Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-9132 | e-ISSN 2147-7833 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

ISSN 1309-9132 | e-ISSN 2147-7833 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
Kapak Resmi

79.906

142.752
Aralık 2017 Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 33 - Ara 2017
 1. Duygusal Zekânın, Yaşam Doyumu ve Akademik Başarıya Etkileri ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları
  Sayfalar 1 - 11
  İsmail Bakan, Bilge Güler
 2. Karşılaştırmalı Çerçevede Avrupa Parlamentosunda Siyasal Gruplar
  Sayfalar 12 - 23
  Arda Görkem Yatağan, Elvetttin Akman, Hakan Mehmet Kiriş
 3. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 24 - 35
  Meral Erol Fidan, Taner Uysal
 4. Osmaniye, Düziçi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar-2
  Sayfalar 36 - 44
  Metin Demirci
 5. Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarım Sektörü Türkiye Örneği
  Sayfalar 45 - 51
  Fatih Mangır, Adem Fidan
 6. İç Denetimin Yapısal Ve İşlevsel Sorunlarının Türkiye’deki Üniversiteler Bağlamında Analizi
  Sayfalar 52 - 60
  Erdal Bayrakçı, Abdullah Demirel
 7. Düşünümsel Sosyoloji Açısından Zygmunt Bauman Sosyolojisi
  Sayfalar 61 - 70
  Erdinç Kineşçi
 8. Mobil Sağlık Uygulamalarının Hastanelerde Kullanılabilirliği: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 71 - 83
  Hüseyin Demir, Elif Türkan Arslan
 9. İthal Otomobil Satışlarının Döviz Kuru Esnekliği: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 84 - 92
  Nihat Işık, Suat Serhat Yılmaz, Efe Can Kılınç
 10. Kamuda İşletmecilik Eksenli Değişimle Birlikte Çalışanlarda Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini Düzeyleri: PTT Üzerine Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 93 - 102
  Osman Kürşat ACAR, Çağdaş Türkoğlu
 11. Strateji Uygulamalarına Etki Eden Faktörler ve Bu Faktörlerin Performans Üzerine Etkisi: Türkiye’deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 103 - 113
  M.Atilla Arıcıoğlu, Şükran Gökçe, Mehmet Nuri Salur
 12. İktisadi Liberalizmin Özal Dönemi Maliye Politikalarına Etkisi
  Sayfalar 114 - 124
  Recep Temel
 13. Türk Futbol Kültürünün Küreselleşme Kavram ve Süreçleri Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 125 - 133
  Muhammet Nurullah Çakmak, Mahmut Sami İşlek, Uğur Keskin
 14. Müşteri Sadakatini Etkileyen Bir Araç Olarak Oyunlaştırma
  Sayfalar 134 - 143
  Kyial Baiturova, Selda Başaran Alagöz
 15. Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi-Ülke Karşılaştırmaları İle Panel Veri Analizi
  Sayfalar 144 - 150
  Mehmet Alagöz, Nur Dilbaz Alacahan, Yağmur Akarsu
 16. Atatürk İlkeleri Türk Milletine Neler Kazandırdı?
  Sayfalar 151 - 162
  Alaattin Uca
 17. Enerji Diplomasisi ve Türkiye
  Sayfalar 163 - 168
  M. Fatih Bilal ALODALI, Sefa Usta