Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 190 - 204 2018-09-29

Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm

ADNAN SEYAZ [1]

69 247

Rejim çalışmaları uzun bir dönem boyunca kapalı rejimler ve liberal demokrasilerin iki uç noktada yer aldığı ön kabulüyle gerçekleştirilmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesiyle liberal demokrasinin zaferi ilan edilmiş ve kapalı rejimlerin tarihe karışacağı öngörüsü birçok teorisyen tarafından kabul edilmiştir. Ancak kapalı rejimler tarihe karışmadığı gibi demokratik geçiş döneminde olduğu iddia edilen birçok rejim liberal demokratik rejimlere geçişi gerçekleştirmeyerek melez rejim olarak adlandırılan bir ara rejim yaratmıştır. Her örnek ülkenin kendi özel koşullarına göre şekillenen melez rejimlerden rekabetçi otoriteryanizm ise demokratik rejimlerin unsurlarından yararlanarak meşruiyetini sağlamış ve otoriter yapısını güçlendirerek kalıcılığını artırmıştır. Bu çalışmada, melez rejimlerin doğası ve adlandırılma problemleri ile rekabetçi otoriter rejimlerin yapısı değerlendirilerek farklı tecrübeler ışığında açıklanması amaçlanmıştır.

Melez Rejimler, Rekabetçi Otoriteryanizm, Demokratik Geçiş Dönemi
 • Akhrarkhodjaeva, Nozima. “The Instrumentalisation of Mass Media in Electoral Authoritarian Regimes,” İçinde: Andreas Umland, Eds. Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Ibidem Press, 2017.
 • Allen, Philip M. “Madagascar: Impeachment as Parliamentary Coup d’Etat” ve Jody C. Baumgartner, “Impeachment, Russian Style (1998-99), İçinde: Jody C. Baumgartner ve Naoko Kada. Checking Executive Power: Presidential Impeachment in Comparative Perspective. London: Praeger, 2003.
 • Ambrosia, Thomas. “Beyond the Transition Paradigm: A research Agenda for Authoritarian Consolidation.” Demokratizatsya, Vol. 22, No. 3 (2014): 471-494.
 • Baylis, John ve Steve Smith, Eds., The Globalization of World Politics. 2nd ed. Oxford University Press, 2001.
 • Bratton, Michael ve Nicolas van de Walle. Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective. New York: Cambridge University Press, 1997.
 • Brown, Stephen. “Foreign Aid and Democracy Promotion: Lessons from Africa.” The European Journal of Development Research, Vol. 17, Issue 2 (2005): 179-198.
 • Brownlee, Jason. “Portents of Pluralism: How Hybrid Regimes Affect Democratic Transitions.” American Journal of Political Science, Vol. 53, No. 3 (July 2009): 515-532.
 • Brownlee, Jason. Authoritarianism in an Age of Democratization. NewYork: Cambridge University Press, 2007.
 • Carothers, Thomas. “The End of The Transition Paradigm.” Journal of Democracy, Vol. 13, No. 1 (2002): 5-21.
 • Carothers, Thomas. In The Name of Democracy: US Policy Toward Latin America in the Reagan Years. Berkeley: University of California Press, 1991.
 • Collier, David and Steven Levitsky. “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research.” World Politics, Vol. 49 (April 1997): 430-451.
 • Dahl, Robert A. Dilemmas of Pluralist Democracy. New Haven, Yale University Press, 1982.
 • Diamond, Larry Jay. “Thinking About Hybrid Regimes.” Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2 (Nisan 2002): 21-35.
 • Fish, M. Steven. Democracy Derailed in Russia The Failure of Open Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 • Gelman, Vladimir. Authoritarian Russia: Analyzing Post-Soviet Regime Change. University of Pitsburgh Press, 2015.
 • Gilbert, Leah and Payam Mohseni. “Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of Hybrid Regimes.” Studies in Comparative International Development, Vol. 46, No. 3 (Sept. 2011): 270-297.
 • Koltsova, Olessia. News Media and Power in Russia. Routledge, 2006.
 • Lehtisaari, Katja. “Market and Political Factors and the Tussian Media”, University of Oxford, Working Paper, (October 2015).
 • Levitsky, Steven ve Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge University Press, 2010.
 • Levitsky, Steven ve Lucan A. Way. “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism.” Journal of Democracy, Vol. 13, No 2 (April 2002): 51-65.
 • Linz, Juan J. “An Authoritarian Regime: the Case of Spain” İçinde Erik Allardt ve Yrjo Littunen, (der.), Cleavages, Ideologies and Party Systems. Helsinki: Westermarck Society, 1975.
 • Linz, Juan J. Totaliter ve Otoriter Rejimler. Çev. Ergun Özbudun Ankara: Liberte, 2012.
 • McLean, Iaın ve Alistair McMillan. Oxford Concise Dictionary of Politics. 3rd ed. Oxford University Press, 2009.
 • Morlino, Leonardo. Hybrid Regimes or Regimes in Transition?, FRIDE, Working Paper 70, Eylül 2008.
 • Moustafa, Tamir. “Law and Courts in Authoritarian Regimes.” The Annual Review of Law and Social Science, 10, (2014), ss. 281-299.
 • Moustafa, Tamir. “Law versus the State: The Judicialization of Politics in Egypt.” Law & Social Inquiry, (2003), İçinde: Urribarri, 2011.
 • Njolstad, Olav. The Last Decade of The Cold War: From Conflict Escalation to Conflict Transformation. New York: Routledge, 2004.
