Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 1, Sayfalar 73 - 80 2018-01-01

Tobit Model and an Application
Tobit Model ve Bir Uygulama

Şeyma KOÇ [1] , Mustafa ŞAHİN [2]

178 376

In this study, Tobit Model which is widely used to describe the limited dependent variable models was examined.  The aim of the study was to try to explain parameter estimation steps of data sets, which dependent variable is limited, both theoretically and by an application. By using the literature survey method, main lines of Tobit model were explained and the gather information was digitized with a sample to make it more understandable. As a result of the study, the theory of the tobit regression model was presented and the use of the Tobit model was proposed in the statistical inference process.

Bu çalışmada sınırlı bağımlı değişkenli modelleri açıklamada yaygın biçimde kullanılan Tobit Model incelenmiştir. Çalışmanın amacı bağımlı değişkeni sınırlı olan veri setlerinin parametre tahmin basamaklarını hem teorik olarak hem de bir uygulama ile anlatmaya çalışmaktır. Literatür tarama yöntemi kullanılarak tobit model ana çizgileri ile anlatılmış, toplanan bilgiler bir örnek ile sayısallaştırılarak daha anlaşılır hale getirilmiştir. Çalışmanın sonucunda analiz süreçlerinde sürekli ve kesikli karma veri yapısı ile karşılaşan araştırıcılara tobit regresyon modelinin teorisi sunulmuş ve istatistiksel çıkarsama sürecinde Tobit model kullanımı önerilmiştir.

 • Akbay C 2005. Kahramanmaraş’ta Hane halklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1): 114-121.
 • Carson RT, Sun Y 2007. The Tobit model with a non-zero threshold. Econometrics Journal,10: 488-502.
 • Chay YK ,Powell LJ 2001. Semiparametric Censored Regression Model. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, 15(4): 29-42.
 • Efe E, Orhan H, Şahin M 2004. SAS Yazılımı İle İstatistiksel Analizler. Tuğra Ofset, ISBN:975-270-435-2, Isparta, 122s.
 • Emeç H, Üçdoğruk Ş, Akın F, 2001. Türkiye Hanehalkı Eğlence Kültür Harcamalarında Tobit Modelin Kullanımı. G.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, (3):13-26
 • Eren M 2012. Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller Ve Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Üzerine Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Erzurum, Yüksek Lisans Tezi, 68s
 • Gujarati DN 1999. Temel Ekonometri, Çevirenler: Ümit Şenesen-G.Günlük Şenesen, Litaratür Yayınları No:33,İstanbul, 848s
 • Greene HW 2003. Econometric Analysis. Prentise Hall, ISBN: 01 306 61899, New Jersey, 1026s.
 • Joost S, Kalbermatten M 2010. MatSAM versiyon 2 Beta
 • Kennedy P 2006. Ekonometri Kılavuzu, Çevirenler: Muzaffer Sarımeşeli-Şenay Açıkgöz, Gazi Kitapevi, Ankara, 754s.
 • Koç Ş 2013. Tobit Regresyon Analizi Ve Bir Uygulama. KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, K.Maraş, Yüksek Lisans Tezi,57s.
 • Liao TF 1994. Interpreting Probability Models: Logit, Probit, And Other Generalized Linear Models. California, 87s.
 • Maddala GS 1987. Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge University Press, Cambridge, 1004s.
 • Olsen RJ 1978. Note on the Uniqueness of the Maximum Likelihood Estimator for the Tobit Model. Econometrica, 46(5): 1211-1215
 • Park SY 2003. Unbiasedness or Statistical Efficiency: Comparison between One-stage Tobit of MLE and Two-step Tobit of OLS. International Journal of Human Ecology, 4(2): 77-86.
 • Pettinicchi Y 2012. Emprical Economics. http://www.virgo.unive.it/ypetti/Lecture3_Pettinicchi.pdf (erişim tarihi: 7.11.2012)
 • SAS, 2008. SISITEINFO NAME='VAN 100.YIL UNIVERSITESI' TE=93053001
 • Sigelman L, Zeng L 1999. Analyzing Censored and Sample-Selected Data with Tobit and Heckit Models. Political Analysis, 8 (2): 167-182.
 • Tatoğlu FY 2005. Sermaye Piyasası’nda Riskin Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri İle Analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, İstanbul, Doktora Tezi,199s.
 • Tobin J 1958. Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables. Econometrica, 46(1): 24-36.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ - RESEARCH ARTICLE
Yazarlar

Yazar: Şeyma KOÇ
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa ŞAHİN
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi

Bibtex @araştırma makalesi { ksudobil285929, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {73 - 80}, doi = {10.18016/ksudobil.285929}, title = {Tobit Model ve Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {KOÇ, Şeyma and ŞAHİN, Mustafa} }
APA KOÇ, Ş , ŞAHİN, M . (2018). Tobit Model ve Bir Uygulama. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 21 (1), 73-80. DOI: 10.18016/ksudobil.285929
MLA KOÇ, Ş , ŞAHİN, M . "Tobit Model ve Bir Uygulama". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 73-80 <http://dergipark.gov.tr/ksudobil/issue/31775/285929>
Chicago KOÇ, Ş , ŞAHİN, M . "Tobit Model ve Bir Uygulama". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 73-80
RIS TY - JOUR T1 - Tobit Model ve Bir Uygulama AU - Şeyma KOÇ , Mustafa ŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.285929 DO - 10.18016/ksudobil.285929 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 80 VL - 21 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.285929 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.285929 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Tobit Model ve Bir Uygulama %A Şeyma KOÇ , Mustafa ŞAHİN %T Tobit Model ve Bir Uygulama %D 2018 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18016/ksudobil.285929 %U 10.18016/ksudobil.285929
ISNAD KOÇ, Şeyma , ŞAHİN, Mustafa . "Tobit Model ve Bir Uygulama". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 / 1 (Ocak 2018): 73-80. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.285929