Kocatepe Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/

Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanında dizinlenmektedir.

Derginin baskısında asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

NOT: (YAYIN KABÜLÜ) : Yayın Kabulü  DergiPark sistemi üzerinden olacaktır. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.  

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.


© Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi Ali Çetinkaya Kampusü |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Kocatepe Tıp Dergisi

ISSN 1302-4612 | e-ISSN 2149-7869 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/
Kapak Resmi

91.697

117.208

Kocatepe Tıp Dergisi 1999 yılından bu yana yayınlanan bir tıp dergisidir. Dergide İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, kısa bildiriler, olgu sunumları, derleme yazıları ve editöre mektuplar yayınlanmak için kabul edilmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bilimsel içerikli yayın organı olan dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Gönderilen tüm yazılar ilgili editör ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yazıların değerlendirilmesinde ICMJE standartları gözetilir. Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Basılı dergi aboneliği, baskı izinleri, tekrar baskılar ve reklam için dergi sekreterliğine başvurulmalıdır

DİZİN VE İNDEKS: Kocatepe Tıp Dergisi TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanında dizinlenmektedir.

Derginin baskısında asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

NOT: (YAYIN KABÜLÜ) : Yayın Kabulü  DergiPark sistemi üzerinden olacaktır. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.  

Yazı gönderme ve diğer soru ve sorunlarınız için editör ve sekreterya ile haberleşebilirsiniz.


© Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi Ali Çetinkaya Kampusü |Tel:272 2463301| Fax:272 2463300

Cilt 19 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. VAKUM YARDIMLI DOĞUM: NEDEN ÇEKİNİYORUZ?
  Sayfalar 1 - 6
  Ulaş FİDAN, Mustafa ULUBAY, Mehmet Ferdi KINCI, Hilmi MUTLU, Serkan BODUR,, Müfit Cemal YENEN
 2. ÇOCUKLUK ÇAĞI ARAÇ DIŞI TRAFİK KAZALARININ EPİDEMİYOLOJİSİ
  Sayfalar 7 - 10
  Didem BASKIN EMBLETON, Neşe Nur USER, Şeyda Nur ÖZTÜRK, Yelda Nur ÖZMUTLU, Muammer ÜZÜM, Serkan SAVAŞ, BARIŞ MANAVLI
 3. SPİNAL ANESTEZİDE SEDASYON AMAÇLI UYGULANAN DEKSMEDETOMİDİNİN YÜKLEMELİ VE YÜKLEMESİZ İNFÜZYONUNUN HEMODİNAMİ VE SEDASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
  Sayfalar 11 - 16
  Mustafa Kemal YILDIRIM, Berit GÖKÇE CEYLAN, Haci Ömer OSMANLIOĞLU, Naciye ER, Füsun EROĞLU
 4. ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMININ KONTROL VE ŞİDDET DÜZEYİ İLE SERUM ÇİNKO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 17 - 23
  Bahri ELMAS, Öner ÖZDEMIR
 5. ÇOCUK VE SANAL ORTAM
  Sayfalar 27 - 33
  Seda TOPÇU
 6. KOLONOSKOPİDE ÇEKAL POLİP İMAJI VEREN İNVERTE APENDİKS GÜDÜĞÜ
  Sayfalar 24 - 26
  Ramazan KOZAN
 7. APİKAL TROMBÜS İLE SEYREDEN ARİTMOJENİK SAĞ VENTRİKÜL DİSPLAZİSİ KARDİYOMİYOPATİLERİN ATİPİK BULGUSU
  Sayfalar 34 - 37
  Özgen ŞAFAK, S. Volkan EMREN
 8. CUSHING SENDROMU İLE ORTAYA ÇIKAN METASTATİK DEV ADRENOKORTİKAL KARSİNOM OLGUSU
  Sayfalar 38 - 41
  Ferhat GÖKAY, Ayşe ARDUÇ, Gülhan AKBABA, Dilek BERKER, Serdar GÜLER
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar
Yazarlara Bilgi