Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 18, Sayfalar 333 - 347 2018-06-04

Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü
The Role Of Tourism On Turkey's Public Diplomacy Activities Towards Middle Asian Turkic Republics

İrfan Sancak [1]

79 193

Geçmiş yüzyıllarda daha sınırlı olan devletlerin dış politika araçları dünyadaki teknolojik ve sosyal gelişmeyle birlikte çeşitlenmiş, gelişen teknoloji ile birlikte savaşların gittikçe daha büyük mal ve can kayıplarına yol açması devletleri dış politika amaçlarına ulaşmak için savaş dışı yollar aramaya yöneltmiştir. Bu yolların en önemlilerinden biri olarak kamu diplomasisi öne çıkmış ve geçmişte dış politika ile yan yana gelmesi düşünülemeyen kavramlar bugün dış politikanın bir aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda geçmişte sadece ekonomik bir alan olarak görülen turizm de kamu diplomasisinin uygulama alanlarından biri olarak dış politika araçları arasına girmiştir. Turizm, bir ülkenin uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı üzerindeki büyük etkisi ile kamu diplomasisi uygulamalarında önemli bir yer edinmiştir. Kamu diplomasisi alanında özellikle son yıllarda önemli adımlar atan bir ülke olan Türkiye açısından bakıldığında; bir yandan büyük bir turizm potansiyeline, bir yandan da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile birçok ortak paydaya sahip olunması münasebeti ile söz konusu coğrafyaya yönelik turizm ve kamu diplomasisi faaliyetlerinde önemli fırsatlar bulunmaktadır.

States’ foreign policy instruments have been varied by technological and social developments while they were limited in the past centuries. States have to find different ways to achieve their foreign political goals because wars became more deadly and more expensive with developed technology. Public diplomacy has become prominent as one of the most important one of that ways. Some concepts that have not been seen as a part of foreign politics in the past have become foreign policy instruments today. In this context tourism has become a foreign policy instrument as one of the practicing fields of the public diplomacy while it had been perceived as only an economic area. Tourism has an important place in public diplomacy applications with the great influence on the international recognition and prestige of a country. From the point of view of Turkey, which has significant developments in public diplomacy nowadays, both it has great potential for tourism and important opportunities in the public diplomacy activities towards issued geography in terms of the common interests with the Central Asian Turkic Republics.

