Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 1, Sayfalar 66 - 72 2018-01-01

Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği
Canonical Correlation Coefficient of Determination with Hand: KSU Department of Animal Science Student Recognition Survey Example

Şeyma KOÇ [1] , Aysel YENİPINAR [2] , Ercan EFE [3] , Mustafa ŞAHİN [4]

126 328

Bu çalışmada 4 değişkenli/ölçümlü (p=4) X bağımlı değişken grubu ve 6 değişkenli/ölçümlü (q=6) Y bağımsız değişken grubu kullanılarak bu değişkenler arasındaki kanonik korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulunan bu katsayıların, korelasyon matrisi üzerinden bulunan H1 ve H2 çözüm matrisinin öz değerlerinin kareköklerine eşit olduğu teorik olarak gösterilmiştir. Ayrıca X değişken kümesi ve Y değişken kümesi arasındaki, bulunan katsayıların önem kontrolleri yapılmıştır. Paket programlarla kısa sürede hesaplanan kanonik katsayıların ve bunların önem kontrollerinin teorik olarak nasıl hesaplandığı,  bu hesaplamaların matematiksel alt yapısı ve işlem basamakları da gösterilmiştir.


In this study the canonical correlation coefficients between the X (p=4) and Y (q=6) variable group is calculated. It is theoretically shown that, these coefficients are equal to the square root of the eigenvalues of matrix solution with the calculated correlation matrix H1 and H2. Importance control between coefficient of X independent variable set and Y dependent variable set is also carried out. How to calculate the canonical coefficients calculated in a short time with package programs and their theoretical calculations of importance controls, mathematical sub-structure and treatments of these calculations steps are shown

  • Bartlett MS 1941. The Statistical Significance of Canonical Correlations. Biometrika. Vol. 32: 29-37.
  • Çankaya S 2005. Kanonik Korelasyon Analizi ve Hayvancılıkta Kullanımı, Cukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Adana, Doktora Tezi, 145s.
  • Çankaya S, Altop A, Oflaz M , Erener G 2009. Karayaka Toklularında Kesim Önceki ve Kesim Sonrası Ölçülen Bazı Özellikler Arasındaki İlişkinin Tahmini için Kanonik Korelasyon Analizi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 24 (1): 61-66 .
  • Çemrek F 2012. Türkiye’deki İllerin Gelir ve Refah Düzeyi Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2):197- 215.
  • Gürsakal N 1998. Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II. Marmara Kitabevi, Bursa,517s.
  • Hair JF, Anderson RE ,Babin BJ ve Black WC 1998. Multivariate Data Analysis, Pearson Education Limited 2014, Harlow, 729s.
  • Keskin S, Özsoy AN 2004. Kanonik Korelasyon Analizi ve Bir Uygulaması. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1):67-71.
  • Kaya L 2008. Birden Fazla Değişken İceren Setler Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle Belirlenmesi. Yuksek Lisans Tezi, Harran Universitesi 2008.
  • Sharma, S. 1996. Applied Multivariate Tecniques. John Wiley&Sons Inc. , Canada, 493s.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ - RESEARCH ARTICLE
Yazarlar

Yazar: Şeyma KOÇ
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Aysel YENİPINAR
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi

Yazar: Ercan EFE
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi

Yazar: Mustafa ŞAHİN

Bibtex @araştırma makalesi { ksudobil285930, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {66 - 72}, doi = {10.18016/ksudobil.285930}, title = {Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği}, key = {cite}, author = {KOÇ, Şeyma and ŞAHİN, Mustafa and EFE, Ercan and YENİPINAR, Aysel} }
APA KOÇ, Ş , YENİPINAR, A , EFE, E , ŞAHİN, M . (2018). Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 21 (1), 66-72. DOI: 10.18016/ksudobil.285930
MLA KOÇ, Ş , YENİPINAR, A , EFE, E , ŞAHİN, M . "Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 66-72 <http://dergipark.gov.tr/ksudobil/issue/31775/285930>
Chicago KOÇ, Ş , YENİPINAR, A , EFE, E , ŞAHİN, M . "Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 66-72
RIS TY - JOUR T1 - Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği AU - Şeyma KOÇ , Aysel YENİPINAR , Ercan EFE , Mustafa ŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.285930 DO - 10.18016/ksudobil.285930 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 72 VL - 21 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.285930 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.285930 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği %A Şeyma KOÇ , Aysel YENİPINAR , Ercan EFE , Mustafa ŞAHİN %T Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği %D 2018 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18016/ksudobil.285930 %U 10.18016/ksudobil.285930
ISNAD KOÇ, Şeyma , YENİPINAR, Aysel , EFE, Ercan , ŞAHİN, Mustafa . "Kanonik Korelasyon Katsayısının Elde Hesaplanması: KSÜ Zootekni Bölümü Öğrenci Tanıma Anketi Örneği". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 / 1 (Ocak 2018): 66-72. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.285930