KSU Medical Journal
Cover Image
ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dergipark.gov.tr/ksutfd

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

KSU Medical Journal

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dergipark.gov.tr/ksutfd
Cover Image

10.713

14.787

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Volume 13 - Issue 1 - Mar 2018
 1. Does the Use of Anticoagulants During Cardiopulmonary Bypass Prevent Microthrombosis Formation Completely?
  Pages 1 - 6
  Veli Eşref KARASU, Erdinç Eroğlu, Alptekin YASIM, Metin KILINÇ, Mehmet ACIPAYAM, Aydemir KOÇARSLAN, Mehmet KİRİŞÇİ
 2. Kahramanmaraş İl Merkezinde Meydana Gelen Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 7 - 12
  Filiz TAŞ, Ayşe Aslı OKTAY, Merve GÜLPAK
 3. Surgical Treatment Success In Hidradenitis Suppurativa: Deep And Wide Surgical Excision
  Pages 13 - 18
  Fatma BİLGEN, Alper URAL, Mehmet BEKERECİOĞLU
 4. The Investigate of Middle Ear Disorders and Hearing Loss Due to Them on Transient Evoked Otoacoustic Emissions and Distortion Product Otoacoustic Emissions.
  Pages 19 - 23
  Saime SAĞIROĞLU, Mehmet Akif KILIÇ
 5. Hiperkalsemi ve Çoklu Patolojik Kemik Fraktürü ile Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi
  Pages 24 - 26
  Ahmet GİRGEÇ, Fatih TEMİZ, Sadık YURTTUTAN, Zübeyde DİNÇER, Osman Nuri ÖZEN, Can ACIPAYAM
 6. Possible Klippel-Trenaunay-Weber Syndrome in a Newborn
  Pages 27 - 29
  Zübeyde DİNÇER, Serkan KIRIK, Hatice GÜNEŞ, Sadık YURTTUTAN
 7. Kronik Akciğre Hastalıkları ve Erektil Disfonksiyon
  Pages 30 - 32
  Hasan KAHRAMAN