Kocatepe Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/

Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Kocatepe Tıp Dergisi

ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/
Kapak Resmi

120.253

212.624

Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanında dizinlenmektedir.

NOT: 2019 yılında uygulanacak TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiştir. Bu kriterlerden dolayı Ocak 2019'dan itibaren gönderilen makalelerde yazar(lar)ının ORCID bilgisinin eklenmesi zorunlu kriter olmuştur. 

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.

© Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dekanlığı

Zafer Sağlık Külliyesi  |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Cilt 19 - Sayı 4 - Eki 2018
 1. ÇÖLYAK HASTASI ÇOCUKLARDA GLUTENSİZ DİYETİN HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 126 - 130
  Semiha TERLEMEZ, Yavuz TOKGÖZ
 2. İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ
  Sayfalar 131 - 134
  HANİFİ ÜÇPUNAR, Seçkin ÖZCAN, Hakan SOFU, İsmet Yalkın ÇAMURCU, Serda DUMAN, Mehmet Nuri KONYA
 3. THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY
  Sayfalar 135 - 138
  Rabia DEMİRTAŞ, Şenay ERDOĞAN DURMUŞ, Enver YARIKKAYA
 4. BORAKS KULLANIMINA BAĞLI KAN-TESTİS BARİYERİNDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 139 - 144
  Murat TOSUN, Tuğçe ALADAĞ, Esra GÖKALP, Gökçen GÖKÇE
 5. SEVERE ASTHMA
  Sayfalar 157 - 163
  Seda Beyhan SAĞMEN, Berrin CEYHAN
 6. TEK BİR TRAVMAYA BAĞLI GELİŞEN İZOLE PERİFERİK SİNİR NÖROPATISI: İKİ OLGU SUNUMU
  Sayfalar 145 - 148
  Çetin Kürşad AKPINAR, Murat ÇALIK, Emrah AYTAÇ
 7. DİSTROFİK EPİDERMOLİZİS BÜLLOZADA LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİ: MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMİN AVANTAJLARI
  Sayfalar 149 - 152
  Çiğdem ARSLAN ALICI, M.Surhan ARDA, Hüseyin İLHAN, Aydan Ayşe KÖSE, Baran TOKAR
 8. İKİ PERİNATAL HİV OLGUSU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
  Sayfalar 153 - 156
  Fatma Hilal YILMAZ, Nazlı Dilay GÜLTEKİN, Saime SÜNDÜZ UYGUN, Hüseyin ALTUNHAN