Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-4524 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 yılından itibaren yılda 2 sayı (Haziran/Aralık) olmak üzere yayınlanan Hakemli Akademik Dergidir.
Dergimizde makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde makale yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir..
YAZIM VE YAYIM ESASLARI

1. KSÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi yılda iki defa olmak üzere Haziran ve Aralık Aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Derginin yayın dili Türkçe ve Arapça'dır.

3. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına ait olup, yayımlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz.

4. Gönderilecek yazıların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

5. Yayımlanması istenen yazılar, dergipark sistemi üzerinden dergimize gönderilmelidir. Makale Gönderi Rehberi'nde süreçle ilgili açıklamalar mevcuttur. Makale gönderi rehberindeki açıklamalara rağmen sorun yaşayanlar dergimizin e-mail adresine “ilahiyatdergi@ksu.edu.tr” sorunlarını iletebilirler.

6. Makalelerin başında ortalama 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır. Ardından öz'den daha ayrıntılı yaklaşık 450-750 kelime arası Summary metinden önce yer almalıdır. Summary metninin Türkçesi de makaleye eklenmelidir. Abstract ve Summary yazımında alanın terimleri Encyclopaedia of Islam 3. baskısı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

7. Makalelerin sonuna “Kaynakça” eklenmelidir. Arapça yazılan makalelerde Kaynakça ayrıca latin harfleriyle de yazılmalıdır.

8. Gönderilen yazılarda uyulması gereken format:

a. A4 boyutunun kenar boşlukları üst ve alt 4,75 cm, sağ ve sol 4 cm olmalıdır.

b. Gövde metni 11 punto ve 1,3 aralıklı, dipnot metni ise 9 punto ve 1 aralıklı, Bookman Old Stlyle yazı tipinde biçimlendirilmelidir.

c. Dipnotlarda İlahiyat Alanına özgün İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ kullanılmalıdır. Yeni yazım ilkeleri için tıklayınız

d. Makalelerin ön değerlendirmeden geçebilmesi için yukarıda zikredilen şartların sağlanması zorunludur.

9. Makaleler alanında uzman üç hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu raporu gerekir.

10. Makalelerin yayımlanmasındaki nihai karar Dergi Yayın Kurulu tarafından verilir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-4524 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi

33.999

86.593
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 yılından itibaren yılda 2 sayı (Haziran/Aralık) olmak üzere yayınlanan Hakemli Akademik Dergidir.
Dergimizde makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde makale yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir..
YAZIM VE YAYIM ESASLARI

1. KSÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi yılda iki defa olmak üzere Haziran ve Aralık Aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Derginin yayın dili Türkçe ve Arapça'dır.

3. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına ait olup, yayımlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz.

4. Gönderilecek yazıların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

5. Yayımlanması istenen yazılar, dergipark sistemi üzerinden dergimize gönderilmelidir. Makale Gönderi Rehberi'nde süreçle ilgili açıklamalar mevcuttur. Makale gönderi rehberindeki açıklamalara rağmen sorun yaşayanlar dergimizin e-mail adresine “ilahiyatdergi@ksu.edu.tr” sorunlarını iletebilirler.

6. Makalelerin başında ortalama 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır. Ardından öz'den daha ayrıntılı yaklaşık 450-750 kelime arası Summary metinden önce yer almalıdır. Summary metninin Türkçesi de makaleye eklenmelidir. Abstract ve Summary yazımında alanın terimleri Encyclopaedia of Islam 3. baskısı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

7. Makalelerin sonuna “Kaynakça” eklenmelidir. Arapça yazılan makalelerde Kaynakça ayrıca latin harfleriyle de yazılmalıdır.

8. Gönderilen yazılarda uyulması gereken format:

a. A4 boyutunun kenar boşlukları üst ve alt 4,75 cm, sağ ve sol 4 cm olmalıdır.

b. Gövde metni 11 punto ve 1,3 aralıklı, dipnot metni ise 9 punto ve 1 aralıklı, Bookman Old Stlyle yazı tipinde biçimlendirilmelidir.

c. Dipnotlarda İlahiyat Alanına özgün İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ kullanılmalıdır. Yeni yazım ilkeleri için tıklayınız

d. Makalelerin ön değerlendirmeden geçebilmesi için yukarıda zikredilen şartların sağlanması zorunludur.

9. Makaleler alanında uzman üç hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu raporu gerekir.

10. Makalelerin yayımlanmasındaki nihai karar Dergi Yayın Kurulu tarafından verilir.

Sayı 30 - Ara 2017
 1. Kapak+İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 2. İlahiyat Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Dindarlık İlişkisi
  Sayfalar 329 - 351
  Hüsnü BODUR, Sezai Korkmaz
 3. Sosyal Medyadaki Ayet Paylaşımlarında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar (16 Nisan 2017 Referandumu Bağlamında)
  Sayfalar 353 - 378
  FATİH TİYEK
 4. Varlığının Veçheleri Bağlamında Kur’an-ı Kerim’in Nüzulü Cem’i ve Tertibi
  Sayfalar 379 - 406
  BİLAL DELİSER
 5. Rûhu’l Furkân Tefsirindeki Bazı Yorumlara Eleştirel Yaklaşım
  Sayfalar 407 - 427
  AHMET ÖZ
 6. Hasan Basri Çantay’ın (ö. 1964) Hadis Çalışmalarının Aktüel Değeri: “On Kerre Kırk Hadis” Adlı Eseri Üzerine Sosyo-Teolojik Analizler
  Sayfalar 429 - 452
  Veli Aba
 7. Nurettin Topçu’nun Ahlâkî Sorunlarımıza İlişkin Görüşlerinin Günümüze Yansımaları
  Sayfalar 453 - 464
  Erol ÇETİN
 8. Şâfiî Mezhebine Göre Cuma’nın Vücûb, Sıhhat ve Edâ Şartları
  Sayfalar 465 - 502
  İbrahim SİZGEN
 9. Tartışmalı Bir Akide Problemi Olarak Kabir Azabı
  Sayfalar 503 - 567
  Mehmet Ödemiş
 10. Mucize ile Delâilü’n-Nübüvve Kavramları ve Kaynakları
  Sayfalar 569 - 605
  Yasin Ulutaş
 11. Bakara Suresi 26. Ayette Geçen Temsili Anlatımın Sebebi Nüzûl ve Bağlam Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 607 - 630
  Ayşe Seyithanoğlu
 12. Dindarlık, Ruh Sağlığı ve Modernite, Yazarlar: Zafer Cirhinlioğlu, Üzeyir Ok, Fatma Gül Cirhinlioğlu (Nobel Yayınları, Ankara 2013)
  Sayfalar 631 - 634
  Sezai Korkmaz
 13. Anlama ve Gelenek:Hans-Georg Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü Sorunu, Yazar: Mehmet ULUKÜTÜK (Bilsam yayınları, İstanbul 2013)
  Sayfalar 635 - 640
  selin kaya