Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 3, Sayfalar 233 - 236 2017-09-22

Investigation of Latent Tuberculosis Infection with Gamma Interferon Release Test
Gamma İnterferon Salınım Testi İle Latent Tüberküloz İnfeksiyonunun Araştırılması

Emel ÇALIŞKAN [1] , C. Elif ÖZTÜRK [2] , Şükrü ÖKSÜZ [3] , Nida AKAR [4]

145 573

Objective: The initial infection of tuberculosis is usually confidential and limited by body defense mechanisms. If there is weakening of the body resistance, this infection may become active. Latent infection can not be recognized as radiological and bacteriologically. Early detection of infection is necessary before immunosuppressive therapies are used in many diseases today. It is also important to demonstrated to transmission of tuberculosis from family members and presence of infections in small children.

Methods: A total of 76 people were included in the study between 20.02.2016-15.03.2017 with patients with tuberculosis suspicion at Duzce University Faculty of Medicine Hospital's intensive care unit and outpatient clinics, health personel and tuberculosis dispensary personel. Gamma interferon release assay "Quantiferon-Tb Gold ELISA test (QIAGEN, Germany)" was used to demonstrate latent infection.

Results: A total of 19 (25%) subjects had a positive test. Of the 19 patients who were positive, 8 (42%) had a pulmonary tuberculosis pre-diagnosis, 4 (21%) of them had an extrapulmonary tuberculosis pre-diagnosis and 7 (37%) had contact with tuberculosis patients. Two of the patients (10.5%) were positive for lung tuberculosis, one (5.2%) were tuberculous lymphadenitis and one (5.2%) were tuberculous meningitis. All health personel who were taken to the TB dispensary were found to be positive. Finally, only one of the 19 patients have been working at microbiology laboratory of our hospital who determinate positive test results, and he had a family story of tuberculosis.

Conclusion: The Quantiferon Tb gold ELISA test was thought to be a method that could be applied to all healthcare workers, especially healthcare workers who are constantly in contact with patients with tuberculosis. It is also considered appropriate to use of the patient with suspected active tuberculosis infection until culture end.

Amaç: Tüberkülozun ilk infeksiyonu genellikle gizli kalmakta ve vücut savunma mekanizmaları tarafından sınırlandırılmaktadır.  Vücut direncinde zayıflama olursa bu infeksiyon aktif hale gelebilmektedir. Latent infeksiyon radyolojik ve bakteriyolojik olarak tanınamamaktadır. Bu infeksiyonun erken tespit edilmesi günümüzde pek çok hastalıkta kullanılan immunosupresif tedaviler öncesinde, aile içi tüberküloz geçişinin ve küçük çocuklardaki infeksiyonun gösterilmesinde önem kazanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Latent infeksiyonun gösterilmesinde gama interferon salınım testi “Quantiferon-Tb Gold ELISA testi (QIAGEN, Almanya)” kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya, 20.02.2016-15.03.2017 tarihleri arasında … Hastanesi’nin servis, yoğun bakım ve polikliniklerinden tüberküloz şüphesi olan hastalar, sağlık personeli ve verem savaş dispanseri personeli olan toplam 76 kişi dahil edilmiştir. Test 19 (% 25) kişide pozitif bulunmuştur. Pozitiflik saptanan 19 kişinin 8 (% 42)’ i akciğer, 4 (% 21)’ü akciğer dışı tüberküloz ön tanısı ve 7 (% 37)’si tüberkülozlu hastalarla temas etmiş olması nedeniyle çalışmaya alınmıştır. Pozitiflik saptanan kişilerin ikisi (% 10.5) akciğer tüberkülozu, biri (% 5.2) tüberküloz lenfadenit, biri (% 5.2) ise tüberküloz menenjit tanısı almıştır. Verem savaş dispanserinden çalışmaya alınan sağlık personelinin hepsinde test pozitif bulunmuştur. Son olarak, hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan 19 kişiden sadece 1’inde test pozitif bulunmuş olup onun da ailesinde tüberküloz öyküsü olduğu öğrenilmiştir.

Sonuç: Verem savaş dispanserinde çalışmanın latent tüberküloz için çok önemli bir risk faktörü olduğu ve çalışanların düzenli takiplerinin yapılması gerektiği düşünülmüştür. Çalışmamızda tüberküloz ön tanılı hastalarda saptanan düşük orandaki pozitif değerler, bize hasta seçiminin doğru yapılmadığını göstermiştir. Ayrıca mikrobiyoloji laboratuvarımızda biyogüvenliğin doğru şekilde uygulandığı sonucuna varılmıştır.