 • Akbaş, Z. ve Tuna, H. (2012). Bir Dış Politika Aracı Olarak Yumuşak Gücün Turizm Sektörüne Etkisi: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49(571), 5-17.
 • Akyürek, S. ve Bilgiç, M. S. (2012a). Kazakistan’da Türkiye ve Türk Algısı, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, http://www.bilgesam.org/incele/684/-kazakistarida- turkiye-ve-turk-algisi/ (02.01.2017)
 • Akyürek, S. ve Bilgiç, M. S. (2012b). Kırgızistan’da Türkiye ve Türk Algısı, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, http://www.bilgesam.org/incele/685/-kirgizistarida- turkiye-ve-turk-algisi/ (02.01.2017)
 • Bal, İ. (1998). The Turkish Model And The Turkic Republics, Journal of International Affairs 3(3), sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/IdrisBal.pdf (17.12.2016).
 • Cull, N. J. (2009). Public Diplomacy: Lessons From The Past, Los Angeles: Figueroa Press.
 • Ekşi, M. (2014). Kamu Diplomasisi Ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Ankara: Siyasal Kitapevi
 • Fitzpatrick, K. R., (2010). The future of U.S. public diplomacy: An uncertain fate, Leiden: Brill
 • Gilboa, E. (2008). Searching for a theory of public diplomacy, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 55-77.
 • Gökırmak, M. (2012). Küreselleşen Dünyada Diplomasi: Kamu Diplomasisi, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, http://www.kamudiplomasisi.org/index.php?start=8 (17.01.2017)
 • Kahraman, N. ve Saldamlı, A. (2008). Prof- Dr. Fermani MAVİŞ Anı Kitabı. İçinde N. Kozak (Ed.), Turizmin Ülke İmajına Etkisi, (ss. 99-114). Ankara: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kim, Hyounggon ve Richardson, Sarah L. (2003), Motion Picture Impacts On Destination Images, Annals of Tourism Research, 30(1), 216-237.
 • Leiesen, Birgit (2000), Image Sementation: The Case of a Tourism Destination, Journal of Services Marketing, 15(9), 49-66. Malone, G. (1985).Managing public diplomacy, Washington Quarterly 8(3), 199-210.
 • Nye, J. (2004). SoftPower The Means To Success In World Politics, New York, Public Affairs.
 • Nye, J. (2005). Yumuşak Güç, Birinci Baskı, Ankara: Elips Kitap
 • Özkan, A. (2014). Ülke markası inşasında kamu diplomasisinin stratejik rolü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, http://www.kamudiplomasisi.org/makaleler/makaleler/138- uelke-markas-nasnda-kamu-diplomasisinin-strateiik-rolue (07.02.2017).
 • Sancak, K. (2016a). Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Kültür ve Türkiye’nin Yumuşak Gücünde Kültür Faktörü, Balkan ve Yakındoğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 16-26.
 • Sancak, K. (2016b). Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı Ve Yumuşak Güç, Birinci Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sancar, G. A. (2014). Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler, İkinci Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Sönmezoğlu, F. (2000). Uluslararası Politika Ve Dış Politika Analizi, Üçüncü Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Taşağıl, A. (2010). Türkiye ’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarını, https://ahmettasagil.wordpress.com/2010/10/12/turkiye%e2%80%99nin- orta-asya-turk-cumhuriyetleri-ile-iliskilerinin/ (01.01.2017).
 • Yılmaz, S. (2008). Güç Ve Politika, Birinci Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları
 • Yılmaz, S. (2012). Akıllı Güç, İstanbul: Kum Saati Yayınları
 • Zaki, A. (2014). Türk rüyası sürüyor, http://dergi.aliazeera.com.tr/2014/01/19/turk-ruvasi- suruvor/ (10.02.2017).
 • Zurnacı, C. ve Karagöz, M. (2015), İkili Vize Serbestliği Anlaşmalarının Gelen Turist Sayılarına Etkisi: Türkiye Örneği, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32), 18-38.
 • URL, “Kazakistan’da Türk dizileri reyting rekorları kırıyor”, https://www.haberler.com/kazakistan-da-turk-dizileri-revting-rekorlari-haberi/ .
 • URL, “Kardeş ülke Kırgızistan’da Türk filmleri coşkusu”, http://www.star.com.tr/kultur- sanat/kardes-ulke-kirgizistanda-turk-filmleri-coskusu-haber-1239388/ (28.12.2017). URL, “Özbekistan'da 5 yıl aradan sonra yeniden Türk dizileri rüzgârı”, http://qha.com.ua/tr/turk-dunvasi/ozbekistan-da-5-vil-aradan-sonra-veniden-turk- dizileri-ruzgari/163479/, (02.01.2018).
 • URL, “Uluslararası Faaliyetlerimiz”, https://www.gsdf. gov.tr/tr/uluslararasi-faalivetlerimiz,.
 • URL, “Türkiye’nin dizi film ihracatı 200 milyon dolara ulaştı”, http://kdk.gov.tr/haber/turkivenin-dizi-film-ihracati-200-milvon-dolara-ulasti/362,.
 • URL, “Stratejik Vizyon Belgesi”,http://www.tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizvonBelgesi/SGPK TURD Turizm TR pdf 261e9fe5-897c-4b36-9b2a-2479657dd1d4.pdf (11.01.2017)
 • URL, “Orta Asya'da nüfus hızı yavaşlıyor”, http ://www. trthaber. com/haber/dunva/orta-asvada- nufus-hizi-vavaslivor-246111 .html (02.02.2017).
 • URL, “Vizyon”, http://trturizmenstitusu.org/2016/05/18/vizvon/ (12.01.2017).
 • URL, “64. Hükümet Programı”, http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/KurumsalHaberler/64.hukumet programi.pdf (Erişim tarihi: 02.01.2018).
 • URL, “İstatistikler”, http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler (Erişim tarihi: 07.02.2017).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9386-8420
Yazar: İrfan Sancak (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ksbd443974, journal = {Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1309-081X}, eissn = {2602-3407}, address = {Giresun Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {333 - 347}, doi = {}, title = {Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü}, key = {cite}, author = {Sancak, İrfan} }
APA Sancak, İ . (2018). Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (18), 333-347. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ksbd/issue/38325/443974
MLA Sancak, İ . "Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü". Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2018): 333-347 <http://dergipark.gov.tr/ksbd/issue/38325/443974>
Chicago Sancak, İ . "Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü". Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2018): 333-347
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü AU - İrfan Sancak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 347 VL - 10 IS - 18 SN - 1309-081X-2602-3407 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü %A İrfan Sancak %T Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü %D 2018 %J Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi %P 1309-081X-2602-3407 %V 10 %N 18 %R %U
ISNAD Sancak, İrfan . "Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü". Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 18 (Haziran 2018): 333-347.