Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi

71.915

93.465
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 2 - Eki 2017
 1. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Sayısal Ders Başarılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 171 - 190
  Hasan Güner BERKANT, Ahmet TÜZER
 2. Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri İnfografiklerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 191 - 206
  Ebru TURAN GÜNTEPE, Necla DÖNMEZ USTA
 3. Maarif Müfettişleri Başkanlarının Takdir Yetkisi
  Sayfalar 207 - 224
  Süleyman GÖKSOY
 4. Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 225 - 242
  Ferhat İSPİROĞLU, Seyhan TAŞ
 5. Maslahat Ve Makasidu’ş-Şeria Kapsamında Trafik Kuralları
  Sayfalar 243 - 260
  Alimcan BUĞDA, Fatih KUŞ
 6. Denetçi Bağımsızlığına Yönelik Tehditler ve Koruma Önlemleri: Yeminli Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 261 - 284
  Cuma ERCAN
 7. Modern Portföy Teorisi: Alternatif Yatırım Araçları İle Bir Uygulama
  Sayfalar 285 - 300
  Şule Yüksel YİĞİTER, Bilal AKKAYNAK
 8. Çalışanların Örgütsel Güven Algılamalarının Özdeşleşme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Amprik Bir Çalışma
  Sayfalar 301 - 322
  Durdu Mehmet BİÇKES, Celal YILMAZ
 9. Örgütsel Ustalığın Performans Yönetimi Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması
  Sayfalar 323 - 356
  Buket SEZER, İsmail BAKAN
 10. Annelik Rolü ve Çocuk İçin Tüketime Yansımaları: Kadınların Ebeveynlik Tutumları ve Hedonik Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 347 - 370
  Şerife ŞEN, Elif BOYRAZ
 11. Finansal Performansın TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Belirlenmesi: BİST Enerji Firmaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama
  Sayfalar 371 - 394
  Sevda METİN, Serdar YAMAN, Turhan KORKMAZ
 12. Satış Faaliyetlerinde Hizmet İçi Eğitim Ve Müşteri Odaklı Satış İlişkisi
  Sayfalar 395 - 410
  Gülsüm VEZİR OĞUZ
 13. Küresel Neoliberalizmin Kentsel Tasvirinde Kapalı Yerleşmeler ve Sosyo-Mekânsal Ayrışma: Latin Amerika - Türkiye
  Sayfalar 411 - 428
  Sebahat ÖZKAN
 14. Değişen ve Dönüşen Dünyada Politika Transferi ve İdari Reform Türkiye ve Yeni Zelanda Karşılaştırması
  Sayfalar 429 - 460
  İbrahim Ethem TAŞ, Yeter ÇİÇEK, Melike KAYIRAL
 15. Osmanlı'da Ev ve Ev Eşyaları (17. Yüzyılda Ayıntab Örneği)
  Sayfalar 461 - 476
  BETÜL ÇİFTÇİ
 16. Maraş Yerel Basınında 1957 Seçimleri ve Siyasal Partiler
  Sayfalar 477 - 500
  Cengiz ŞAVKILI
 17. Yazılı Kaynaklara Göre Ege Göçleri’ne Katılan Kavimler
  Sayfalar 501 - 521
  Çetin EKİN