Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Giresun Üniversitesi |

Değerli bilim insanları, 

Dergimize makale kabulü yalnızca Dergipark üzerinden gerçekleştirilmektedir.


Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi İlkbahar 2019 sayısı için gönderilen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlatılmıştır.
Sonbahar 2019 sayısı için çalışma kabulü, Haziran 2019 itibarıyla başlayacaktır.

İlgi ve anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK DEĞERLİ YAZARLARIMIZIN DİKKATİNE

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararı

(28.02.2018 - 2018/ 01)

KARAR:

3.      Dergide yayımlanacak makalelerden intihal raporu istenmesi ve dergide intihal için %20’nin altında benzerlik olması,  

5.      2018 yılı 19. sayıdan itibaren peş peşe yayınlanacak sayılarda aynı yazarın makalelerinin art arda yayınlanmaması,

6.        2018 yılı 19. sayıdan itibaren yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerin dergiye kabul edilmemesi, bildiriden oluşturulan makalelerin de sunum tarihinden en az 3 (üç) yıl sonra dergiye kabul edilmesi,

7.        2018 yılı 19. sayıdan itibaren aynı sayıda hem hakem hem yazar olarak görev alınmaması, yayınlanacak sayıda hakemlik görevi yürüten yazarın makalesinin, o sayıda yayımlanmaması; makale yazarının da hakem olarak atanmaması,

8.         …Sempozyumlar için özel sayı yayımlanmaması kararlaştırılmıştır. 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1309-081X | e-ISSN 2602-3407 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Giresun Üniversitesi |
Kapak Resmi

62.892

188.153

Değerli bilim insanları, 

Dergimize makale kabulü yalnızca Dergipark üzerinden gerçekleştirilmektedir.


Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi İlkbahar 2019 sayısı için gönderilen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlatılmıştır.
Sonbahar 2019 sayısı için çalışma kabulü, Haziran 2019 itibarıyla başlayacaktır.

İlgi ve anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK DEĞERLİ YAZARLARIMIZIN DİKKATİNE

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Kararı

(28.02.2018 - 2018/ 01)

KARAR:

3.      Dergide yayımlanacak makalelerden intihal raporu istenmesi ve dergide intihal için %20’nin altında benzerlik olması,  

5.      2018 yılı 19. sayıdan itibaren peş peşe yayınlanacak sayılarda aynı yazarın makalelerinin art arda yayınlanmaması,

6.        2018 yılı 19. sayıdan itibaren yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerin dergiye kabul edilmemesi, bildiriden oluşturulan makalelerin de sunum tarihinden en az 3 (üç) yıl sonra dergiye kabul edilmesi,

7.        2018 yılı 19. sayıdan itibaren aynı sayıda hem hakem hem yazar olarak görev alınmaması, yayınlanacak sayıda hakemlik görevi yürüten yazarın makalesinin, o sayıda yayımlanmaması; makale yazarının da hakem olarak atanmaması,

8.         …Sempozyumlar için özel sayı yayımlanmaması kararlaştırılmıştır. 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 19 - Ara 2018
 1. 5. ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaokul ve Liselerde Okutulan Seçmeli Peygamberimizin Hayatı Dersine Yönelik Görüşleri: Giresun Örneği
  Sayfalar 425 - 448
  Ali Yılmaz
 2. Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 449 - 469
  Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ, Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU
 3. Öğrenci Gözüyle Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sistemi
  Sayfalar 471 - 484
  Figen ÇAM TOSUN
 4. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Evde Terapötik Egzersiz Yapma Durumları
  Sayfalar 485 - 490
  Kürşad Han DÖNMEZ, Fzt. Emine KAYA
 5. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığına Yönelik Tutumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 491 - 507
  Mehmet Enes SAĞAR
 6. Maarif Kongresi, Heyet-i İlmiyeler ve Uluslararası Ortaöğretim Öğretmenleri Kongresi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 509 - 523
  Osman Kubilay GÜL
 7. Down Sendromu: Babacan Köyü Orta Erişkin Kadın Birey Örneği
  Sayfalar 525 - 533
  Nevin GÖKSAL
 8. KOBİ’lerde Teknoloji Kullanımı: Giresun Örneği
  Sayfalar 535 - 552
  Aykut VAROL, Esra G. KAYGISIZ
 9. Bipolar Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Bir Araştırma: Örnek Olay İncelemesi
  Sayfalar 553 - 571
  Abdurrahman MENGİ, Rabia Şule AYGÜR
 10. Artvin, Hopa Etnografya Müzesi Bahçesinde Sergilenen Eserler Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 573 - 591
  Hasan BUĞRUL
 11. Batılılaşma Etkisinde Gelişen Osmanlı Mimarlığının Giresun’daki Temsili: Kapu Camii
  Sayfalar 593 - 603
  Salih SALBACAK, Özgür DEMİRKAN
 12. Giresun’un Etnik Sosyo-Kültürel Kimliğinin Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 605 - 631
  Rasim BAYRAKTAR
 13. İslam Tevhit İnancının Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 633 - 646
  Hülya YİĞİT
 14. 1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Uygulanması
  Sayfalar 647 - 666
  Mehmet KAYIRAN, Mustafa Yahya METİNTAŞ
 15. Üniversite Öğrencilerinin Ordu İlinin Doğal ve Kültürel Turistik Çekiciliklerine İlişkin Farkındalık ve Deneyimleri
  Sayfalar 667 - 684
  Cemile BAHTİYAR KARADENİZ, Saffet SARI, Mehmet KABACIK
 16. “Westphalia-Sistemi”ne Karşı “Millet-Sistemi” Söylemi ve Soğuk Savaş Sonrası’nda “Uluslararası Siyaset”
  Sayfalar 685 - 705
  Kemal ÇİFTÇİ