Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 162 - 175 2018-09-29

Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi

Erkan Hüseyinli [1] , Selin Küçükkancabaş Esen [2]

63 91

Türkiye turizm kaynakları, turizm mekanları anlamında dünyada en bilinen destinasyonlardan biridir. Ancak turizm sektöründeki gelişmeler ve sektörün çevrenin korunmasına yönelik çatışmaları birçok ülke için sorun haline gelmiştir. Yeşil oteller bu türden problemlerin çözüm yollarından birisi olabilir. Ancak tüketicilerin otellerin yeşil uygulamalarına yönelik farkındalıklarının oldukça sınırlı olduğu bilinmektedir. Yeşil otellerde konaklayan tüketiciler üzerinde yürütülen bu araştırmada da tüketicilerin yeşil uygulamalara yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları tüketicilerin farkındalık düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Yeşil Turizm, Yeşil Otel, Yeşil Farkındalık
  • Altunöz, Ö., Arslan, Ö. E., & Hassan, A. (2014). Turistlerin yeşil pazarlamaya yönelik görüşlerinin demografik değişkenler kapsamında incelenmesi. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 43(1).Aslanertik B. E. ve Özgen, I. (2007). Otel işletmelerinde çevresel muhasebe. İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), 163-179.Aymankuy, Y. (2008), Ülkelerin ve Turizm İşletmelerinin Turistik Ürün Çeşitlendirme Çabaları İçerisinde Herşey Dahil Sistem ile Birlikte Yürütülebilecek Yeşil Tatil (Turizm) Uygulaması ve Bir Öneri. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi “Sürdürülebilirlik ve Pazarlama” Bildiri Kitabı (ss. 533-555), Düzenleyen Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Adana. 30 Ekim-01 Kasım 2008.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2017). “ÇED Uygulamaları” [http://ced.csb.gov.tr] Erişim Tarihi: 11/03/2017Dief, M. E., & Font, X. (2010). The determinants of hotels' marketing managers' green marketing behaviour. Journal of Sustainable Tourism, 18(2), 157-174. Erdoğan, N. (2003). Çevre ve (Eko) turizm, Erk Yayın ve Dağıtım, Ankara.Garrod, B., & Fyall, A. (1998). Beyond the rhetoric of sustainable tourism?, Tourism management, 19(3), 199-212.Graci, S. R. (2002). The greening of accommodation: A study of voluntary environmental initiatives in the hotel industry (Doctoral dissertation, Graduate Department of Geography and the Institute for Environmental Studies, University of Toronto).Güney, E. (1997). Türkiye'de çevre sorunları: doǧal, kültürel ortam bozulması. Özel Eǧitim Yayınları. Hassan, S. S. (2000). Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry. Journal of travel research, 38(3), 239-245.Han, H., & Kim, Y. (2010). An investigation of green hotel customers’ decision formation: Developing an extended model of the theory of planned behavior. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 659-668. Holjevac, I. A. (2003). A vision of tourism and the hotel industry in the 21st century. International Journal of Hospitality Management, 22(2), 129-134. Hughes, G. (2002). Environmental indicators. Annals of tourism research, 29(2), 457-477Kahraman, N. ve Türkay, O. (2014). Turizm ve Çevre. Detay Yayıncılık, Ankara.Kızılırmak, İ. (2011). Dünyada ve Türkiye’deki Turizm İşletmelerinde Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar: Amacı ve Önemi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 1-12. Nayak, N. P., & Rao, A. (2014, October). Customer’s Awareness of Environment-Friendly Initiatives in Hotels. In Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (ME14 DUBAI Conference) Dubai (pp. 10-12).Özsoy, T. ve Çiftçi, H. (2008). Sürdürülebilir Turizmin Pazarlanmasında Sürekli Öğrenen Yeşil Kasaba Modeli. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi “Sürdürülebilirlik ve Pazarlama” Bildiri Kitabı (ss.428–440), Düzenleyen Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Adana. 30 Ekim-01 Kasım 2008.Punitha, S., & Rasdi, R. M. (2013). Corporate social responsibility: Adoption of green marketing by hotel industry. Asian Social Science, 9(17), 79.Revilla, G., Dodd, T. H., & Hoover, L. C. (2001). Environmental tactics used by hotel companies in Mexico. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1(3-4), 111-127.Seyhan, G. (2010). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Çevreye Duyarlı Uygulamalar Ve Yeşil Pazarlama: Örnek Olay Çalışması (Calista Luxury Resort Hotel-Antalya). Yüksek Lisans Tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.Shieh, H. S. (2012). The greener, the more cost efficient? An empirical study of international tourist hotels in Taiwan. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 19(6), 536-545. Teberler M., Baysan S., Yıldırım C. Türk Seyahat Acentelerinin Turizmin Çevresel Etkilerine Karşı Tavırları. 2. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Balikesir Üniversitesi, Balıkesir 20-22 Nisan 2006, 220-228Tutar, F. K. (2015). Yeşil ekonomi, yeşil turizm: Türkiye’de turizm sektöründe yeni trend yeşillenen Oteller Projesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13), 328-352.Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi (2016), Erişim: 10/10/2016, [http://tuyup.turizm.gov.tr].Türkiye Otelciler Birliği (2017). “Turizmde Sürdürülebilir Geleceğe Giden Yol” [http://www.turob.com/tr] Erişim Tarihi: 08/11/2016.Yıldız, A: (2012). Çevre Yönetimi Uygulayan Yeşil Otel İşletmelerinde Yeşil Müşteri Deneyimi Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0320-057X
Yazar: Erkan Hüseyinli
Kurum: Trakya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0320-057X
Yazar: Selin Küçükkancabaş Esen (Sorumlu Yazar)
Kurum: Trakya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { klujfeas457294, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {162 - 175}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Hüseyinli, Erkan and Küçükkancabaş Esen, Selin} }
APA Hüseyinli, E , Küçükkancabaş Esen, S . (2018). Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 162-175. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/457294
MLA Hüseyinli, E , Küçükkancabaş Esen, S . "Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 162-175 <http://dergipark.gov.tr/klujfeas/issue/39222/457294>
Chicago Hüseyinli, E , Küçükkancabaş Esen, S . "Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2018): 162-175
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi AU - Erkan Hüseyinli , Selin Küçükkancabaş Esen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 175 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi %A Erkan Hüseyinli , Selin Küçükkancabaş Esen %T Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi %D 2018 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Hüseyinli, Erkan , Küçükkancabaş Esen, Selin . "Türkiye’deki Otellerin Çevre Dostu Uygulamalarına Yönelik Müşteri Farkındalığının İncelenmesi". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 162-175.