Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 141 - 146 2018-09-29

SAĞLIK HARCAMALARININ İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY

Hakan BEKTAŞ [1] , SEMA ULUTÜRK AKMAN [2]

53 108

Amaç: Beşeri sermaye, içsel büyüme modellerinde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü sağlık harcamaları, ülkenin beşeri sermaye stokunu güçlendirerek iktisadi büyüme ve kalkınma için önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada Türkiye’de 1975-2014 dönemi için sağlık harcamalarının iktisadi büyüme üzerindeki rolü incelenmiştir.

Yöntem: Bu çalışmada iktisadi büyümeyi temsilen kişi başına reel gayri safi yurtiçi hasıla (RPGDP) ve sağlık harcamalarını temsilen ise kişi başına reel sağlık harcaması (RPHE) değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda geleneksel birim kök testleri, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre, RPGDP ve RPHE arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiş olup; uygulanan Granger nedensellik testi sonrasında DRPHE’den DRPGDP’ye doğru tek yönlü Granger nedenselliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sağlık harcamaları, iktisadi büyüme, nedensellik
  • Akar, S. (2014). An Investigation of the Relationship among Health Expenditures, Relative Price of Health Expenditures and Economic Growth in Turkey. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 21(1), 311-322.Akdağ, Recep (2008). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı İlerleme Raporu. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 749Akdağ, Recep (2012). Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011). Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları.Altay, A. (2007). Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Sayıştay Dergisi, 64, 33-58.Aydın, S., Demirel, H., Korukluoğlu, S. (2004). “Sağlık 2003” [https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/5153,2003raportrpdf.pdf?0] Erişim Tarihi: 5/10/2017 Barro, J. Robert (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2, 407-443.Barro, Robert. 1996. Three Models of Health and Economic Growth. Unpublished manuscript. Cambridge, MA: Harvard University.Cebeci, E., Ay, A. (2016). The Effects of Health Expenditures on Economic Growth: A Panel Regression Analysis on BRICS countries and Turkey. Dumlupinar University Journal of Social Sciences. ICEBSS Special Issue, 91-102.Erdil, E., Yetkiner, I. H. (2009). The Granger-causality between health care expenditure and output: A panel data approach. Applied Economics, 41:4, 511-518,Gupta, S., Verhoeven, M., Tiongson, E. R. (2002). The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economies. European Journal of Political Economy, 18, 717-737.Kar, M., Ağır, H. (2006). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi,1926- 1994. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, 51-68.Republic of Turkey Ministry of Health. (2003). “Transformation in Health” [http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-2906/saglikta-donusum-programi.html] Erişim Tarihi: 5/10/2017Sevüktekin, M., Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi EViews Uygulamalı. Bursa: Dora Yayıncılık. Taban, S., Kar, M. (2003). Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 58(3),147-169.Taban, S. (2006). Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Sosyoekonomi, 4(4), 31-46.Tıraşoğlu, M., Yıldırım, B. (2012). Health Expenditure and Economic Growth Relationship in the Case of Structural Break: A Case Study for Turkey. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2,111-117WHO (2016). “WHO Definition of Health.”. [http://www.who.int/about/definition/en/print.html] Erişim Tarihi 20/09/2017
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5202-7323
Yazar: Hakan BEKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4075-8313
Yazar: SEMA ULUTÜRK AKMAN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { klujfeas454278, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {141 - 146}, doi = {}, title = {EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY}, key = {cite}, author = {BEKTAŞ, Hakan and ULUTÜRK AKMAN, SEMA} }
APA BEKTAŞ, H , ULUTÜRK AKMAN, S . (2018). EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 141-146. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/454278
MLA BEKTAŞ, H , ULUTÜRK AKMAN, S . "EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 141-146 <http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/454278>
Chicago BEKTAŞ, H , ULUTÜRK AKMAN, S . "EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 141-146
RIS TY - JOUR T1 - EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY AU - Hakan BEKTAŞ , SEMA ULUTÜRK AKMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 146 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY %A Hakan BEKTAŞ , SEMA ULUTÜRK AKMAN %T EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY %D 2018 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD BEKTAŞ, Hakan , ULUTÜRK AKMAN, SEMA . "SAĞLIK HARCAMALARININ İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 141-146.