Künye

Konuralp Tıp Dergisi ISSN: 1309-3878

İmtiyaz Sahibi

Düzce  Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı adına

Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık Sönmez

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan  Benli

Baş Editör

Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık Sönmez

Yazışma Adresi

Düzce  Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Konuralp Yerleşkesi

Merkez/Düzce

81620

E-mail

 konuralptipdergi@duzce.edu.tr