Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 1, Sayfalar 58 - 65 2018-01-01

Structural and Bio-Technical Analysıs of Cage Aquaculture Farms in Down Fırat Basin
Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi

Oğuzhan KUZUCU [1] , Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR [2]

135 194

In this study, the structural and bio-technical analyses of cage-fishing enterprises registered to the provinces of Şanlıurfa and Gaziantep located in Karkamış and Birecik Dam Lakes region known as Down Fırat Basin were investigated. In this sense, total of 28 licensed enterprises (11 from Gaziantep, 17 from Şanlıurfa) were chosen and their structural-biotechnical analyses were determined. In this study, it has been revealed that the use of cages were unefficiently, stock density was low, feed consideration rates were high, capacity usage rates and water area usage rates were low. According to obtained data; in order to increase enterprises’ productivity, they ought to hire expert and competent staff, do regular book keeping and good organization, and have a good tight inspection by inspectors

Bu çalışmada; Aşağı Fırat Havzası adıyla anılan bölgedeki Karkamış ve Birecik Baraj göllerinde Şanlıurfa ve Gaziantep İline kayıtlı olarak kafes balıkçılığı yapan işletmeler incelenmiştir. Bu bağlamda anılan bölgede ruhsatlı olarak faaliyet gösteren Gaziantep iline bağlı 11 adet, Şanlıurfa iline bağlı 17 adet olmak üzere toplam 28 adet işletme tespit edilmiş ve işletmelerin yapısal-biyoteknik analizleri yapılmıştır. Çalışmada kafeslerin verimli kullanılmadığı, stok yoğunluğunun düşük olduğu, yem değerlendirme oranlarının yüksek olduğu, kapasite kullanım oranlarının ve su alanı kullanım oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre işletmelerin verimliliği artırmaları için; örgütlenme, eğitimli uzman kadro istihdam etme, düzenli kayıt tutma, yetkili mercilerin sıkı kontrolü ve yönlendirmeleri gerekmektedir


 • Anonim, 2016a. Projeye Dayalı Su Ürünleri İşletmelerinin Listesi, Gaziantep ve Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları.
 • Anonim, 2016b. Projeye Dayalı Su Ürünleri İşletmelerinin Kiraladıkları su yüzey alanı, Gaziantep ve Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları.
 • Adıgüzel, F. Ve Akay, M. 2005. Tokat İlinde Gökkuşağı Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 31-40.
 • Büyükçapar, H.M.,Sezer, Ö., 2006. Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi. KSÜ, Fen ve Mühendislik Dergisi,9(1): 104-107.
 • Dirican, S., Musul, H., Çilek, S., 2008. Sivas ilinde Su Ürünleri Yetiştiricilik Potansiyeli ve Değerlendirilmesi. Journal of Fisheries Sciences.com, 2 (3):513-515.
 • Emre, Y, Sayın, C., Kiştin, F., Emre, N., 2008. Türkiye’de Ağ Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1-2): 65-73.
 • Hekimoğlu B., Altındeğer M. 2012. Samsun İl’inde Su ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Samsun Valiliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Haziran 2012, s: 6.
 • Jackson, A. 1988. Growth, Nutrition and Feeding, Salmon and Trout Farming. Ellis Horword Limited, England, p. 202-216.
 • Yüngül M, Karaman Z, Dörücü M 2016. Karkamış Baraj Gölündeki Yetiştiricilik Tesislerinin Su Ürünleri Mekanizasyonu Yönünden Araştırılması, Yunus Araştırma Bülteni 2016(1):37-46
 • Karaman, Z. ve Yüngül, M. 2015. Karkamış Baraj Gölündeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Ve Biyoteknik Yönden İncelenmesi, Yunus Araştırma Bülteni 2015(2):29-43.
 • Kayacı, A., 2008. Kahramanmaraş İl’inde Su ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi. Kahramanmaraş Ünv. Fen Bilimleri Ens. Su Ür. Ananbilin Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Kocaman, E.M., Aydın, A., Ayık. Ö. 2002. Erzurum’da faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 19, (3-4): 319-327.
 • Rad, F., Köksal, G. 2001. Türkiye’deki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 25: 567-575.
 • Sayılı, M., Karataş, M., Yücer, A. Ve Akça, H., 1999. Tokat İlinde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi, Ekin Dergisi, 7:66-72.
 • Timur, M. Ve Çağıltay, F.2008. Proje Hazırlama Tekniği Nobel Yayın No:1347, I.Basım, Ankara, 198 s.
 • Uçar M. 2005. Mersin İli’nde Bulunan Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yapısal, Biyoteknik ve Ekonomik Analizi. Mersin Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Ural M., Balcı M. 2007. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi Mevcut Yetiştiricilik Tesisleri ve Sorunları, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19(4), 481-492.
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Dal, A., Yılmaz, C., 2000. Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi, Sonuç Raporu Anket Formu. SÜMEA, Trabzon.
 • Yavuz, O., Kocaman, M. Ve Ayık, Ö. 1995. Erzurum’da Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1):64-75.
 • Yeşilayer, N., Gören, H.M., Kaymak, İ.E., 2013. Mevcut Durum ve Destekleme Politikaları açısından, Türkiye ve Avrupa Birliği Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Karşılaştırılması. GOP. Ünv. Bilimsel Araştırma Dergisi, 3: 59-75.
 • Yıldız, M., Şener, E. 2003. Karadeniz Bölgesi’ndeki Gökkuşağı Alabalığı (oncorhynchus mykiss) ve Deniz levreği (Dicentrarchus labrax) Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Biyo-Teknolojik Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 29 (2), 241-252.
 • Yıldız, M, Doğan, K., Şener, E. 2008. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve Verimlilik Analizleri. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, 23, 1-16.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ - RESEARCH ARTICLE
Yazarlar

Yazar: Oğuzhan KUZUCU
Kurum: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ksudobil286051, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {58 - 65}, doi = {10.18016/ksudobil.286051}, title = {Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi}, key = {cite}, author = {KUZUCU, Oğuzhan and BÜYÜKÇAPAR, Hakan Murat} }
APA KUZUCU, O , BÜYÜKÇAPAR, H . (2018). Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 21 (1), 58-65. DOI: 10.18016/ksudobil.286051
MLA KUZUCU, O , BÜYÜKÇAPAR, H . "Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 58-65 <http://dergipark.gov.tr/ksudobil/issue/31775/286051>
Chicago KUZUCU, O , BÜYÜKÇAPAR, H . "Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 58-65
RIS TY - JOUR T1 - Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi AU - Oğuzhan KUZUCU , Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.286051 DO - 10.18016/ksudobil.286051 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 65 VL - 21 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.286051 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.286051 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi %A Oğuzhan KUZUCU , Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR %T Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi %D 2018 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18016/ksudobil.286051 %U 10.18016/ksudobil.286051
ISNAD KUZUCU, Oğuzhan , BÜYÜKÇAPAR, Hakan Murat . "Aşağı Fırat Havzasında Kafes Balıkçılığı Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 / 1 (Ocak 2018): 58-65. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.286051