http://dergipark.gov.tr/konservatoryum

Türkiye’nin en köklü müzik ve sahne sanatları okulu olmanın omuzlarımıza yüklediği sorumluluk, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanlarında ülkemizin akademik hayatında görülen eksiklik, uluslararası anlamda rekabetçi olabilmek için sanat pratiğini destekleyici bir teorik altyapının gerekliliği, bizleri Konservatoryum Dergisi’nin ortaya çıkarılması için teşvik etmiş ve ilk sayımızı bastığımız 2011’den bu yana çok değerli yazar ve hakemlerle çalışma fırsatı yakalamamıza olanak sağlamıştır. Verilen kısa bir aranın ardından 2016 yılında yayın hayatına tekrar başlayan Konservatoryum, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanlarının yanı sıra, bu alanlar ile organik bağı olan semiyotik, edebiyat, felsefe, estetik, psikoloji, biyomekanik, fizyoloji, nörobilim, elektroakustik, çalgı yapım, organoloji, sahne-kostüm tasarımı, sanat yönetimi gibi alanlarla iş birliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla siz değerli akademisyenler, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik öğrencileri ve araştırmacılardan özgün makale, araştırma, derleme ve çeviri makaleleriniz ile katkıda bulunmanızı bekliyoruz. 

The responsibility of being the eldest music and performing arts school in Turkey, the necessity of a theoretical infrastructure to support art practice in order to be internationally competitive encouraged us to establish “Konservatoryum Journal”. Since 2011, when we published the first issue, we have been able to get a chance to work with valuable writers and referees. The Konservatoryum, which started again it’s publication life in 2016 after a short break, would like to collaborate not only music, musicology and the performing arts but also the fields such as semiotics, literature, philosophy, aesthetics, psychology, biomechanics, physiology, neuroscience, electroacoustics, organology, stage-costume design and art management. For this purpose, we aim to develop our academic partnership with precious academicians, graduate students and researchers. We look forward to your valuable contribution with original articles, research, compilation and translation articles in line with these goals.


Cilt 4, Yıl 2017, Sayı 1 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 1 - Haz 2017
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
Dergimizin "Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları"na ulaşmak için tıklayınız.
Atıf ve Kaynakça Gösterimi

Dergimizde makale içi atıflar ve kaynakça uluslararası APA formatına göre gösterilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.