Dergi Hakkında

Konuralp Tıp Dergisi (ISSN 1309–3878), Genel tıp ve birinci basamakla ilgili yayınlar öncelikli olmak üzere, Türkçe derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu, editöre mektup, tıp dünyasından haberler ve gelişmeler ile temel ve klinik araştırmaları yayınlamayı hedeflemektedir. 

Konuralp Tıp Dergisi (ISSN 1309–3878), Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından Mart, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanır. Dergimize gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilecektir.

Değerlendirilmek üzere yollanan tüm yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Dergimizin çift-kör değerlendirme prensipleri gereği yazar ve hakem isimleri birbirlerine açıklanmamaktadır. Yollanan yazılar, değerlendirme süreci boyunca en az iki kez intihal programı ile taranmakta ve örtüşme veya birebir aynı metin varlığı açısından incelenmektedir. Makaleniz basım için kabul edildiğinde, veriler değişime uğratılmadan netlik ve anlaşılabilirliği arttıracak editöryel revizyonlardan geçebilir. Derginin yayın ve bilimsel içeriği ve bu içeriğin basım zamanları konusunda tam yetki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne aittir.