Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 55 - 74 2018-09-29

KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ

Abdullah OKUMUŞ [1] , Nargiz ZULFUGAROVA [2] , Melike GÜLEÇ [3] , Esraa ZAID [4]

44 121

Amaç: Geleneksel bankalara alternatif olarak ortaya çıkan ve bankacılık işlemlerinin İslami finans hükümlerine uygun olarak harmanlanmasını içeren katılım bankacılığının önemi her geçen gün artmaktadır. Bunun sonucu olarak katılım bankacılığı İslamiyetin yaygın olduğu ülkeler dışında dahi varlık bulmaktadır. Katılım bankacılığı faaliyetlerinin hızlanması ve mevcut rekabetin üst seviyelere ulaşması karşısında katılım bankacılığının finansal konular dışında da incelenmesi gerektiği düşüncesiyle katılım bankacılığının pazarlama alanında nasıl ele alınması gerektiğine yönelik akademik çalışmaların sayısında artış görülmektedir.  Bu çalışma, pazarlama alanında katılım bankacılığı ile ilgili yapılan çalışmaları derlemekte, konuyla ilgili geniş bir literatür taraması sonucunda en fazla çalışılmış konuları ve bu çalışmalarda elde edilen bulguları aktararak katılım bankacılığı yazınına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, bu konuda geniş kapsamlı inceleme yapan ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

Yöntem: Katılım bankacılığında pazarlama alanında yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bir literatür araştırması yapılmış, tarihsel süreç içerisinde hangi konuların ele alındığı ve hangi bulgulara ulaşıldığı tespit edilerek süreç incelemesi yapılmıştır.

Bulgular: Literatür taraması sonucunda katılım bankacılığı ile ilgili yapılmış çalışmaların konu açısından çok geniş kapsamlı olarak ele alınmadığı görülmektedir. Söz konusu çalışmalarda, genellikle tüketici tutumları, algılamaları, tercihleri, sadakati ve hizmet kalitesi konuları üzerinde durulduğu, bununla birlikte yalnızca tüketici grupları (Müslüman ve Gayrimüslim) ya da ülke bazlı bazı farklılıklara yer verildiğini söylemek mümkündür. Bu bakımdan literatürde halihazırda da ele alınan konular açısından büyük bir boşluk olduğu görülmektedir. Katılım bankacılığına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalarda yaşam tarzı, algılanan risk, algılanan değer, marka değeri, marka güveni gibi birçok farklı konunun ele alınabileceği ve farklı araştırma modellerinin geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışma literatürdeki çalışmaları bir araya getirmekte, katılım bankacılığı literatüründe var olan boşlukları göstermektedir.

