İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma

Fatih Tiyek [1]

217 121

Bu araştırmanın genel amacı, İHL meslek dersleri öğretmenlerinin Kur’an meallerine ilişkin görüş ve algılarını tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş Merkez ilçelerindeki İmam Hatip Liselerinde görev yapan 20 İHL Meslek Dersleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmış ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuna bire bir not tutularak toplanmıştır. Katılımcıların görüşleri genel olarak incelendiğinde öğretmenlerin meallerin gerekliliğine ve katkısına inandıkları, meal okudukları ve meal farklılıklarını ciddi boyutta görmedikleri görülmektedir. Bu genel kanaatin yanında bazı katılımcılar ise mealler arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ve meal okumanın tek başına yeterli olmadığını belirtmiştir.

Kur’an, Meal, İHL Meslek Dersleri, Meal Okuma ve Öğretmen Gö-rüşleri
 • Akdemir, Salih, “Kur’an Çevirilerinde Dikkate Alınmayan Önemli Bir Üslup Özelliği Üzerine”, İslamiyât, Cilt V, Sayı 1, Ankara 2002.
 • Altuntaş, Halil ve Şahin, Muzaffer, Kur’an-ı Kerim Meâli, , DİB Yayınları, Ankara 2011.
 • Arslan, Gıyasettin, Türkçe Kur’an-ı Kerim Meallerinde Hedef Dilin Önemi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, Sayı 8, ss.27-44.
 • Aydar, Hidayet, Kur’an-ı Kerim’in Tercümesi Meselesi, İstanbul 1996, Kur’an Okulu Yayıncılık.
 • Başkan, Özcan, “Dildeki Çeviri İşlemi”, Türk Dil Dergisi, Cilt XXXVIII, Sayı 322.
 • Buran, Aylin, Nitel Araştırmada Veri Toplama (Ed.: Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt), Anı Yayıncılık, Ankara 2015.
 • Durmuş, Zülfikar, Kur’an’ın Türkçe Tercümeleri, Rağbet Yayınları, İstanbul 2007.
 • Durmuş, Zülfikar, “Dilbilim Açısından Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım” Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2010, Cilt X, Sayı 1, s.7-37.
 • Eroğlu, Ali, “Tercüme Problemleri ve Mealler”, Kur’an Mealleri Sempozyumu, 24-26 Nisan 2003 İzmir, DİB Yayınları, Ankara 2007, Cilt 1, s.73.
 • Göktürk, Akşit, Çeviri: Dillerin Dili, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.
 • Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1997.
 • Gözübenli, Beşir, “Temel Dini Kavramların Başka Dillere Aktarılması Problemi ve Mealler”, Kur’an Mealleri Sempozyumu 24-26 Nisan 2003 İzmir, DİB Yayınları, Ankara 2007, Cilt I, ss.79-92.
 • Işıcık, Yusuf, “Kur’an’ı Kerim’in tercüme Edilmesi ve Ayetlerin Sıhhatli Anlaşılması Konusunda Bazı Mülahazalar”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 11, Konya 2001.
 • İnan, Ahmet, “Bir Meal Metodolojisi Oluşturmak İçin Öneriler”, Kur’an Mealleri Sempozyumu, 24-26 Nisan 2003 İzmir, DİB Yayınları, Ankara 2007, Cilt 1.
 • Koçak, Süleyman, “Açık ve Anlaşılır Bir Kur’an Çevirisinin Temel İlkeleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt XII, Sayı 1.
 • Öztürk, Mustafa, Meal Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.
 • Öztürk, Mustafa, Kur’an-ı Kerim Meali, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2013.
 • Öztürk, Mustafa, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal ve Tefsirin Serencamı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2015.
 • Pak, Zekeriya, Allah-İnsan İletişimi, İlâhiyât, Ankara 2005.
 • Pak, Zekeriya, ”Meâllerde Parantez Kullanımının Gerekçeleri ve Anlam ve Dil Estetiği Açısından Yol Açtığı Problemler”, DİB Kur’an Meâlleri Sempozyumu, 24-26 Nisan 2003 İzmir, DİB Yayınları, Ankara 2007, Cilt II, ss.439-456.
 • Sağman, Ali Rıza, “Kur’an-Mahiyeti-Başka Dile Çevrilmesi”, (Neşreden: Dücane Cündioğlu), İslamiyat, 1998, Cilt 1, Sayı 2, ss.99-124.
 • Tiyek, Fatih, Kur’an’ı Anlamada Bağlamın Rolü ve Meallerdeki Bağlamsal Sorunlar, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2015.
 • Türnüklü, Abbas, “Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı 24, Pegema Yayıncılık, Ankara 2000, ss.543-559.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri / Research Articles
Yazarlar

Yazar: Fatih Tiyek
E-posta: ftiyek@mynet.com

Bibtex @araştırma makalesi { ksuifd323035, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-4524}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {77 - 104}, doi = {}, title = {İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Tiyek, Fatih} }
APA Tiyek, F . (). İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (29), 77-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ksuifd/issue/29956/323035
MLA Tiyek, F . "İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (): 77-104 <http://dergipark.gov.tr/ksuifd/issue/29956/323035>
Chicago Tiyek, F . "İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (): 77-104
RIS TY - JOUR T1 - İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma AU - Fatih Tiyek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 104 VL - IS - 29 SN - 1304-4524- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma %A Fatih Tiyek %T İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kur’an Meallerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1304-4524- %V %N 29 %R %U