Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 1, Sayfalar 13 - 19 2018-01-01

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi
Effect of Hatching Egg Weight on the Performance of Hatchery and Post-hatching Characteristics for Japanese Quails

Mesut KARAMAN [1] , Mahmut BULUT [2]

134 200

Bu çalışma, yumurta ağırlığının kuluçka özelliklerine ve kuluçka sonrası elde edilen bıldırcın civcivlerinin, genel performans kriterlerine olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Damızlık Japon bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) sürüsünden elde edilen 1200 adet kuluçkalık yumurta, ağırlıklarına göre ≤10 g, 11 g, 12g, 13g ve  ≥14 g ve üzeri olmak üzere 5 farklı ağırlık grubuna ayrılmıştır. Kuluçka özellikleri ile ilgili olarak gruplarda; döllülük oranı, çıkış gücü, kuluçka randımanı, embriyonik ve kabuk altı ölümleri  tespit edilmiştir. Kuluçka sonrası performansı olarak da kuluçka çıkış ağırlığı, 6 haftalık canlı ağırlık değişimi, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yaşama gücü değerleri saptanmıştır. Araştırmada döllülük oranı gruplara göre sırasıyla, %91.07, %86.51, %90.38, %83.57 ve %78.71 olarak tespit edilmiştir. Grupların çıkış gücü sırasıyla  %64.71, 51.60, 57.14, 58.12 ve 50.82 olarak bulunurken; kuluçka randımanı da  aynı sırayla  %58.93, 44.64, 51.65, 48.57 ve 40.00 olarak saptanmıştır. Araştırmada gruplara göre günlük çıkış ağırlıkları sırasıyla, 6.50g, 6.97g, 7.50g, 8.19g ve 8.58g olarak saptanırken,  altıncı hafta canlı ağırlıkları ;185.31g, 183.28g, 187.61g, 194.80g ve 189.58g olarak bulunmuştur. Yemden yararlanma oranları da sırasıyla, 4.75, 4.42, 4.70, 4.53, 4.86 olarak tespit edilmiştir. En iyi yemden yararlanma oranı ise 2. grup'ta olmuştur.

The aim of study was to determine the possible effects of the egg weight on the hatchery and post-hatching characteristics for Coturnix coturnix japonica. In this sense, a total of 1200 eggs of Japanese quails were categorized based on their weights as, ≤10g, 11g, 12g, 13g and ≥14g (5 groups). For main hatchery characteristics fertility rate, hatching, hatchability, embryonic mortalities were determined. Moreover general performance, hatching weight, live body weight gain for 6 weeks, feed intake, feed conversion efficiency and mortality rate were also studied. Fertility rates, for each groups, were found to be 91.07, 86.51, 90.38, 83.57 and 78.71%, respectively. Hatchability ratio for each group were recorded as 64.71%, 51.60%, 57.14%, 58.12% and 50.82%. Hatchability for each groups, were found to be 58.93, 44.64, 51.65, 48.57 and 40.00% respectively. The weight of chicks for each groups were 6.50g, 6.97g, 7.50g, 8.19g and 8.58g, respectively. Following the hatching, their weights at the end of the 6th weeks for each groups, were recorded as 185.31g, 183.28g, 187.61g, 194.80g and 189.58g, respectively. Feed conversion efficiency for each group also were 4.75, 4.42, 4.70, 4.53 and 4.86, respectively. The best feed conversion efficiency was observed in the second group.