Katılım bankacılığı, Tüketici tutumları, Hizmet kalitesi, Tüketici tatmini
 • Abduh, M. (2012). Islamic Banking Service Quality and Withdrawal Risk: The Indonesian Experience. International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance, 1 (2).
 • Abduh, M., Abdul Razak, D. (2011). Customers’ Attitude towards Diminishing Partnership Home Financing in Islamic Banking. American Journal of Applied Sciences 9 (4): 593-599.
 • Abduh, M., Kassim, S., Dahari, Z. (2012). Customer Satisfaction and Switching Behavior in Islamic Banking: Evidence from Indonesia. School of Doctoral Studies (European Union) Journal, (4), 209-215.
 • Abdullah, A. A., Sidek, R., Adnan, A. A. (2012). Perception of Non-Muslims Customers towards Islamic Banks in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 3(11).
 • Abedniya, A., Zaeim, M. N. (2011). Measuring the Perceive Service Quality in the Islamic Banking System in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 2(13).
 • Abou-Youssef, M. M. H., Kortam, W., Abou-Aish, E., El-Bassiouny, N. (2015). Effects of Religiosity on Consumer Attitudes Toward Islamic Banking in Egypt. International Journal of Bank Marketing, 33(6), 786-807.
 • Ahmad, N., Haron, S. (2002). Perceptions of Malaysian Corporate Customers towards Islamic Banking Products and Services. International Journal of Islamic Financial Services, 3(4), 13-29.
 • Ahmad, K., Rustam, G. A., Dent, M. M. (2011). Brand Preference in Islamic Banking. Journal of Islamic Marketing, 2(1), 74-82.
 • Ahmad, A., Saif, I., Safwan, N. (2010a). An Empirical Investigation of Islamic Banking in Pakistan Based on Perception of Service Quality. African Journal Of Business Management, 4(6), 1185.
 • Ahmad, A., ur Rehman, K., Saif, M. I. (2010b). Islamic Banking Experience of Pakistan: Comparison between Islamic and Conventional Banks. International Journal of Business and Management, 5(2), 137.
 • Akbar, S., Zulfiqar Ali Shah, S., Kalmadi, S. (2012). An Investigation of User Perceptions of Islamic Banking Practices in the United Kingdom. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(4), 353-370.
 • Al-Hunnayan, S., Al-Mutairi, A. (2016). Attitudes of Customers towards Islamic Banks in Kuwait. International Journal of Business and Management, 11(11), 59.
 • Almossawi, M. (2001). Bank Selection Criteria Employed by College Students in Bahrain: An Empirical Analysis. International Journal of Bank Marketing, 19(3), 115-125.
 • Amin, K., Aman, Q. (2016). Determinants of Attitude towards the Acceptance of Islamic Banking: A Case of District Peshawar Pakistan. Journal of Managerial Sciences Volume X Number, 1, 140.
 • Amin, M., Isa, Z. (2008). An Examination of the Relationship Between Service Quality Perception and Customer Satisfaction: A SEM Approach towards Malaysian Islamic Banking. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(3), 191-209.
 • Amin, M., Isa, Z., Fontaine, R. (2011). The Role of Customer Satisfaction in Enhancing Customer Loyalty in Malaysian Islamic Banks. The Service Industries Journal, 31(9), 1519-1532.
 • Amin, M., Isa, Z., Fontaine, R. (2013). Islamic Banks: Contrasting the Drivers of Customer Satisfaction on Image, Trust, and Loyalty of Muslim and Non-Muslim Customers in Malaysia. International Journal of Bank Marketing, 31(2), 79-97.
 • Awan, H. M., Shahzad Bukhari, K. (2011). Customer's Criteria for Selecting an Islamic Bank: Evidence from Pakistan. Journal of Islamic Marketing, 2(1), 14-27.
 • Awan, A. A., Zeshan, M. (2016). Customer Preferences in Selection of Islamic and Conventional Banking in Pakistan. Global Journal of Management, Social Sciences and Humanities, 2(3), 72-101.
 • Bashir, M. S. (2013). Analysis of Customer Satisfaction with the Islamic Banking Sector: Case of Brunei Darussalam. Asian Journal of Business and Management Sciences, 2(10), 38-50.
 • Butt, I., Saleem, N., Ahmed, H., Altaf, M., Jaffer, K., Mahmood, J. (2011). Barriers to Adoption of Islamic Banking in Pakistan. Journal of Islamic Marketing, 2(3), 259-273.
 • Chong, B. S., Liu, M. H. (2009). Islamic Banking: Interest-free or Interest-based?. Pacific-Basin Finance Journal, 17(1), 125-144.
 • Dick, A. S., Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of The Academy of Marketing Science, 22(2), 99-113.
