Year 2018, Volume , Issue 1, Pages 80 - 87 2018-12-28

AMBALAJ TASARIMINDA KALIP İÇİ ETİKETLEME (IML) TEKNOLOJİSİ
IN-MOLD LABELING (IML) TECHNOLOGY IN PACKAGING DESIGN

Ali Atıf POLAT [1]

53 125

Grafik tasarımın özel bir uzmanlık dalı olan ambalaj grafiği alanında görev alan tasarımcıların, pazarlama iletişimi ve ambalaj üretim teknolojileri konularında güncel bilgilere de hakim olmaları gerekmektedir. Her ürünün sektörü, türü, hacmi, marka yapılandırması, konumlandırması gibi unsurlar gereği, tasarımı oluşturan teknik bilgilerin konulması gereken yer ve ölçüleri farklılık göstermekle birlikte, ambalajın formu gereği de dikkat edilmesi gereken özellikler olabilmektedir. Bununla birlikte, tasarlanan ürünün hangi teknikle üretileceği de tasarlama ve uygulama süreçlerini etkilediği bir gerçektir. 

Bu araştırmada, ambalaj sektöründeki gelişen günümüz ambalaj tasarım ve üretimi ile ilgili “kalıp içi etiketleme” (IML) teknik ve teknolojilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli esas alınmış ve ilgili literatür sanal kaynaklar dahil taranarak, tasarım ve uygulama süreçleri incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; ambalaj ile ilgili sektördeki çoğu tasarımcı veya üreticiler tarafından bilinmeyen, IML (kalıp içi etiketleme) teknolojilerinde kullanılan PP (PoliPropilen) etiket bir plastik üründür ve ofset baskı tekniği ile üretilmektedir. Ambalaj ürünlerinde kullanılan etiketlerin endüstriyel baskı tekniklerinden ofset ile üretilmesi, tifdruk ve flekso’nun baskı öncesi hazırlık ve kalıp maliyetleri ile kıyaslanmayacak derece ekonomik olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte ofset baskı tekniğinin baskı öncesi hazırlık sürecindeki bir başka avantajı da tasarımda hızlı revizyon ve değiştirme imkanını sunmasıdır. 

Sonuç olarak, IML tekniği ile üretilmiş ambalaj ürünleri, çok çeşitli ürün tasarım olanağı sunmaktadır. Maksimum görsel reklam ve bilgilendirme alanları, çok farklı hacim seçenekleri ile sektörel çeşitliliğe sahiptir. Bu teknik ve yeni teknolojiler sektör çalışanlarına teknik geziler ve uygulamalı özel projeler ile de desteklenerek tanıtılmalıdır. Ayrıca, sektöre kalifiye eleman yetiştiren eğitim kurumlarının da farkındalığı arttırılmalıdır. 

Designers who work in packaging design – which is a branch of graphic design – need to have up-to-date knowledge of marketing communications and packaging production technologies as well. The positions and sizes of labels indicating the technical information of the design differ according to the sector, type, volume, branding and positioning of each product. Furthermore, these could be features to be considered in designing the packaging. It is also accepted that the production method for a product influences the design and implementation processes. 

This study aims to examine the current “in-mold labeling” (IML) methods and technologies associated with advances in the packaging industry regarding design and production. Quantitative survey research methods served as the basis for this study, and the design and implementation processes were examined by reviewing relevant literature, including digital sources. 

According to the findings of the study, polypropylene (PP), which is used in IML (in-mold labeling) technologies – and which is not well-known by most industrial designers and producers – is a plastic product that is produced by the offset printing method. Production with the offset industrial printing method renders the labels used in packaging products so affordable that it would be unfair to compare it with the preprint and mold expenses of flexographic and photogravure printing. In addition to this, another preprint advantage of offset printing in the preparation process is that it allows quick revisions and alterations to a design. 

As a result, packaged products produced with the IML method offer sectoral diversity through a large variety of product designs, by providing maximum space for visual advertisements and information, and via different volumes. This method – and new technologies – should be supported and introduced to sector personnel through technical visits and special practical projects. Furthermore, awareness should be raised of the educational institutions that train qualified personnel for the industry.

