Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ksutfd

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ksutfd
Kapak Resmi

9.671

11.648

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Cilt 13 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Kardiyopulmoner Bypass Esnasında Antikoagülan Kullanımı Mikrotrombüs Oluşumunu Tam Olarak Engelliyor mu?
  Sayfalar 1 - 6
  Veli Eşref KARASU, Erdinç Eroğlu, Alptekin YASIM, Metin KILINÇ, Mehmet ACIPAYAM, Aydemir KOÇARSLAN, Mehmet KİRİŞÇİ
 2. Kahramanmaraş İl Merkezinde Meydana Gelen Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 7 - 12
  Filiz TAŞ, Ayşe Aslı OKTAY, Merve GÜLPAK
 3. Hidradenitis Süpürativada Cerrahi Tedavinin Başarısı: Geniş Ve Derin Cerrahi Eksizyon
  Sayfalar 13 - 18
  Yrd.Doç.Dr. Fatma BİLGEN, Yrd.Doç.Dr. Alper URAL, Prof.Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU
 4. Orta Kulak Patolojilerinin ve Bunlara Bağlı İşitme Kayıplarının Geçici Uyarılmış ve Distorsiyon Ürünü Otoakustik Emisyon Değerleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 19 - 23
  Saime SAĞIROĞLU, Mehmet Akif KILIÇ
 5. Hiperkalsemi ve Çoklu Patolojik Kemik Fraktürü ile Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi
  Sayfalar 24 - 26
  Arş.Gör. Ahmet GİRGEÇ, Doç.Dr. Fatih TEMİZ, Doç.Dr. Sadık YURTTUTAN, Arş.Gör. Zübeyde DİNÇER, Arş.Gör. Osman Nuri ÖZEN, Doç.Dr. Can ACIPAYAM
 6. Yenidoğanda Olası Klippel-Trenaunay Weber Sendromu
  Sayfalar 27 - 29
  Zübeyde DİNÇER, Serkan KIRIK, Hatice GÜNEŞ, Sadık YURTTUTAN
 7. Kronik Akciğre Hastalıkları ve Erektil Disfonksiyon
  Sayfalar 30 - 32
  Doç.Dr. Hasan KAHRAMAN