Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 yılından itibaren yılda 2 sayı (Haziran/Aralık) olmak üzere yayınlanan Hakemli Akademik Dergidir.
DERGİPARK ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA VE BASILI OLARAK YAYINLANMAKTA OLAN DERGİMİZ 31. SAYI İTİBARİYLE (2018) YALNIZ DERGİPARK ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLANMAYA DEVAM EDECEKTİR. 
YAZIM VE YAYIM ESASLARI

1. KSÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi yılda iki defa olmak üzere Haziran ve Aralık Aylarında yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.

3. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına ait olup, yayımlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz.

4. Gönderilecek yazıların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

5. Yayımlanması istenen yazılar, dergipark sistemi üzerinden dergimize gönderilmelidir. Makale Gönderi Rehberi'nde süreçle ilgili açıklamalar mevcuttur. Makale gönderi rehberindeki açıklamalara rağmen sorun yaşayanlar dergimizin e-mail adresine “ilahiyatdergi@ksu.edu.tr” sorunlarını iletebilirler.

6. Yazının ortalama 50 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti metinden önce verilip, makalenin sonuna “Kaynakça” eklenmelidir.

7. Gönderilen yazılarda uyulması gereken format:

a. A4 boyutunun kenar boşlukları üst ve alt 4,75 cm, sağ ve sol 4 cm olmalıdır.

b. Gövde metni 11 punto ve 1,3 aralıklı, dipnot metni ise 9 punto ve 1 aralıklı, Bookman Old Stlyle yazı tipinde biçimlendirilmelidir.

c. Dipnotlarda CHICAGO alıntı sistemi kullanılmalıdır.

8. Makaleler alanında uzman üç hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu raporu gerekir.

9. Makalelerin yayımlanmasındaki nihai karar Dergi Yayın Kurulu tarafından verilir.