 • Çağlayan T, Dere S 2007. japon bıldırcınlarında dişi ebeveyn ağırlığının kuluçka sonuçları, yavru performansı ve yasama gücüne etkisi. Vet. Bil. Derg. 23(3) 7-12.
 • İnal Ş, Tekeş MA, İnal F 1996. Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) canlı ağırlığa göre yapılan seleksiyonun canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerine etkileri. Vet. Bil. Derg. 12 (1) 5-14.
 • Karaman M 1994. Farklı ağırlıktaki pekin ördek yumurtalarının kuluçka sonuçlarına ve ördeklerin gelişme performanslarına olan etkileri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans tezi , ÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Adana 40 s.
 • Kırmızıbayrak T, Altınel A 2001. Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) önemli verim özellikleriyle ilgili bazı parametreler. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 27,(1): 309-328.
 • Koçak Ç, Altan Ö, Akbaş Y 1995. Japon bıldırcınlarının çeşitli verim özellikleri üzerinde araştırmalar. Türk Vet. Hay. Derg. 19(1):65-71.
 • Küçükyılmaz K, Başer E, Erensayın C 2001. Japon bıldırcınlarında damızlık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları, besi performansı ve yumurta verim özellikleri üzerine etkisi. Hayvancılık Araştırma Dergisi; 11(1): 6-12.
 • Nazlıgül A, Türkyılmaz MK, Bardakçıoğlu HE 2005. Effects of hatching egg weight on hatching chick weight, post hatching growth performance and live ability in japanese quails (Coturnix coturnix japonica). İ. Ü. Vet. Fak. Derg. 31 (2) 33-40.
 • Özbey O, Ekmen F 2006. Japon bıldırcınlarında yumurta ağırlığının ve depolama süresinin kuluçka özelliklerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri dergisi, 9 (1) 152-159.
 • Özcan M, Ekiz B, Güneş H 2001. Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) gruplandırılmış yumurta ağırlığı ve çıkım ağırlığının büyüme performansı üzerine etkileri. İ.Ü. Vet. Fak. Derg; 27, 2 : 577-584.
 • Proudfoot FG, Hulan HW 1981. Influence of hatching egg size on the subsequent performance of broiler chickens. Poultry Science, 60:2167-2170.
 • Sarı M 2000. Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) anaç yaşı ve yumurtlama zamanının yumurta özelliklerine, yumurta ağırlığının kuluçka ve gelişme özellikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü Van, 60 s.
 • Sarı M, Tilki M, Saatçi M, Işık S, Önk K 2010. Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı ve şekil indeksinin kuluçka özellikleri ve yaşama gücü üzerine etkisi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 24 (2): 93 – 97.
 • Saylam SK 1999. Japon bıldırcınlarda yumurta ağırlığının ve depolama süresinin yumurta ağırlık kaybına ve kuluçka özelliklerine etkileri. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences 23 -367-372 © TÜBITAK
 • Şeker İ 2003. bıldırcınlarda kuluçkalık yumurtaların döllülük oranına ve kuluçka sonuçlarına bazı faktörlerin etkisi. YYÜ Vet Fak Derg, 14 (2):42-46.
 • Şeker İ, Kul S, Bayraktar M 2004. Effects of parental age and hatching egg weight of japanese quails on hatchability and chick weight. International Journal of Poultry Science 3 (4): 259-265.
 • Soley F 1994. Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları ile gelişme ve yumurta verim özelliklerine etkileri. Yüksek Lisans tezi, On dokuz Mayıs Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 52s.
 • Tarasewicz Z, Szczerbinska D, Majewska D, Danczak A, Ligocki M, Wolska A 2006. The effect of magnetic field on hatchability of japanese quail eggs. Czech J. Anim. Sci., 51, (8): 355-360.
 • Yakimenko I, Besulin V, Testik A 2002. The effects of low ıntensity red laser ırradiation on hatching eggs in chicken and quail. International Journal of Poultry Science 1(1): 06-08 .
 • Yıldırım İ, Yetişir R 1998. Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığı ve ebeveyn yaşının civciv çıkış ağırlığı ve 6. hafta canlı ağırlığı üzerine etkileri. Tr. J. of Veterinary and Animal Sicences 22 (1998), s.315–319. © TÜBİTAK
 • Yolcu Hİ 2005. Japon bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) canlı ağırlık ve yumurta verimine göre seleksiyonun etkileri. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya, 100 s.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ - RESEARCH ARTICLE
Yazarlar

Yazar: Mesut KARAMAN
Kurum: Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Mahmut BULUT
Kurum: Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ksudobil282557, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {13 - 19}, doi = {10.18016/ksudobil.282557}, title = {Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {KARAMAN, Mesut and BULUT, Mahmut} }
APA KARAMAN, M , BULUT, M . (2018). Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 21 (1), 13-19. DOI: 10.18016/ksudobil.282557
MLA KARAMAN, M , BULUT, M . "Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 13-19 <http://dergipark.gov.tr/ksudobil/issue/31775/282557>
Chicago KARAMAN, M , BULUT, M . "Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 13-19
RIS TY - JOUR T1 - Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi AU - Mesut KARAMAN , Mahmut BULUT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.282557 DO - 10.18016/ksudobil.282557 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 19 VL - 21 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.282557 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.282557 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi %A Mesut KARAMAN , Mahmut BULUT %T Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi %D 2018 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18016/ksudobil.282557 %U 10.18016/ksudobil.282557
ISNAD KARAMAN, Mesut , BULUT, Mahmut . "Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 / 1 (Ocak 2018): 13-19. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.282557