Konuralp Tıp Dergisi

ISSN 1309-3878 | e-ISSN 1309-3878 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Düzce Üniversitesi | http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/
Kapak Resmi

60.889

158.656


Konuralp Tıp Dergisi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı' nın yayınıdır. Dergimiz yayın hayatına ilk sayısını Ekim 2009 tarihinde yayınlayarak başlamıştır. Mart, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlaması hedeflenen dergimizde gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir. Konuralp Tıp Dergisi' ne gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" ICMJE Türkçe Çevirisi) Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne uygun olmalıdır.

Konuralp Tıp Dergisi, Genel tıp alanında, birinci basamakla ilgili, klinik öncelik olarak Türkçe derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektuplar, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı hedeflemiştir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında olmaması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler Online olarak akademik dergipark sistemine kayıt olunarak  gönderilmelidir. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimelerin Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmesi, bu konuda Yazarların http://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanmaları dergimiz editörlüğü tarafından özellikle önerilmektedir.

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878
Dergimizin SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) arşivleme politikası bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir. Dergimizin (gelişmekte olan ülke yazarları vb için geliştirdiği) bir feragat politikası mevcuttur. 

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 Açık erişim bir dergi olup, tüm makalelerine herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Bu DOAJ’ın “open access” açık erişim tanımlamasına uygundur.

Saygılarımızla,

Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ
Editör 

KONURALP TIP DERGİSİ Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 3 - Eyl 2017
 1. Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Malign Melanom Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Güneşten Korunma Hakkındaki Tutumları
  Sayfalar 177 - 182
  Ezgi Ağadayı, Aybüke Demir Alsancak, Duygu Üstünol, İrfan Şencan, Hatice Küçükceran, Rabia Kahveci, Adem Özkara
 2. Determining Olfactory Dysfunction Prevalence and Risk factors in Eskişehir, Turkey
  Sayfalar 183 - 187
  BURCU KÖKOĞLU, CEMAL CİNGİ, UGUR BİLGE, İLHAMİ ÜNLÜOĞLU
 3. Engelli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 188 - 195
  Ayşe Mıdık Özpak, Oğuz Tekin, İsmail Arslan, Burcu Gürhan, Murat Sinan Özdaş, Mustafa Çelik, Osman Özcan Arıman, Murat Evmez, İzzet Fidancı
 4. The Diagnostic Value of Protein Carbonyl Levels in Acute Carbon Monoxide Intoxication
  Sayfalar 196 - 201
  Mücahit Günaydın, Süha Türkmen, Yunus Karaca, Özgür Tatlı, Furkan Yıldırım, Buket Akcan Altınkaynak, Abdulkadir Gündüz
 5. Diabet Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı
  Sayfalar 202 - 206
  Neslihan Pınar, Neslihan Pınar
 6. Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Kan Parametrelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 207 - 212
  Hüseyin Üskül, Önder Kılıçaslan, Zeynep Yıldız YILDIRMAK, Hülya ÖZSAN
 7. Genç Kızlarda Analjezik Kullanımı ve Dismenore
  Sayfalar 213 - 221
  Ergun Oksuz, Fisun Sozen, Ece Kavas, Elif Pinar Arik, Yasemin Akgun, Puren Bingol, Pinar Kotuz, Ersin Ogus
 8. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Malnutrisyon
  Sayfalar 222 - 227
  Uzman EMİNE ÖZER KÜÇÜK, Doç.Dr. SEVGİSUN KAPUCU
 9. Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi’ne Başvuran Hastaların Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 228 - 232
  Çiğdem Yektaş, Sümeyra Elif Kaplan
 10. Gamma İnterferon Salınım Testi İle Latent Tüberküloz İnfeksiyonunun Araştırılması
  Sayfalar 233 - 236
  Emel ÇALIŞKAN, C. Elif ÖZTÜRK, Şükrü ÖKSÜZ, Nida AKAR
 11. Senkop İle Gelen Olgularda Elektrokardiyografik Ve Ekokardiyografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 237 - 242
  Fatih Guneysu, Ayhan Saritas, Harun Gunes, Feruza Turan Sonmez, Semih Guneysu
 12. Kolesistektomi sonrası rutin histopatlojik safra kesesi incelemesi gerekli mi?: Tek merkezdeki 1366 kolesistektomi spesmeninin sonuçlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 243 - 249
  Erdal Uysal, Efe Sezgin, Hasan Bakır, Ahmet Gurer, Mehmet Sokucu
 13. Atletizm Sporcularının Doping Türleri ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 250 - 256
  Evrim Çelebi, Cemal Gündoğdu, Özge Beyazçiçek, Ersin Beyazçiçek, Recep Özmerdivenli
 14. Determination of Geriatric Depression Levels Undergoing Homecare Patients: An Investigation in Turkey
  Sayfalar 257 - 263
  Hakan Kitapçı, Okan Bütüner, Songül Karabulut, Emine Göksel
 15. Elli Yaş Üstü Bireylerin Kolorektal Kanser Risklerinin ve Dışkıda Gizli Kan Testi Yaptırma Konusundaki Tutumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 164 - 273
  Serap Bulduk, Yeliz Dinçer, Esra Usta
 16. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dermatoloji Kliniğinde Kutanöz Leişmanya Tanısı ile Kabul Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 274 - 277
  Serpil Şener, Ülkü Karaman, Gülden Hakverdi, Gülbahar Saraç, Burcu Kayhan Tetik
 17. A Novel p.Arg179Ser (c.537 G>T) Heterozygotes Mutation on Exon 3 Of SRD5A2 Gene Accompany With Biotidinase Deficiency In Case With Ambiguous External Genitalia
  Sayfalar 278 - 282
  Semih BOLU, Recep ERÖZ, Mustafa DOĞAN, İlknur ARSLANOĞLU, Emrah GÜN, Hüseyin YÜCE