 • Echchabi, A. (2012). Empirical Investigation of Customers’ Perception and Adoption towards Islamic Banking Services in Morocco. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(6), 849-858.
 • Echchabi, A., Nafiu Olaniyi, O. (2012). Malaysian Consumers' Preferences for Islamic Banking Attributes. International Journal of Social Economics, 39(11), 859-874.
 • Erol, C., El-Bdour, R. (1989). Attitudes, Behaviour, and Patronage Factors of Bank Customers towards Islamic Banks. International Journal of Bank Marketing, 7(6), 31-37.
 • Estiri, M., Hosseini, F., Yazdani, H., Javidan Nejad, H. (2011). Determinants of Customer Satisfaction in Islamic Banking: Evidence From Iran. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4(4), 295-307.
 • Faisal, M., Akhtar, A., Rehman, A. (2014). Attitude of Muslims and Non-Muslims towards Islamic Banking–An Exploratory Study in India. In The Developing Role of Islamic Banking and Finance: From Local to Global Perspectives (pp. 141-162).
 • Gait, A., Worthington, A. (2008). An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods of Finance. International Journal of Social Economics, 35(11), 783-808.
 • Gait, A., Worthington, A. C. (2015). Attitudes of Libyan Retail Consumers toward Islamic Methods of Finance. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(4), 439-454.
 • Gerrard, P., Barton Cunningham, J. (1997). Islamic Banking: A Study in Singapore. International Journal of Bank Marketing, 15(6), 204-216.
 • Haque, A. K. M. (2010). Islamic Banking in Malaysia: A Study of Attitudinal Differences of Malaysian Customers. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 18, 7-18.
 • Haque, A. K. M., Osman, J., Ismail, A. Z. (2009). Factor Influences Selection of Islamic Banking: A Study on Malaysian Customer Preferences. American Journal of Applied Sciences, 6(5), 922-928.
 • Haron, S., Ahmad, N., Planisek, S. L. (1994). Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customers. International Journal of Bank Marketing, 12(1), 32-40.
 • Hashim, N. H., Kadir, S. A., Latifah, S. (2010). The effect of corporate image, customer perceived value, relationship quality and switching intention among Islamic banking customers in Malaysia. Business Management Quarterly Review, 1(4), 60-74.
 • Hegazy, I. A. (1995). An Empirical Comparative Study Between Islamic and Commercial Banks' Selection Criteria in Egypt. International journal of Commerce and Management, 5(3), 46-61.
 • Hidayat, S. E., Al-Bawardi, N. K. (2012). Non-Muslims’ Perceptions toward Islamic Banking Services in Saudi Arabia. Journal of US-China Public Administration, 9(6), 654-670.
 • Hoq, M. Z., Sultana, N., Amin, M. (2010). The Effect of Trust, Customer Satisfaction and Image on Customers' Loyalty in Islamic Banking Sector. South Asian Journal Of Management, 17(1), 70.
 • İslamoğlu, A.H., Altunışık, R. (2013). Tüketici Davranışları. 4.Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Karbhari, Y., Naser, K., Shahin, Z. (2004). Problems and Challenges Facing the Islamic Banking System in the West: The case of the UK. Thunderbird International Business Review, 46(5), 521-543.
 • Khan, H. N., Asghar, N. (2012). Customer Awareness and Adoption of Islamic Banking in Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(9), 359-366.
 • Khattak, N. A., Rehman, K. U. (2010). Customer Satisfaction and Awareness of Islamic Banking System in Pakistan. African Journal of Business Management, 4(5), 662.
 • Koç, E. (2016). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri. Seçkin Yayıncılık. 7.Baskı
 • Kontot, K., Hamali, J., Abdullah, F. (2016). Determining Factors of Customers’ Preferences: A Case of Deposit Products in Islamic Banking. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 167-175.
 • Loo, M. (2010). Attitudes and Perceptions towards Islamic Banking among Muslims and Non-Muslims in Malaysia: Implications for Marketing to Baby Boomers and X-Generation. International Journal of Arts and Sciences, 3(13), 453-485.
 • Lee, K. H., Ullah, S. (2011). Customers' Attitude toward Islamic Banking in Pakistan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4(2), 131-145.
 • Mansour, W., Ben Abdelhamid, M., Masood, O., Niazi, G. S. K. (2010). Islamic Banking and Customers' Preferences: The Case of The UK. Qualitative Research in Financial Markets, 2(3), 185-199.
