Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-6610 | e-ISSN 2547-9598 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ksutfd
Kapak Resmi

7.187

6.264

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dergisi bilimsel bir dergi olup tıbbın çeşitli alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemeleri yayınlar. Dergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinin yayın organı olup ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedeflemektedir. Yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

Yayınlanan yazıların tam metinlerine erişim ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşü olup, derginin editörler kurulu ve yayın kurulu bir sorumluluk kabul etmemektedir. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olmak üzere 4 ayda bir çıkar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Cilt 12 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 3 - Kas 2017
 1. GERİATRİK HASTALARDA FARKLI ÖLÇEKLER KULLANILARAK KIRILGANLIK PREVALANSININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 1 - 5
  Sedat Özdemir, Zeynel Abidin Öztürk, İbrahim Halil Türkbeyler, Fikri Şirin, Mehmet Göl
 2. İmmün Trombositopenik Purpura Etyolojisinde Brusella
  Sayfalar 6 - 8
  Tuğba KANDEMİR GÜLMEZ, Hüsnü MARAŞLI MARAŞLI, Büşra SEĞMEN, Zübeyde DİNÇER, Can ACIPAYAM, Mehmet DAVUTOĞLU, Esra KAYA
 3. Sünnet sonrası prilokaine bağlı toksik methemoglobinemide oral metilen mavisi ve intravenöz askorbik asit ile hızlı tedavi: Bir olgu sunumu
  Sayfalar 9 - 11
  Muhammet Mesut Nezir Engin, Nefise Arıbaş Öz, Yunus Şengün, Furkan Timur, Kenan Kocabay
 4. KONVERSİYON BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SEREBELLAR HACMİN SAĞLIKLI KONTROLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 12 - 18
  Sema Baykara, Murad Atmaca, Hanefi Yıldırım
 5. Venöz Ülser Tedavisinde Venoaktif İlaçlar
  Sayfalar 19 - 21
  Alptekin YASIM
 6. Tarçının (Cinnamon) Yüksek Glukoz Konsantrasyonlarına Maruz Bırakılan İnsan Eritrositlerinde (in vitro) Protein Glikozilasyonu, Na+-K+ ATPaz, Ca++ ATPaz ve Lipid Peroksidasyonu Düzeylerine Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 22 - 30
  Nuri GÜLEŞCİ, Naciye KURTUL
 7. İNFLAMATUAR AĞRI MODELİNDE PLATİN-MELOKSİKAM METAL KOMPLEKSİNİN ANTİ-HİPERNOSİSEPTİF ETKİLERİ
  Sayfalar 31 - 35
  Yrd.Doç.Dr. Selma YAMAN, Seda AVNİOĞLU, Kübra KÜÇÜK, Derya ALAKUŞ, Büşra Nur DEMİRCİ, Harun MUSLU, Ayşegül GÖLCÜ, Tufan MERT