Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 147 - 161 2018-09-29

“Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma

Emel İSLAMOĞLU [1] , Hanife CANDIR ŞİMŞEK [2] , Salih TELLİOĞLU [3]

48 103

Amaç

Düzgün iş bağlamında turizm sektöründeki çalışma koşullarının konu edinildiği bu çalışmada amaçlanan; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede çalışma koşullarının düzgün iş kriterleri açısından uygunluğunun belirlenmesidir.

Yöntem

Çalışmanın yöntemi betimsel modeldir. Veri toplamak için anket çalışması kullanılmıştır. Anket yirmi altı sorudan oluşmaktadır. Çalışma, Alanya'da bir şirkete bağlı dört farklı beş yıldızlı otelde gerçekleştirilmiştir ve anket soruları otellerde farklı birimlerde çalışan yüz yirmi kişiye yönlendirilmiştir.

Bulgular

Çalışma neticesinde; söz konusu otel işletmesinde düzgün iş kriterlerinin büyük ölçüde uygulanmadığı ve düzgün iş açıklarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Düzgün iş, turizm sektörü, çalışma koşulları

Düzgün iş, turizm sektörü, çalışma koşulları
 • Beer, A. D., Rogerson, C. M., Rogerson, Jayne M. (2014). Decent work in the south african tourism industry: evidence from tourist guides. Urban Forum, 25, 89–103. Anker, R., Chernyshev, I., Egger, P., Mehran, F., Ritter, J. (2002). Measuring decent work with statistical indicators, Policy Integration Department Statistical Development and Analysis Group International Labour Office Geneva, Working Paper No.2.
 • Avcı, M., Yanardağ M. Ö., (2012). Turizm sektöründe istihdam sorunları: marmaris, fethiye, bodrum ilçeleri üzerine ampirik bir inceleme. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 39-62.
 • Baum, T., (2012). Migrant workers in the international hotel industry. ILO International Migration Branch and Sectoral Activities Department, International Migration Paper, 112 Geneva.
 • Çelik U. S., Topbaş F., (2014). Toplumsal cinsiyet ve kadın emeği: turizm sektörüne betimsel bir yaklaşım. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, (7), 487-509.
 • Ghai, D.¸ (2003). Decent work: concept and indicators. International Labour Review, International Labour Organization, 142 (2), 113-145.
 • Gündoğan, N., (2010). İstihdam politikalarının bir hedefi olarak “iş kalitesi” ve uluslararası kuruluşların bu konudaki yaklaşımları, Çimento İşveren, 24 (1), 4-15.
 • Hesselink, J.K., Houtman, I., Berg, R., Bossche, S., Heuvel, F. (2004). Eu hotel and restaurant sector: work and employment conditions, european foundation for the improvement of living andworkingconditions.https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2003/98/en/1/ef0398en.pdf Erişim Tarihi: 02.07.2017.
 • ILO. (2001). Human resources development, employment and globalization in the hotel, catering and tourism sector, Report For Discussion at the Tripartite Meeting On The Human Resources Development, Employment and Globalization in the Hotel, Catering And Tourism Sector Sectoral Activities Programme, Geneva.
 • ILO. (2015). Sectoral studies on decent work in global supply chains, comparative analysis of good practices by multinational enterprises in promoting decent work in global supply chains, Sectoral Policies Department, Geneva.
 • ILO. Pilot projects on promoting decent work and sustainability in the hotels, catering and tourism sectors. http://www.ilo.org/sector/activities/projects/WCMS_159025/lang--en/index.htm, Erişim Tarih: 12.11.2017.
 • ILO. Workshop on poverty reduction and decent work through tourism: decent work needed to sustain tourismdevelopment.http://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_180207/lang--en/index.htm, Erişim Tarihi: 02.11.2016.
 • İslamoğlu, E., Yıldırımalp, S., İyem, C. (2017). Türkiye’de çalışan yoksullar olarak abdallar: kırşehir ilinde bir araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 15 (30), 463-479.
 • İzgi, B. B., Olcay, A. (2008). Çalışma koşullarının önemi: gaziantep ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına yönelik bir araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1), 43-62.
 • Kapar R.,(2004). Uygun iş bağlamında çalışan yoksullar, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları 48. Kitap, İstanbul Üniversitesi, Yayın No: 4531, İstanbul.
 • Palaz, S., (2005). Düzgün iş (decent work) kavramı ve ölçümü: türkiye ve oecd ülkelerinin bir karşılaştırması, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (50). 479-505.
 • Şahin M., (2014). Sosyal Politika Bağlamında Düzgün İş Ve Türkiye’de Düzgün İş Performansının Değerlendirilmesi Açısından Bir Alan Araştırması “Çorum İli İmalat Sanayi Örneği”. T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Tüzünkan D., (2015). Düzgün iş’in hedefleri açısından türk turizm sektörünün genel özellikleri, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal Of Social and Economic Research), 15 (29), 1303 – 8370.
 • UNWTO (World Tourism Organization) and ILO (International Labour Organization), (2014). Measuring Employment in The Tourism Industries/ Guide With Best Practices, Madrid.
 • Yıldırımalp, S., İslamoğlu, E., (2014). “İnsana yakışır iş” kavramı bağlamında türkiye’de ev hizmetinde çalışan kadınlar, SGD Sosyal Güvenlik Dergisi, 4 (2),145-175.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3922-6325
Yazar: Emel İSLAMOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0603-4407
Yazar: Hanife CANDIR ŞİMŞEK
Kurum: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-6510-110X
Yazar: Salih TELLİOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { klujfeas452715, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {147 - 161}, doi = {}, title = {“Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {İSLAMOĞLU, Emel and CANDIR ŞİMŞEK, Hanife and TELLİOĞLU, Salih} }
APA İSLAMOĞLU, E , CANDIR ŞİMŞEK, H , TELLİOĞLU, S . (2018). “Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 147-161. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/452715
MLA İSLAMOĞLU, E , CANDIR ŞİMŞEK, H , TELLİOĞLU, S . "“Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 147-161 <http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/452715>
Chicago İSLAMOĞLU, E , CANDIR ŞİMŞEK, H , TELLİOĞLU, S . "“Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 147-161
RIS TY - JOUR T1 - “Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma AU - Emel İSLAMOĞLU , Hanife CANDIR ŞİMŞEK , Salih TELLİOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 161 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi “Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma %A Emel İSLAMOĞLU , Hanife CANDIR ŞİMŞEK , Salih TELLİOĞLU %T “Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD İSLAMOĞLU, Emel , CANDIR ŞİMŞEK, Hanife , TELLİOĞLU, Salih . "“Düzgün İş” Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 147-161.