Kapak Resmi
24.506     |     50.111
Dergi Sayıları

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Değerli araştırmacılar,

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli ve ücretsiz bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır.

Tarih, Edebiyat, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, alan öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.  Aynı anda birden fazla dergiye değerlendirilmesi için gönderilmiş çalışmalar da tespit edilmesi durumunda dergimizdeki değerlendirme ve yayım süreçleri durdurulacaktır. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayım haklarına sahiptir. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler yayımlanmamış olmak  ve sunulduğu toplantı belirtilmek şartıyla kabul edilir.

Yayımlanan makalelerde belirtilen görüşler yazarlarına aittir. Yazıların yayımlanması, derginin ya da üniversitenin bu görüşleri savunduğu anlamına gelmez.

KÜSBD’e gönderilen makaleler, makale yazım kurallarında belirtildiği üzere, APA 6 yazım ve atıf standartlarına göre düzenlenmelidir.

Dergimize makale gönderme sürecini açıklayan video için tıklayınız.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ulusal HAKEMLİ statüsündedir. Aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:

-ASOS

-SOBIAD

-Index Copernicus

-ResearchBib

-Türk Eğitim İndeksi

-Academic Keys

-Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

-International Institute of Organized Research (I2OR)

-Scientific Indexing Services (SIS)

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleler önce tüm süreçlerden sorumlu olan editör ve alan editörleri (yayın kurulu) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir ve uygun olduğuna karar verilenler alanla ilgili hakemlere gönderilir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara gönderilir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler benimsenmezse makale yazar/yazarları tarafından geri çekilebilir.  Editörler kurulu hakemlerin görüşlerini dikkate alarak yazıları yayımlayıp yayımlamama hakkına sahiptir. 

Makalenin içinde adınız, soyadınız, unvanınız ve çalıştığınız kuruma ilişkin bilgi olmaması gerekir.

ISSN:2146-2879

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Tem 2017