Konuralp Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-3878 | e-ISSN 1309-3878 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Düzce Üniversitesi | http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/


Konuralp Tıp Dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı' nın yayınıdır. Dergimiz yayın hayatına ilk sayısını Ekim 2009 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Mart, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlaması hedeflenen dergimizde gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Konuralp Tıp Dergisi' ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır.

Konuralp Tıp Dergisi, Genel tıp alanında, birinci basamakla ilgili, klinik öncelik olarak Türkçe derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı hedeflemiştir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler Online olarak akademik dergipark sistemine kayıt olunarak  gönderilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda Yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878
Dergimizin SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) arşivleme politikası bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir. Dergimizin (gelişmekte olan ülke yazarları vb için geliştirdiği) bir feragat politikası mevcuttur. 

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 Açık erişim bir dergi olup, tüm makalelerine herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Bu DOAJ’ın “open access” açık erişim tanımlamasına uygundur.

Saygılarımızla,

Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ
Editör 

Konuralp Tıp Dergisi

ISSN 1309-3878 | e-ISSN 1309-3878 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Düzce Üniversitesi | http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/
Kapak Resmi

86.029

272.613


Konuralp Tıp Dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı' nın yayınıdır. Dergimiz yayın hayatına ilk sayısını Ekim 2009 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Mart, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlaması hedeflenen dergimizde gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Konuralp Tıp Dergisi' ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır.

Konuralp Tıp Dergisi, Genel tıp alanında, birinci basamakla ilgili, klinik öncelik olarak Türkçe derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı hedeflemiştir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler Online olarak akademik dergipark sistemine kayıt olunarak  gönderilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda Yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878
Dergimizin SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) arşivleme politikası bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir. Dergimizin (gelişmekte olan ülke yazarları vb için geliştirdiği) bir feragat politikası mevcuttur. 

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 Açık erişim bir dergi olup, tüm makalelerine herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Bu DOAJ’ın “open access” açık erişim tanımlamasına uygundur.

Saygılarımızla,

Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ
Editör 

-KONURALP TIP DERGİSİ Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Effects of Depression and Anxiety Scores on Smoking Cessation Treatment
  Sayfalar 128 - 133
  İbrahim Solak, Duygu İlke Yıldırım, Fatma Gümüş, İbrahim Eren, Mehmet Ali Eryılmaz
 2. Fibromyalji Hastalarında Travmatik Yaşantıların Hastalığa Etkisi
  Sayfalar 134 - 143
  Safinaz Ataoğlu, Handan Ankaralı, Ahmet Ataoğlu, Seyit Ankaralı, Büşra Bahar Ataoğlu, Safiye Bahar Ölmez
 3. Gestasyonel diyabet taramasında karşılaşılan önemli bir problem: Gebeler neden oral glukoz tolerans testi yaptırmak istemiyor?
  Sayfalar 144 - 148
  Alper Başbuğ, Cemil Işık Sönmez, Aşkı Ellibeş Kaya, Esma Yıldırım
 4. Impacts of Childbirth on the Subsequent Risk of Stress Urinary Incontinence
  Sayfalar 149 - 152
  Ibrahim Ozdurak, Abdullah Goymen, Yavuz Sımsek, Ekrem Ozakın, Yasam Kemal Akpak, Oktay Sarı
 5. The Relationship Between The Situation Of Being Exposed To Violence And The Burnout In Security Guards Working In The Hospital
  Sayfalar 153 - 159
  Cüneyt Ardıç, Güzin Zeren Öztürk, Oğuzer Usta
 6. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 160 - 164
  Ahmet Öksüz, Ruhuşen Kutlu
 7. Hipervitaminoz D nadiren hiperkalsemi yapar: subklinik intoksikasyon
  Sayfalar 165 - 167
  Zafer Pekkolay, Faruk Kılınç, Şadiye Altun Tuzcu
 8. Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Flört Şiddetinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 168 - 174
  Bilgehan Açıkgöz, Banu Açıkgöz, Ali Rıza Karakoyun, Nehir Aslan Yüksel, Fatih Akca, Ayşe Semra Demir Akca, Ferruh Niyazi Ayoğlu
 9. Ergenlerde Toplumsal Cinsiyet Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 175 - 187
  Aycan Kantoğlu, Nihal Yurteri Çetin, Ayten Erdoğan
 10. Behavioural problems associated with child sexual abuse in adolescents; a case-control study
  Sayfalar 188 - 193
  Miraç Barış Usta, Seher Akbaş, Berna Aydın
 11. Serum Sistatin-C düzeyleri Diyastolik Kalp Yetmezliğinde Öngördürücü Olabilir
  Sayfalar 194 - 197
  Osman Kayapinar, Cem Özde, Adnan Kaya
 12. Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic
  Sayfalar 198 - 202
  Mehmet Zahid Kocak, Gulali Aktas, Edip Erkus, Tuba Taslamacioglu Duman, Burcin Meryem Atak, Haluk Savli
 13. The Histopathological Findings of Adenoid Tissue After Topical Mometasone Furoate Implementation
  Sayfalar 203 - 207
  Fatih Alper Akcan, Hümeyra Bayram Akcan, Yusuf Dündar, Ahmet Uluat, Esra Karakuş
 14. Bilateral Eşzamanlı İntravitreal Enjeksiyonlarda İlaç ve Göz Spekulumunun Göziçi Basıncına Etkisi
  Sayfalar 208 - 212
  Mehmet Coşkun
 15. Evaluation of Anterior Segment Parameters and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness According to Pregnancy Trimester
  Sayfalar 213 - 217
  Kuddusi Teberik, Alper Başbuğ, Hakan Sağlam, Musa Karaarslan, Murat Kaya
 16. Trisiklik Antidepresan Zehirlenmelerinde Adora Risk Skorlaması
  Sayfalar 218 - 221
  Macit Aydın, Türker Yardan, Ahmet Baydın, Selim Genç
 17. İnvaziv Meme Karsinomlu Olgularda İmmunhistokimyasal Olarak Human Epidermal Growth Faktör 2 (Her2) 2+/ Bağımlı Ve Her2 2+/ Bağımlı Olmayan Grupların Histopatolojik Ve Klinik Prognostik Parametreler Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 222 - 229
  Pembe Oltulu, Rabia Küpeli, Fahriye Kılınç, M.Sinan İyisoy, Hasan Esen, Salim Güngör, Mustafa Cihat Avunduk, Lema Tavlı, Sıdıka Fındık
 18. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri
  Sayfalar 230 - 234
  Zeynep Baykan, Melis Naçar, M.Hakan Poyrazoğlu
 19. Türkiye’de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve ‘Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor’ Risalesi
  Sayfalar 235 - 243
  Aslıhan Akpınar, Müesser Özcan
 20. Aşı Şeması Tamamlanan Çocuklarda Operasyon Öncesi Anti-Hbs Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 244 - 247
  Gökçe İşcan, Ayşin Taşar
 21. Turner Sendromlu Olgularımızın Karyotip Kompozisyonlarının Başvuru Şikayetleri ve Antropometrik Verileri ile Birlikte Değerlendirilmesi
  Sayfalar 248 - 252
  Mustafa Doğan, Recep Eröz, Semih Bolu, Hüseyin Yüce
 22. Amiodaron Kullanımına Bağlı Gelişen Hipotiroidi Tablosu
  Sayfalar 253 - 255
  Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat, Ece Yiğit, Hanife Şerife Aktaş
 23. Stratejik Aile Danişmanliği: Bir Vaka İncelemesi
  Sayfalar 256 - 259
  Kenan Taştan