  • 1. Babacan F, Över U. Mikobakterilerin genel özellikleri ve Mycobacterium tuberculossis complex. İçinde:Wilke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (editörler). İnfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi cilt 2. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002: s. 1675-90.
  • 2. Druszczynska M, Kowalewicz Kulbat M, Fol M, et al. Latent M. tuberculosis ınfection pathogenesis, diagnosis, treatment and prevention strategies. Polish Journal of Microbiology 2012; 61(1): 3-10.
  • 3. Karaman S, Öztürk Ce, Bahçebaşı T. Hastane temizlik personelinde latent Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu araştırılması. Düzce Tıp Dergisi 2011; 13(1): 32-44.
  • 4. Flores-Ibarra AA, Ochoa-Vázquez MD, Sánchez-Tec GA. Diagnostic strategies in the Tuberculosis Clinic of the Hospital General La Raza National Medical Center. Rev Med Inst Mex Seguro Soc.2016; 54(1): 122-7.
  • 5. McNerney R, Maeurer M, Abubakar I, et al. Tuberculosis diagnostics and biomarkers: needs, challenges, recent advances, and opportunities.J Infect Dis. 2012; 15: 205.
  • 6. Comstock GW. How much isoniazid is needed for prevention of tuberculosis among immunocompetent adults? Int J Tuberc Lung Dis 1999; 3: 847.
  • 7. Horsburgh CR Jr. Priorities for the treatment of latent tuberculosis infection in the United States. N Engl J Med 2004; 350: 2060.
  • 8. Rieder, HL. Interventions for Tuberculosis COntrol and Elimination. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2002. 9. Horsburgh CR Jr, Rubin EJ. Clinical practice. Latent tuberculosis infection in the United States. N Engl J Med 2011; 364: 1441.
  • 10. Hartman-Adams H, Clark K, Juckett G. Update on latent tuberculosis infection. American Family Physician 2014; 89(11): 889-96.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel ÇALIŞKAN
Ülke: Turkey


Yazar: C. Elif ÖZTÜRK
Ülke: Turkey


Yazar: Şükrü ÖKSÜZ
Ülke: Turkey


Yazar: Nida AKAR

Bibtex @araştırma makalesi { ktd334151, journal = {Konuralp Tıp Dergisi}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {233 - 236}, doi = {10.18521/ktd.334151}, title = {Investigation of Latent Tuberculosis Infection with Gamma Interferon Release Test}, key = {cite}, author = {ÖKSÜZ, Şükrü and AKAR, Nida and ÇALIŞKAN, Emel and ÖZTÜRK, C. Elif} }
APA ÇALIŞKAN, E , ÖZTÜRK, C , ÖKSÜZ, Ş , AKAR, N . (2017). Investigation of Latent Tuberculosis Infection with Gamma Interferon Release Test. Konuralp Tıp Dergisi, 9 (3), 233-236. DOI: 10.18521/ktd.334151
MLA ÇALIŞKAN, E , ÖZTÜRK, C , ÖKSÜZ, Ş , AKAR, N . "Investigation of Latent Tuberculosis Infection with Gamma Interferon Release Test". Konuralp Tıp Dergisi 9 (2017): 233-236 <http://dergipark.gov.tr/ktd/issue/32172/334151>
Chicago ÇALIŞKAN, E , ÖZTÜRK, C , ÖKSÜZ, Ş , AKAR, N . "Investigation of Latent Tuberculosis Infection with Gamma Interferon Release Test". Konuralp Tıp Dergisi 9 (2017): 233-236
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Latent Tuberculosis Infection with Gamma Interferon Release Test AU - Emel ÇALIŞKAN , C. Elif ÖZTÜRK , Şükrü ÖKSÜZ , Nida AKAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18521/ktd.334151 DO - 10.18521/ktd.334151 T2 - Konuralp Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 236 VL - 9 IS - 3 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.334151 UR - http://dx.doi.org/10.18521/ktd.334151 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Konuralp Tıp Dergisi Investigation of Latent Tuberculosis Infection with Gamma Interferon Release Test %A Emel ÇALIŞKAN , C. Elif ÖZTÜRK , Şükrü ÖKSÜZ , Nida AKAR %T Investigation of Latent Tuberculosis Infection with Gamma Interferon Release Test %D 2017 %J Konuralp Tıp Dergisi %P 1309-3878-1309-3878 %V 9 %N 3 %R doi: 10.18521/ktd.334151 %U 10.18521/ktd.334151
ISNAD ÇALIŞKAN, Emel , ÖZTÜRK, C. Elif , ÖKSÜZ, Şükrü , AKAR, Nida . "Gamma İnterferon Salınım Testi İle Latent Tüberküloz İnfeksiyonunun Araştırılması". Konuralp Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2017): 233-236. http://dx.doi.org/10.18521/ktd.334151