Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-081X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Giresun Üniversitesi |

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1309-081X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Giresun Üniversitesi |
Kapak Resmi

39.940

90.782
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. XIX. Yüzyılın Sonlarında Elviye-i Selâse’de Karayolu Yapım Faaliyetleri
  Sayfalar 1 - 24
  Ahmet ATALAY
 2. Borçalılı Türklerin Yurttaşlık Kazanımları ve Tahmini Nüfus Sayıları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 25 - 36
  Rasim BAYRAKTAR
 3. İslamlaşma Sürecinden Cumhuriyete Giresun’da Eğitim- Öğretim
  Sayfalar 37 - 62
  Ali YILMAZ
 4. Cumhuriyet Döneminde Rize Türk Ocakları (1924-1931)
  Sayfalar 63 - 82
  Sinan BAŞARAN
 5. Bir Türk Subayının Raporuna Göre Mübadelenin Yunanistan’daki Yansımaları
  Sayfalar 83 - 102
  Kürşat KURTULGAN
 6. Alıştırmalardan Etkinliklere: Eğitimdeki Gelişmeler
  Sayfalar 103 - 120
  Firdevs GÜNEŞ
 7. Türkçe Eğitiminde Öğrenen Özerkliğine Dayalı Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış
  Sayfalar 121 - 138
  Ali GÖÇER, Ceyda ÇAYLI ÇAYLI
 8. Evde Eğitim Uygulaması Üzerine Bir Durum Çalışması: Evde Fen Eğitimi
  Sayfalar 139 - 174
  Evşen AYMEN PEKER, Erol TAŞ
 9. İlköğretim Öğrencilerinde Proje Tabanlı Mikroskobik Canlı Bilincinin Oluşturulması
  Sayfalar 175 - 188
  Serpil UĞRAŞ, Hasan Kağan KESKİN, Nisa SİPAHİ, Hacer DURSUN
 10. Öğretmenlerin Özerklik Davranışları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 189 - 208
  İbrahim ÇOLAK, Yahya ALTINKURT, Kürşad YILMAZ
 11. Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Okullarda Karara Katılım ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 209 - 224
  Esra KARABAĞ KÖSE, Nezahat GÜÇLÜ
 12. Okul Öncesi Eğitimi Alanında Çalışan Öğretmenlerin Aile Eğitim Stratejilerine ilişkin Görüşlerinin Kıdem Durumuna Göre İncelenmesi
  Sayfalar 225 - 250
  Gülhan GÜVEN, Vedat BAYRAKTAR, Fulya TEMEL
 13. Sözlü Kültür Ortamında Derlenen Mukaddem Ali Destanındaki Tarihî Gerçeklik
  Sayfalar 251 - 274
  Sedat BAHADIR
 14. Hikmetlerin Dilinden Hoca Ahmed Yesevî
  Sayfalar 275 - 294
  Gencay ZAVOTÇU
 15. Toplumcu-Gerçekçi Bir Yazar Olan Burhan Günel’in Öykülerinde Gecekondu
  Sayfalar 295 - 308
  Ayfer YILMAZ
 16. Nurettin Topçu’nun “Taşralı” Adlı Eserinde Dini Otorite ve Din Adamı
  Sayfalar 309 - 324
  Dursun ŞAHİN
 17. Giresun İli ve Yöresi Ağızlarında Kadın
  Sayfalar 325 - 356
  Serdar BULUT
 18. Giresun Temalı Şahin Akkaya Türküleri’nin Makam Dizisi Ve Usul Bakımından Anonim Giresun Türküleri İle Karşılaştırılması
  Sayfalar 357 - 370
  Serkan ÖZTÜRK, Abdullah ÖNLÜ
 19. Hürriyet Gazetesi’nce 1964 Johnson Mektubu Süreci’nde Kullanılan Dilin Milliyetçi Söylem Bağlamında Söylem Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
  Sayfalar 371 - 394
  İsmail Cem FERİDUNOĞLU
 20. İki Sistemli Kuram Olarak Sosyalist Feminizm
  Sayfalar 395 - 414
  Özlem ÖZDEMİR
 21. Rusya’da Demokrasinin Bir Görünümü Olarak Ombudsmanlık Kurumu: Yapısal-Kurumsal ve İşlevsel Yönler Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 415 - 434
  Kadir Caner DOĞAN, Hasan Mahmut KALKIŞIM
 22. Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Sisteminde Geleneksel Anlayıştan Modern ve Değişen İhtiyaçlar Dönemine Geçiş
  Sayfalar 435 - 464
  Savaş BİÇER
 23. 2008 Küresel Krizi ve Değişen Para Politikaları: Dünyada ve Türkiye’de Faiz Koridoru Uygulaması
  Sayfalar 465 - 486
  Ömer EMİRKADI
 24. En Büyük Küresel Finansal Kriz: Amerika’dan mı Yayıldı Yoksa Sadece bir Karşılıklı Bağımlılık mı?
  Sayfalar 487 - 502
  Doğuş EMİN
 25. İyi Tarım Uygulamaları: Migros Ticaret Anonim Şirketi Örneği
  Sayfalar 503 - 524
  Gonca YAŞAR
Makale Gönder
Son Sayı

Son Sayımızdaki makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.