Konuralp Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-3878 | e-ISSN 1309-3878 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Düzce Üniversitesi | http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/


Konuralp Tıp Dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı' nın yayınıdır. Dergimiz yayın hayatına ilk sayısını Ekim 2009 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Mart, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlaması hedeflenen dergimizde gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Konuralp Tıp Dergisi' ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır.

Konuralp Tıp Dergisi, Genel tıp alanında, birinci basamakla ilgili, klinik öncelik olarak Türkçe derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı hedeflemiştir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler Online olarak akademik dergipark sistemine kayıt olunarak  gönderilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda Yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878
Dergimizin SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) arşivleme politikası bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir. Dergimizin (gelişmekte olan ülke yazarları vb için geliştirdiği) bir feragat politikası mevcuttur. 

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 Açık erişim bir dergi olup, tüm makalelerine herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Bu DOAJ’ın “open access” açık erişim tanımlamasına uygundur.

Saygılarımızla,

Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ
Editör 

Konuralp Tıp Dergisi

ISSN 1309-3878 | e-ISSN 1309-3878 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Düzce Üniversitesi | http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/
Kapak Resmi

76.037

216.810


Konuralp Tıp Dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı' nın yayınıdır. Dergimiz yayın hayatına ilk sayısını Ekim 2009 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Mart, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlaması hedeflenen dergimizde gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Konuralp Tıp Dergisi' ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır.

Konuralp Tıp Dergisi, Genel tıp alanında, birinci basamakla ilgili, klinik öncelik olarak Türkçe derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı hedeflemiştir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler Online olarak akademik dergipark sistemine kayıt olunarak  gönderilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda Yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878
Dergimizin SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) arşivleme politikası bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir. Dergimizin (gelişmekte olan ülke yazarları vb için geliştirdiği) bir feragat politikası mevcuttur. 

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 Açık erişim bir dergi olup, tüm makalelerine herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Bu DOAJ’ın “open access” açık erişim tanımlamasına uygundur.

Saygılarımızla,

Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ
Editör 

KONURALP TIP DERGİSİ Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Orta-yüksek yoğunluktaki fiziksel aktiviteyi ölçen üç eksenli (3D) sensör destekli pedometre kullanımının vücut kompozisyonuna etkisi: randomize kontrollü çalışma
  Sayfalar 1 - 6
  Yusuf Haydar Ertekin
 2. Çocuk istismarı Prevalansının Araştırılması:Bir Üniversitedeki Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde ICAST-R Ölçeğinin Kullanımı
  Sayfalar 7 - 12
  Esra Meltem Koç, Figen Şahin Dağlı, Fatma Nur Aksakal, Hilal Aksoy, Rabia Kahveci, Duygu Ayhan Başer, Catherine Meads, Adem Özkara
 3. ANKARA İLİ AKYURT BÖLGESİNDEKİ GEBELERDE ANEMİ SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Sayfalar 13 - 19
  HATİCE KÜÇÜKCERAN, DUYGU AYHAN BAŞER, EZGİ AĞADAYI, AYBÜKE DEMİR ALSANCAK, RABİA KAHVECİ
 4. GEBELİKTE DEPRESYON VE ANKSİYETE ARTAR MI?
  Sayfalar 20 - 25
  Ferda KAYA ZAMAN, NURŞAH ÖZKAN, DİLEK TOPRAK
 5. THE PERCEPTION OF PRIVACY IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: MEDICAL FACULTY HOSPITAL AS A CASE IN POINT ACİL SERVİSTE MAHREMİYET ALGISI: TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 26 - 33
  Hulya Ozturk, Omur Sayligil, Ahmet Musmul, Nurdan Ergun Acar
 6. KOCAELİ İLİNDEKİ AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ ANNE SÜTÜ VE EMZİRME İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ
  Sayfalar 34 - 40
  Duygu Ayhan Başer, Cemil Işık Sönmez, Merve Arslan
 7. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE HEPATİT B VE HEPATİT A SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 41 - 47
  Ruhuşen Kutlu, Arslan Terlemez, Medine Merve Karademirci
 8. Psikiyatrik hastalıklarda nikotin bağımlılığının değerlendirilmesi
  Sayfalar 48 - 54
  Hülya Ertekin, Yusuf Haydar Ertekin
 9. Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Gelişen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Noninvaziv AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) Modu
  Sayfalar 55 - 60
  Ege Gülec Balbay, Fuat Aytekin, Oner Balbay, Ali Nihat Annakkaya, Peri Arbak
 10. Disfajik inmeli bireylerde kullanılan kompansatuvar postürün yutma üzerine etkisi
  Sayfalar 61 - 64
  elif yakşi, ramazan kurul, şebnem avcı, muhammed nur ögün
 11. Effects of Isotretinoin Treatment on Sleep and Quality of Life in Patients with Acne Vulgaris
  Sayfalar 65 - 73
  Emin Ozlu, Ragıp Ertaş, Kemal Özyurt, İsmail Karaatlı, Ayşe Serap Karadağ
 12. Palyatif Bakım Hastalarında Klinik Özellikler ve Prognostik Faktörler
  Sayfalar 74 - 80
  Mehmet Yürüyen, Işıl Özbaş Tevetoğlu, Yeliz Tekmen, Özlem Polat, İsmail Arslan, Yıldız Okuturlar
 13. Endometrial Örnekleme Yapılan Hastaların Sonografik Bulgularının ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 81 - 87
  Sıtkı Özbilgeç, Aşkı Ellibeş Kaya, Alper Başbuğ
 14. Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Blastocystis sp.’ in Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 88 - 93
  Etem HIZALER, Vesile ŞENOL, Ülfet ÇETİNKAYA, İzzet ŞAHİN
 15. BATMAN İLİ VE KADIN İNTİHARLARI
  Sayfalar 94 - 98
  Songül ARAÇ, Nazlı GÖRMELİ KURT
 16. Yalın Metodolojinin Hastane Laboratuvar Süreçlerinin İyileştirilmesinde Kullanılması (Toyota Üretim Sistemi- Spaghetti Diyagramı)
  Sayfalar 99 - 104
  gülşen yalçın
 17. Üniversite Öğrencilerinin Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Kadın Bedeni ve Cinsel Yaşam Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 105 - 111
  Yeşim Aksoy Derya, Tuba Uçar, Çiğdem Erdemoğlu, Ayşe Nur Yılmaz, Ayşe Sönmez
 18. The Erzincan University Faculty of Medicine Clinical Phase Students’ Opinions for Clinical Rotations, Their Level of Knowledge and Approaches About Student Centered Medical Education Methods
  Sayfalar 112 - 119
  Selçuk Akturan, Mukadder Sunar
 19. EVALUATION OF PATIENTS AGED 65 YEARS AND OVER WHO APPLY TO PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION POLYCLINICS FROM A FAMILY MEDICINE PERSPECTIVE
  Sayfalar 120 - 125
  mehmet kayhan, erdal dilekçi, sebahat gücük
 20. APİTERAPİ ve I. ULUSAL APİTERAPİ KONGRESİ
  Sayfalar 126 - 127
  onur öztürk, mustafa ünal