 • Marimuthu, M., Jing, C. W., Gie, L. P., Mun, L. P., Ping, T. Y. (2010). Islamic Banking: Selection Criteria and Implications. Global Journal of Human-Social Science Research, 10(4).
 • Metawa, S. A., Almossawi, M. (1998). Banking Behavior of Islamic Bank Customers: Perspectives and Implications. International Journal of Bank Marketing, 16(7), 299-313.
 • Naser, K., Jamal, A., Al-Khatib, K. (1999). Islamic Banking: A Study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan. International Journal of Bank Marketing, 17(3), 135-151.
 • Okumuş, H. Ş. (2005). Interest-Free Bankıng In Turkey: A Study of Customer Satısfaction and Bank Selection Criteria. Journal of Economic Cooperation, 26(4), 51-86.
 • Osman, I., Ali, H., Zainuddin, A., Rashid, W. E. W., Jusoff, K. (2009). Customers Satisfaction in Malaysian Islamic Banking. International Journal of Economics and Finance, 1(1), 197.
 • Rizwan, M., Yaseen, G., Nawaz, A., Hussain, L. (2014). Incorporating Attitude towards Islamic banking in an Integrated Service Quality, Satisfaction, Trust and Loyalty Model. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 4(2), 456.
 • Rustam, S., Bibi, S., Zaman, K., Rustam, A., Haq, Z. U. (2011). Perceptions of Corporate Customers towards Islamic Banking Products and Services in Pakistan. The Romanian Economic Journal, 41, 107-123.
 • Selamat, Z., Abdul-Kadir, H. (2012). Attitude and Patronage Factors of Bank Customers in Malaysia: Muslim and Non-Muslim Views. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 8(4), 87-100.
 • Souiden, N., Rani, M. (2015). Consumer Attitudes And Purchase Intentions Toward Islamic Banks: The Influence Of Religiosity. International Journal of Bank Marketing, 33(2), 143-161.
 • Tara, N., Irshad, M., Khan, M. R., Yamin, M., Rizwan, M. (2014). Factors Influencing Adoption of Islamic Banking: A study from Pakistan. Journal of Public Administration and Governance, 4(3), 352-367.
 • Wulandari, D., Subagio, A. (2015). Consumer Decision Making in Conventional Banks and Islamic Bank based on Quality of Service Perception. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 471-475.
 • Yılmaz, O. N. (2010). Faizsiz Bankacılık İlkeleri ve Katılım Bankacılığı. Antalya, Turkey: Türkiye Katılım Bankaları Birliği.
 • Zeyad, M., Ab Wahab, N. (2013). Factors Affecting Customer Loyalty in Islamic Banking: Evidence from Malaysian Banks. International journal of business and social science, 4(7).
 • http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1791253-katilim-bankasi-sayisi-bese-yukseldi (Erişim Tarihi: 25.02.2018)
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7556-384X
Yazar: Abdullah OKUMUŞ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, PAZARLAMA ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8266-7575
Yazar: Nargiz ZULFUGAROVA
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8616-2101
Yazar: Melike GÜLEÇ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6800-249X
Yazar: Esraa ZAID
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { klujfeas441635, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {55 - 74}, doi = {}, title = {KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {OKUMUŞ, Abdullah and ZULFUGAROVA, Nargiz and GÜLEÇ, Melike and ZAID, Esraa} }
APA OKUMUŞ, A , ZULFUGAROVA, N , GÜLEÇ, M , ZAID, E . (2018). KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 55-74. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/441635
MLA OKUMUŞ, A , ZULFUGAROVA, N , GÜLEÇ, M , ZAID, E . "KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 55-74 <http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/441635>
Chicago OKUMUŞ, A , ZULFUGAROVA, N , GÜLEÇ, M , ZAID, E . "KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 55-74
RIS TY - JOUR T1 - KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ AU - Abdullah OKUMUŞ , Nargiz ZULFUGAROVA , Melike GÜLEÇ , Esraa ZAID Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 74 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ %A Abdullah OKUMUŞ , Nargiz ZULFUGAROVA , Melike GÜLEÇ , Esraa ZAID %T KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ %D 2018 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD OKUMUŞ, Abdullah , ZULFUGAROVA, Nargiz , GÜLEÇ, Melike , ZAID, Esraa . "KATILIM BANKACILIĞINDA PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 55-74.