Kocatepe Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/

Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanında dizinlenmektedir.

Derginin baskısında asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

NOT: (YAYIN KABÜLÜ) : Yayın Kabulü  DergiPark sistemi üzerinden olacaktır. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.  

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.


© Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi Ali Çetinkaya Kampusü |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Kocatepe Tıp Dergisi

ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/
Kapak Resmi

111.133

180.947

Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanında dizinlenmektedir.

Derginin baskısında asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

NOT: (YAYIN KABÜLÜ) : Yayın Kabulü  DergiPark sistemi üzerinden olacaktır. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.  

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.


© Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi Ali Çetinkaya Kampusü |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Cilt 19 - Sayı 3 - Tem 2018
 1. MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU
  Sayfalar 79 - 81
  Serkan Akın
 2. PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
  Sayfalar 82 - 85
  Tamer SEKMENLİ, İlhan Çiftçi, Doğan Köse, Yavuz Köksal, Nevin sekmenli
 3. ROMATOİD ARTRİTTE BİLİŞSEL BOZUKLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ: EKLEM YIKIMI VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN BELİRLEYİCİ DEĞERİ
  Sayfalar 86 - 92
  Derya GÜZEL, Sinem SAĞ, Mustafa Serdar SAĞ, İbrahim TEKEOĞLU, Ayhan KAMANLI, Kemal NAS
 4. TOTAL DİZ REPLASMANI UYGULANAN STERİL HAZIR TURNİKE İLE PNÖMOTİK TURNİKENİN AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE DERİN VENTROMBOZU OLUŞUMU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 93 - 97
  Tansel MUTLU, Uygar DAŞAR
 5. POSSIBLE REGULATORY EFFECTS OF APPLICATION OF ALPHA LIPOIC ACID AND INSULIN AGAINST CADMIUM EXPOSED DIABETIC RATS
  Sayfalar 98 - 108
  Neşe Kılıç, Fahrettin Akyüz, Neslihan Tekin
 6. GELDANAMİSİN VE TRİKOSTATİN A’NIN İNSAN MESANE KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNE SİNERJİSTİK ETKİSİ
  Sayfalar 109 - 113
  Nuray Varol, Nuran Çoban
 7. SAFRA KESESİNİN PÜR MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 114 - 116
  Mehmet Nuri KOŞAR, Nuray Ayper ÖNGEN, Mani HABİBİ, Faruk GÜLEÇ, Osman Zekai ÖNER
 8. POSTERİOR İNTEROSSEÖZ SİNİRİN KISMİ FELCİ
  Sayfalar 117 - 120
  Mehlika PANPALLI ATEŞ, Hayat GÜVEN, Sevgi FERİK, Selim Selçuk ÇOMOĞLU
 9. OPERE LOMBER DİSK HERNİSİ SONRASI VERTEBRAL OSTEOMYELİT GEÇ KALINMIŞ VAKA: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 121 - 125
  Serhat YILDIZHAN, Mehmet Gazi BOYACI