Kabul Edilmiş Makaleler

 • Sağlık Alanında Kamu Kurumlarının Sosyal Medya Kullanımına Bir Örnek: Sağlık Bakanlığı 2017 yılı Twitter Hesabının İncelenmesi
  yiğit şenol, Kadriye Avcı 18 Tem 2018
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
  Ahmet Dumanlı, Ömer Faruk Ak, Reyyan Sümeyra Gülener, Furan Horzum, Buse Nur Çakar, Atakan Ataklı, Ömer Abdulaziz Bilgeç, Gürhan Öz 26 Tem 2018
 • Hipertansiyonu Olan Hastalarda Kan Basıncı Paterni ve EKG'de fragmante QRS arasındaki ilişki
  Hasan Kadı, Eyüp Avcı 1 Ağu 2018
 • Spinal Anestezi Eşliğinde Transüretral Rezeksiyon Uygulanan Hastaların İntraoperatif Hemodinamik Parametrelerinin ve EKG’deki QT Değişikliklerinin Preoperatif Değerler ile Karşılaştırılması
  Cafer SARPDAĞ, Kenan KAYGUSUZ, Onur AVCI, Ahmet Cemil İSBİR, İclal ÖZDEMİR KOL, Sinan GÜRSOY 7 Ağu 2018
 • MANİSA VE SOMA HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 2017
  Muammer Yılmaz 27 Ağu 2018
 • KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
  Saime Ay, Birkan Sonel Tur, Deniz Evcik 25 Eyl 2018
 • Üç Boyutlu Genom Organizasyonuna Genel Bakış
  Evrim Suna Arıkan Terzi, Müjgan Özdemir Erdoğan, Mustafa Solak 25 Eyl 2018
 • Bronşiektazili Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler
  Berna Akıncı Özyürek, Şerife Savaş Bozbaş, Eylül Bozkurt Yılmaz, Gaye Ulubay, Şule Akçay, Füsun Öner Eyüboğlu 25 Eyl 2018
 • TRAVMATİK ASFİKSİDE LİTERATÜRE YENİDEN BİR BAKIŞ VE BİR OLGU SUNUMU
  AHMET AYDIN, MUSTAFA YAVUZ 25 Eyl 2018
 • İntralober Pulmoner Sekestrasyon
  Tuğberk Baştürk, Furkan Kaya 3 Eki 2018
 • Tip 1 diyabetes mellitus oluşturulan sıçanların beyninde leptin miktarı azalmaktadır
  Erhan ŞAHİN, Öykü ÖZCAN, Ezgi BEKTUR, Cengiz BAYÇU, Ümide ÖZKAY DEMİR, Özgür Devrim CAN, Varol ŞAHİNTÜRK 15 Eki 2018
 • OVARİAN SARKOM İLİŞKİLİ LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT: OLGU SUNUMU
  Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Şerefnur Öztürk 23 Eki 2018
 • PAROTİS BEZİ KİTLELERİNİN BENİGN MALİGN AYRIMINDA ULTRASONOGRAFİ VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ROLÜ
  Lale Damgacı 23 Eki 2018
 • Çoklu Girişim Sonrası Altı Aylık Bebekte Gelişen İatrojenik Femoral Ven Trombozu
  murat günday, özlem kayacık günday 23 Eki 2018
 • FEMUR KIRIK MODELLERİNDE İKİLİ VE ÜÇLÜ TİTANYUM ELASTİK ÇİVİ UYGULAMALARININ BİYOMEKANİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  Özgür Doğan, Emrah Çalışkan, Ahmet Çulcu, Emre Minareci 2 Kas 2018
 • ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOM ONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
  rüya mutluay 6 Kas 2018
 • SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA SU İÇİ EGZERSİZLER
  SEVDA ADAR, HASAN TOKTAŞ 6 Kas 2018
 • Renal anjiomyolipom olgularının 5 yıla kadar takip görüntüleme bulguları
  Erdem Yılmaz 6 Kas 2018
 • PREMATÜRE RETİNOPATİSİ TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN REFRAKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ
  MÜBERRA AKDOĞAN 13 Kas 2018
 • Bakım Vericinin Duygu İfadesinin ve Bağlanma Stilinin Şizofreni Hastalarının Oksidatif Stres Düzeyine Etkisi
  Memduha Aydın, Mehmet Kemal Kuşcu, Bahadır Eker, Ahmet Suha Yalçın, Mehmet Zihni Sungur 15 Kas 2018
 • KALÇA CERRAHİSİ YAPILAN DÜŞKÜN YAŞLI HASTADA LOMBER PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU
  Mehtap ARDA BALCI, Çiğdem ŞİMŞEK, Emre ATAY, Ayşe ERTEKİN, Yahya TAHTA 22 Kas 2018
 • Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Ramak Kala Olaylara Retrospektif Bakış
  Yasemin Durduran, Lütfi Saltuk Demir, Mehmet Uyar, Ayşe Demirtaş, Ayfer Erdoğanm, Hamdi Arbağ 4 Ara 2018
 • KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YÜZ ANATOMİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
  RENGİN KOSİF 4 Ara 2018
 • HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU, MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Yasemin ÇELİK, İbrahim KILIÇ 11 Ara 2018
 • Evre I germ hücreli over tümörlerinde nüks gelişimine etki eden faktörler
  Varol Gülseren, Mustafa Kocaer, İsa Özdemir, Mehmet Gökçü, Muzaffer Sancı, Kemal Güngördük 11 Ara 2018
 • EKİNOKOKUS KİSTİNİN TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS TERMAL ABLASYON (RTA): EX-VİVO HAYVAN MODELİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
  Ahmet Dumanlı, Burhan Apilioğulları, Sami Ceran, Orhan Özbek, Hasan Esen, Bahadır Feyzioğlu 24 Ara 2018
 • KAYNAK TUZUNUN YAYGIN KULLANILDIĞI KEMAH ‘TA OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA İYOT BESLENMESİNİN ETKİSİ
  ismail topal, mehmet soytürk 24 Ara 2018
 • Prematüre bebeklerde seri kantitatif kemik ultrasonografi ölçümleri ile osteopeninin değerlendirilmesi
  sara erol, Ayşegül Zenciroğlu 24 Ara 2018
 • 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI
  elif gündoğdu, mahmut kebapçı 25 Ara 2018
 • PATOLOJİK LENFADENOPATİLERDE KLİNİK, LABORATUAR, ULTRASON BULGULARI İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Pınar Kesik, Can Acıpayam, Fatih Temiz, Nursel Yurttutan, Ahmet Gökhan Güler, hamide Sayar, Tuğba Kandemir Gülmez 25 Ara 2018
 • KONVANSİYONEL KEMOTERAPÖTİKLER VE HSP90 İNHİBİTÖR KOMBİNASYONUNUN MESANE KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNE APOPTOTİK ETKİSİ
  Nuray Varol 2 Oca 2019
 • Kronik dönemde inme geçirmiş hastaların olfaktör bulbus hacimlerinin ve olfaktör sulkus derinliklerinin değerlendirilmesi
  Adil DOĞAN, veysel burulday, Murat ALPUA 2 Oca 2019
 • BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Osman Son 2 Oca 2019