kriz ve İktisat Politikası Tartışmaları, Toplum ve Demokrasi, 3 (6-7), 75-102.Arın, T. (1987). Keynesçi Akımlar: Keynesçiliğin Krizi ve İç Tartışmaları. İktisat Fakültesi Mecmuası, 45(1-4), 32-70.Birol, Ö. H., & Gencer, A. H. (2014). Neo-Klasik İktisat ve Neo-Klasik Sentez. Trakya University Journal of Social Science, 16(1, 259-280).Büyükakın, T. (2007). Yeni Keynesyen İktisat mı, Yeni Neo-Klasik Sentez mi? Kocaeli Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 22-36.Çataloluk, C. (2016). Keynezyen Teoriye Çağdaş Keynezyen Yaklaşımlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, (11), 69-84.Daldal, Ş. (2009). Kapitalizmin Bütünsel Bir Analizi: John Maynard Keynes. Toplum ve Demokrasi, 3(6-7), 41-66.Delfaud, P. (2010). Keynes ve Keynesçilik, İsmail Yerguz (Çev.), Ankara.Demir, Ö. (1996). Kurumcu İktisat. Vadi Yayınları.Fisunoğlu, M. , & Bilge, K. T. (2009). Keynes Devrimi ve Keynesyen iktisat. Ekonomik Yaklaşım, 20(70), 31-60.Greenwald, B., & Stiglitz, J. (1993). New and old Keynesians. The Journal of Economic Perspectives, 7(1), 23-44.Güngör, K. (2006). İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi Düşünceler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Afyon.Herr, H. , & Gündüz, Ü. (2009). Keynes ve Keynes’i Yorumlayanlar. Toplum ve Demokrasi 3(6-7), 103-124.İslatince, H. (2007). İktisatta Denge ve Dengesizlik Kavramlarına Yönelik Kuramsal Tartışmalar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19). 205-216.Kazgan G. (2004). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. Remzi Kitabevi, 12.Kılınçoğlu, D. T. , Özçelik, E. (2016). John Maynard Keynes... Yine, Yeniden, İstanbul: İletişim Yayınları.Küçükkalay, A. M. (2015). İktisadi Düşünce Tarihi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.Leijonhufvud, A. (1973). Effective demand failures. The Swedish Journal of Economics, 27-48.O'Meara, G. The Modified General Equilibrium Approach to Keynesian Economics. The Student Economic Review Vol. XXVI.Orhan, S. S. (2016). Modern Makroiktisadi Uzlaşının Kayıp Ekonomi Politiği: Yerlesik Formalist, Yerlesik Kuramsal ve Yerlesik Politik Uzlaşı/The Loss of the Political Economy of Modern Macroeconomic Consensus: Mainstream Formalist, Mainstream Theoretical and Mainstream Political Consensus. Sosyoekonomi, 24(27), 139.Öğüt, K. (2014). Liberal Görüşün Sözde Bilimle Dayanağı: Neoklasik İktisat. Aydınlanma 1923, 45(45), 49-64.Özel, H. (2009). İktisadi Analiz Tarihine Nasıl Yaklaşmak Gerekir? (II). H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 45-72Romer, D. (1993). The New Keynesian Synthesis. The Journal of Economic Perspectives, 7(1), 5-22.Takım, A. (2011). Türkiye’de 1960-1980 Yılları Arasında Uygulanan Kalkınma Planlarında Maliye Politikaları. Maliye Dergisi, 160, 154-176.Tunay, K. B. (2011). Türkiye'de Durgunlukların Mars Yöntemi İle Tahmini ve Kestirimi. Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences, 30(1), 71-91.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: SEMA YILMAZ GENÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: ONUR CAN BAYRAKTAR

Bibtex @araştırma makalesi { klujfeas401124, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {107 - 119}, doi = {}, title = {HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ}, key = {cite}, author = {YILMAZ GENÇ, SEMA and BAYRAKTAR, ONUR CAN} }
APA YILMAZ GENÇ, S , BAYRAKTAR, O . (2018). HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 107-119. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/401124
MLA YILMAZ GENÇ, S , BAYRAKTAR, O . "HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 107-119 <http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/401124>
Chicago YILMAZ GENÇ, S , BAYRAKTAR, O . "HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 107-119
RIS TY - JOUR T1 - HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ AU - SEMA YILMAZ GENÇ , ONUR CAN BAYRAKTAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 119 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ %A SEMA YILMAZ GENÇ , ONUR CAN BAYRAKTAR %T HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ %D 2018 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD YILMAZ GENÇ, SEMA , BAYRAKTAR, ONUR CAN . "HİDROLİK KEYNESYEN YAKLAŞIMIN BİR ELEŞTİRİSİ: DENGESİZLİK KEYNESCİLİĞİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 107-119.