 • BECER, E. (2008). İletişim ve Grafik Tasarım (6. Baskı). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • DURMAZ Ö., AK M., BORÇA G. vd. (2004). Ambalaj Tasarımı Başarılı Bir Ambalaj Tasarımı İçin, Profesyonellerden Notlar. İstanbul: Emir Ofset.
 • HALAÇ, E. (2002). Gıda Kalitesi ve Gıda Mevzuatı İle İlgili Temel Kavramlar Işığında Türk ve AB Gıda Mevzuatının Karşılaştırılması. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (Sayı 4). Antalya: Gazi Kitabevi (107-131).
 • MENTZER, J. T., SCWARTZ, D. J. (1985). Marketing Today. Fourth Edition.
 • POLAT, A. A. (2012). Grafik Tasarım Eğitimi Veren Fakültelerin Ambalaj Tasarımına Yönelik Okutulan Derslerin İçeriklerinin İncelenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt 1(Sayı 5), 305-327.
 • POLAT, A. A. (2013). Reklam Grafiği Üretim Teknikleri. Konya: Zoom Yayınları.
 • POLAT, H. H. (2018). Endüstriyel Baskı Teknikleri ve Dijital Baskı. The Journual of Akademic Social Science, Yıl:6, (Sayı:81), s.639-646.
 • TEK, Ö. B. (1999). Pazarlama İlkeleri Global Yönetimsel Yaklaşım Uygulamaları. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • TEPECİK, A. (2002). Grafik Sanatlar. Ankara: Detay Yayınları
 • SANAL 1. Plastik Amablajlar. <http://www.ambalaj.org.tr / tr / ambalaj-ve-cevre-plastik - ambalajlar. html>. (Erişim tarihi: 09.12.2018).
 • SANAL 2. IML Nedir? <http://www.ozkankalip.net/iml-kaliplari>. (Erişim tarihi: 09.12.2018).
 • SANAL 3. IML Etiketleme Robotları. <http://www.mfmmuhendislik.com / uygulamalar.asp? code = 451100000000 & kategori = IML % 20Etiketleme%20Robotlar%FD&knt=184>. (Erişim tarihi: 09.12.2018)..
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0081-6088
Author: Ali Atıf POLAT
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GRAFİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ks496274, journal = {Konya Sanat}, issn = {2667-789X}, address = {Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {80 - 87}, doi = {}, title = {AMBALAJ TASARIMINDA KALIP İÇİ ETİKETLEME (IML) TEKNOLOJİSİ}, key = {cite}, author = {POLAT, Ali Atıf} }
APA POLAT, A . (2018). AMBALAJ TASARIMINDA KALIP İÇİ ETİKETLEME (IML) TEKNOLOJİSİ. Konya Sanat, (1), 80-87. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ks/issue/41836/496274
MLA POLAT, A . "AMBALAJ TASARIMINDA KALIP İÇİ ETİKETLEME (IML) TEKNOLOJİSİ". Konya Sanat (2018): 80-87 <http://dergipark.gov.tr/ks/issue/41836/496274>
Chicago POLAT, A . "AMBALAJ TASARIMINDA KALIP İÇİ ETİKETLEME (IML) TEKNOLOJİSİ". Konya Sanat (2018): 80-87
RIS TY - JOUR T1 - AMBALAJ TASARIMINDA KALIP İÇİ ETİKETLEME (IML) TEKNOLOJİSİ AU - Ali Atıf POLAT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Konya Sanat JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 87 VL - IS - 1 SN - 2667-789X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Konya Sanat AMBALAJ TASARIMINDA KALIP İÇİ ETİKETLEME (IML) TEKNOLOJİSİ %A Ali Atıf POLAT %T AMBALAJ TASARIMINDA KALIP İÇİ ETİKETLEME (IML) TEKNOLOJİSİ %D 2018 %J Konya Sanat %P 2667-789X- %V %N 1 %R %U
ISNAD POLAT, Ali Atıf . "AMBALAJ TASARIMINDA KALIP İÇİ ETİKETLEME (IML) TEKNOLOJİSİ". Konya Sanat / 1 (December 2018): 80-87.