Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-2879 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi |

Değerli araştırmacılar,

30 Haziran 2018’de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hem hatırasını yaşatmak hem de ortaya koyduğu ilmî mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Koordinatör Üniversite olmamız hasebiyle, Enstitü dergimiz Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD),  Ekim ayında  “İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı” çıkarmayı planlamaktadır. Bu çerçevede özel sayıda çalışmalarının yer almasını isteyen araştırmacılar, 30 Ağustos 2019 tarihine kadar makalelerini sisteme yükleyebilirler.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, ulusal ve ücretsiz bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır.

Tarih, Edebiyat, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, alan öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye gönderilecek makaleler, KÜSBD makale şablonuna göre düzenlenerek gönderilmelidir. Makaleler, yazım kurallarında belirtildiği üzere, APA 6 yazım ve atıf standartlarına göre düzenlenmelidir. Dergimize makale gönderme sürecini açıklayan video için tıklayınız.

Açık Erişim Politikası: KÜSBD'de yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

ISSN:2146-2879

Creative Commons Lisansı

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-2879 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi |
Kapak Resmi

60.482

280.669

Değerli araştırmacılar,

30 Haziran 2018’de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hem hatırasını yaşatmak hem de ortaya koyduğu ilmî mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Koordinatör Üniversite olmamız hasebiyle, Enstitü dergimiz Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD),  Ekim ayında  “İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı” çıkarmayı planlamaktadır. Bu çerçevede özel sayıda çalışmalarının yer almasını isteyen araştırmacılar, 30 Ağustos 2019 tarihine kadar makalelerini sisteme yükleyebilirler.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, ulusal ve ücretsiz bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır.

Tarih, Edebiyat, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, alan öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye gönderilecek makaleler, KÜSBD makale şablonuna göre düzenlenerek gönderilmelidir. Makaleler, yazım kurallarında belirtildiği üzere, APA 6 yazım ve atıf standartlarına göre düzenlenmelidir. Dergimize makale gönderme sürecini açıklayan video için tıklayınız.

Açık Erişim Politikası: KÜSBD'de yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

ISSN:2146-2879

Creative Commons Lisansı
Cilt 9 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU MESELESİ
  Sayfalar 1 - 20
  Abdulkadir YILDIZ
 2. 19. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ERBAA YÖRESİNDEKİ GÖÇ HAREKETLERİ
  Sayfalar 21 - 34
  Yusuf YILMAZ
 3. BRICS-T ÜLKELERİNDE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 35 - 60
  Ersin YENİSU
 4. TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI
  Sayfalar 61 - 82
  Büşra TOSUNOĞLU, Selim CENGİZ
 5. KAMU GÖREVLİLERİNİN TAKDİR YETKİLERİNİN ARTIRILMASI: TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN SONUÇLARI
  Sayfalar 83 - 98
  Cengiz SARI
 6. BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞI KULLANMAMA NEDENLERİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 99 - 110
  Serhan KESKİN
 7. TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVSELLİĞİNE ETKİ EDEN ÖNEMLİ BİR UYGULAMA TEKNİĞİ OLARAK GERİBİLDİRİM KULLANIMI
  Sayfalar 111 - 126
  Ali GÖÇER
 8. FANTASTİK METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME-HİKMET TEMEL AKARSU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 127 - 138
  Mehmet FİDAN
 9. İBN TEYMİYYE’DE SELEFÎ DÜŞÜNCE-TASAVVUF İLİŞKİSİ
  Sayfalar 139 - 156
  Ahmet YALÇIN
 10. ÇOCUK GELİŞİMİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPORUN ÖNEMİ
  Sayfalar 157 - 176
  Rüstem ORHAN
 11. TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN EDAS VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE YAŞANABİLİRLİK KRİTERLERİNE GÖRE SIRALANMASI
  Sayfalar 177 - 200
  Aşır ÖZBEK
 12. SAMİ PAŞAZADE SEZAİ’NİN PANDOMİMA ÖYKÜSÜNÜ ZITLIK İMGELERİ ÜZERİNDEN OKUMA DENEMESİ
  Sayfalar 201 - 214
  Tuba DALAR
 13. MAKEDONYA İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ İSİM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUĞUN ETKİSİ
  Sayfalar 215 - 244
  Halis AYHAN
 14. BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI
  Sayfalar 245 - 258
  Uğur KESKİN