 • Nogayeva, Ainur. Orta Asya’da ABD, Rusya ve Çin Stratejik Denge Arayışları. Ankara: Usak Yayınları, 2011.
 • Ottaway, Marina. Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2003.
 • Özbudun, Ergun. “Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War by Levitsky and Way”, Kitap İncelemesi, Turkish Review, 1 Kasım 2014 http://www.turkishreview.org/reviews-briefs/-competitive-authoritarianism-hybrid-regimes-after-the-cold-war-by-steven-levitsky-and-lucan-a-way_541034 Erişim: 11 Ekim 2015.
 • Özbudun, Ergun. Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016.
 • Özekici, Nazlı. “The Domestic or International? Assessing the Factors in Competitive Authoritarian Regimes’ Trajectories and Outcomes: A review of Levitsky and Way, Schedler and Brownlee.” Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 14, Sayı 55 (2017): 125-129.
 • Pereira, Anthony. Political (In)Justice, Authoritarianism and the Rule of Law in Brazil, Chile and Argentina Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2005.
 • Petrov, Nikolay, Maria Lipman & Henry E. Hale. “Three dilemmas of hybrid regime governance: Russia from Putin to Putin.” Post-Soviet Affairs, Vol. 30, No. 1 (2014): 1-26.
 • Resnick, Danielle. “Foreign Aid and Democracy in Africa “, United Nations University, 11.03.2011 https://unu.edu/publications/articles/foreign-aid-and-democracy-in-africa.html Erişim: 13 Mart 2018.
 • Schedler, Andreas. "Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation." Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2 (2002): 36-50.
 • Schedler, Andreas. “The Logic of Electoral Authoritarianism“, http://www.ethiomedia.com/accent/ea_schedler.pdf Erişim: 29 Mart 2016.
 • Schedler, Andreas. The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford: University Press, 2013.
 • Schmidt, Manfred G. “Political Performance and Types of Democracy: Findings from Comparative Studies.” European Journal of Political Research, Vol. 41 (2002): 147-163.
 • Schumpeter, Joseph. Capitalism, Socialism, and Democracy. 5th ed. New York: Routledge, 2006.
 • Thawan, Tanutam. “The Big Three: 2018 Elections for Thailan, Malaysia and Cambodia”, Phuketgazette, 18.01.2018 https://www.phuketgazette.net/news/big-three-2018-elections-thailand-malaysia-cambodia Erişim: 15 Mart 2018.
 • Tıen, Hung-Mao and Chyuan-Jeng Shıau, “Taiwan’s Democratization: A Summary.” World Affairs, Vol. 155, No. 2, Democracy in Taiwan: Part One (Fall 1992): 58- 61.
 • Tsygankov, Andrei P. “‘Vladimir Putin’s Vision of Russia as a Normal Great Power,” Post-Soviet Affairs, Vol. 21, No. 2 (2005), ss. 132–58.
 • Tsygankov, Andrei P. “From International Institutionalism to Revolutionary Expansionism: the Foreign Policy Discourse of Contemporary Russia,” Mershon International Studies Review, Vol. 41 (Kasım 1997).
 • Urribarri, Raul A. Sanchez. “Courts between Democracy and Hybrid Authoritarianism: Evidence from the Venezuelan Supreme Court.” Law & Social Inquiry, Vol. 36, Issue 4 (Fall 2011): 854–884.
 • Usul, Ali Resul. “Demokrasi, Otoriterlik, Uluslararası Politika: Entegre Bir Yaklaşım Arayışı.” SAM Papers, No: 14 (Aralık 2014).
 • Vakhtang Kipiani, Vlada T’my i Temnykiv (Kiev: Prosvita, 2005), İçinde; Levitsky and Way, 2010.
 • Zakaria, Fareed. “The Rise of Illiberal Democracy”, Foreign Affairs, (Nov.-Dec. 1997).
 • “Freedom in the World 2013: Democratic Breakthroughs in the Balance”, Freedom House, s. 11. https://freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Charts%20and%20Graphs%20for%20Web_0.pdf Erişim: 4 Mayıs 2015.
 • “Nazarbayev yeniden cumhurbaşkanı”, Haberrus, 26 Nisan 2015.
 • “Russia”, World Report, 2016: Events of 2015, Human Rights Watch.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5422-1621
Yazar: ADNAN SEYAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { klujfeas448152, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {190 - 204}, doi = {}, title = {Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm}, key = {cite}, author = {SEYAZ, ADNAN} }
APA SEYAZ, A . (2018). Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 190-204. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/448152
MLA SEYAZ, A . "Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 190-204 <http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/448152>
Chicago SEYAZ, A . "Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 190-204
RIS TY - JOUR T1 - Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm AU - ADNAN SEYAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 190 EP - 204 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm %A ADNAN SEYAZ %T Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm %D 2018 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD SEYAZ, ADNAN . "Bir Melez Rejim Örneği Olarak Rekabetçi Otoriteryanizm". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 190-204.