Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi

93.919

189.861
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Son Sayı
Cilt 15 - Sayı 2 - Eki 2018
 1. Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Ortamları Kullanımlarına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 301 - 314
  Muzeyyen Bulut Özek
 2. Türkiye’de Sektörel Düzeyde Çalışma Sermayesi Unsurları ile Performans Arasındaki Etkileşim
  Sayfalar 315 - 332
  Muhammed Mustafa Kısakürek, Adem Babacan, Merve - Tuncay
 3. Amatör Müzik Eğitimine Bir Destek: Afyonkarahisar Amatör Çalgıcılar Festivali
  Sayfalar 333 - 358
  Duygu Sökezoğlu Atılgan, Filiz YILDIZ
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi
  Sayfalar 359 - 374
  Ferhat Karakaya, Mehmet Yılmaz, Sakine Serap Avgın
 5. Sportif Aktiviteleri “Çilecilik” Olarak Nitelendiren Viktor Frankl’ın Bakış Açısı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 375 - 390
  Uğur Keskin
 6. Havacılık Sektöründe Kalite Sistemi
  Sayfalar 391 - 406
  Sabiha Annaç Göv
 7. Kaptan-ı Derya Halil Paşa ve Damat Öküz Mehmet Paşa Çeşmeleri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler
  Sayfalar 407 - 424
  İsmail SABAH
 8. Algılanan Örgütsel Etik İklimin İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Etik Dışı Davranışlarına Etkisi (Diyarbakır Merkez İlçeleri Örneği)
  Sayfalar 425 - 450
  Esmanur Arslan Hendekçi, Fatmanur Özen
 9. Gecikme Zamanlı Kapalı - Döngü Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı için Çok - Amaçlı Karma - Tamsayılı Programlama Modeli
  Sayfalar 451 - 478
  Ahmet Çalık
 10. Bilgisayar Oyunlarında Ürün Yerleştirme Uygulaması: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 479 - 500
  Selda Başaran Alagöz, Banu Güler
 11. Kahramanmaraş’taki Suriyeli Sığınmacıların Yerel Halk Tarafından Sosyo-Ekonomik ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi
  Sayfalar 501 - 526
  Sadegül Durgun, Ahmet Hamdi Aydın
 12. Kamuda Göç Yönetimi ÇalıĢmalarında Önemli Bir Özne: Ġnsan Taciri Mağdurları Meselesi ve Kamu Yönetimi Ġçin Önemi
  Sayfalar 527 - 542
  Mehmet Burhanettin Coşkun
 13. Maraş Milletvekillerinin Karakteristik Özellikleri Ve Yasama Faaliyetleri (1923-1950)
  Sayfalar 543 - 582
  Erhan Alpaslan
 14. Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Karbondioksit Emisyonu, Enerji İthalatı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği
  Sayfalar 583 - 606
  Gül Dertli, Pelin Yinaç
 15. Çalışanların Öz yeterliliklerinin ve Esenlik Algılarının İşe Adanmışlıklarına Etkisi: İlaç Sektörü Örneği
  Sayfalar 607 - 626
  Erdoğan Kaygın, Deniz bağcıoğlu
 16. Üniversite Öğrencilerinin Etik Değerlere Yatkınlık Durumları Ve İlişkili Faktörler
  Sayfalar 607 - 626
  Filiz Taş
 17. Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 643 - 670
  Hüseyin Ağır, Hacı Hayrettin Tıraş
 18. İslam Hukukunda Rükün Ve Şartın Tayininin Fıkhî İhtilaflara Etkisi
  Sayfalar 671 - 692
  Hasan Koyuncu
 19. Sağlık Sektörü Kamu Özel İşbirliği Projelerinde Riskler ve Risk Yönetimi
  Sayfalar 693 - 716
  Cuma Sungur
 20. Model Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahîlik
  Sayfalar 717 - 734
  Mustafa Çoban
 21. Soğuk Savaş’ın Bilinmeyen İsyanı: Jeltoksan Ayaklanması
  Sayfalar 735 - 750
  Mustafa Edip Çelik, Recep Çelik
 22. İslam Hukuku Bağlamında Organ Naklinde Çözüme Açık Alanlar
  Sayfalar 751 - 770
  Alpaslan Alkış
 23. New Definitions Of Identity And The Reality Of Europe
  Sayfalar 771 - 792
  Mehmet Yılmaz, İsmail Göktürk
 24. Devil May or May Not Hide
  Sayfalar 793 - 806
  Timuçin Buğra Edman, Şeyma Uyguner Bayraktutan, Zeynep Karakaya, Olcay Kulakoğlu