Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-7833 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, davranış bilimleri, pazarlama, sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik, sosyoloji, felsefe ve benzeri alanlarda, kuramsal ve/veya özgün araştırmaya dayanan makaleleri yayınlayarak bu alandaki literatüre katkıda bulunmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen, bilimsel, akademik  ve ulusal hakemli bir dergidir. Yazarlar, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi’nde yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Hakem süreci, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift-kör (double-blind)” sistemiyle işleyen, açık erişimli bir dergi olan KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. 

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi” Aralık 2013 sayısından itibaren e-dergi formatına geçmiş olup, dergimizin sayılarına dergi ana sayfasından (http://dergi.kmu.edu.tr) ve Ebsco Veri tabanından ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda dergimizin ISSN Numarası da değişmiş olup, yeni ISSN numaramız; “ISSN: 2147-7833” olarak Ulakbim tarafından güncellenmiştir.

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi SOBİAD, EBSCO; Prequest ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ) tarafından taranmakta ve endekslenmektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

ISSN 2147-7833 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
Kapak Resmi

109.869

237.435

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, davranış bilimleri, pazarlama, sosyal hizmetler, uluslararası ticaret, lojistik, sosyoloji, felsefe ve benzeri alanlarda, kuramsal ve/veya özgün araştırmaya dayanan makaleleri yayınlayarak bu alandaki literatüre katkıda bulunmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen, bilimsel, akademik  ve ulusal hakemli bir dergidir. Yazarlar, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi’nde yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Hakem süreci, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift-kör (double-blind)” sistemiyle işleyen, açık erişimli bir dergi olan KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. 

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi” Aralık 2013 sayısından itibaren e-dergi formatına geçmiş olup, dergimizin sayılarına dergi ana sayfasından (http://dergi.kmu.edu.tr) ve Ebsco Veri tabanından ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda dergimizin ISSN Numarası da değişmiş olup, yeni ISSN numaramız; “ISSN: 2147-7833” olarak Ulakbim tarafından güncellenmiştir.

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi SOBİAD, EBSCO; Prequest ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ) tarafından taranmakta ve endekslenmektedir.