Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-2879 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi |

Değerli araştırmacılar,

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, ulusal ve ücretsiz bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır.

Tarih, Edebiyat, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, alan öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye gönderilecek makaleler, KÜSBD makale şablonuna göre düzenlenerek gönderilmelidir. Makaleler, yazım kurallarında belirtildiği üzere, APA 6 yazım ve atıf standartlarına göre düzenlenmelidir. Dergimize makale gönderme sürecini açıklayan video için tıklayınız.

Açık Erişim Politikası: KÜSBD'de yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

ISSN:2146-2879

Creative Commons Lisansı

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-2879 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi |
Kapak Resmi

58.192

262.745

Değerli araştırmacılar,

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, ulusal ve ücretsiz bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır.

Tarih, Edebiyat, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, alan öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye gönderilecek makaleler, KÜSBD makale şablonuna göre düzenlenerek gönderilmelidir. Makaleler, yazım kurallarında belirtildiği üzere, APA 6 yazım ve atıf standartlarına göre düzenlenmelidir. Dergimize makale gönderme sürecini açıklayan video için tıklayınız.

Açık Erişim Politikası: KÜSBD'de yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

ISSN:2146-2879

Creative Commons Lisansı
Cilt 8 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ‘MAKAM’ KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARI
  Sayfalar 295 - 312
  Sami Emrah GEREKTEN
 2. KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN PERSONELLERİN ÇİZELGELENMESİ: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 313 - 330
  Tamer EREN, Ayşe YELEK, Betül DEMİREL, Hacı Mehmet ALAĞAŞ
 3. 1990 SONRASINDA İKİ A5 ÜLKESİNDE ÇEYREK DÖNEMLER İTİBARIYLE FİNANSAL KABARCIK TECRÜBELERİ: ENDONEZYA ve MALEZYA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 331 - 376
  Cengiz SAMUR
 4. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK SÖZLÜK VE YAZIM KILAVUZU KULLANMA ALIŞKANLIKLARI
  Sayfalar 377 - 396
  Sedat MADEN, Aslı MADEN
 5. BLOK OYUNLARINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 397 - 414
  Ayşe Belgin AKSOY, Merve AKSOY
 6. APEC ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ BELİRLEYİCİLERİ
  Sayfalar 415 - 430
  Dilek ŞAHİN
 7. SINIF EĞİTİMİ PROGRAMINDAKİ ZORUNLU DERSLER HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 431 - 450
  Ramazan SEVER, Kamuran TARIM, Eser ÜLTAY, Salih Kürşat ÇİLİNGİR
 8. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYONLARI VE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 451 - 468
  Zehra ÇEKİM, Solmaz AYDIN
 9. FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI
  Sayfalar 469 - 480
  Nurefşan BULUT USLU
 10. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN KADIN PERSONELİN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 481 - 496
  Gülden Filiz ÖNAL
 11. ÖRGÜTSEL PRAETORYANİZM: KAVRAMSAL TEMELLERİN ARKEOLOJİSİ
  Sayfalar 497 - 522
  Ali BALTACI
 12. PSİKO-MOTOR VE GELİŞİM KURAMLARI AÇISINDAN SPOR PEDAGOJİSİ
  Sayfalar 523 - 540
  Rüstem ORHAN, Sinan AYAN
 13. BİR LİDERLİK TARZI OLARAK KOÇLUK YÖNTEMİ İLE YÖNETİCİ YETİŞTİRME
  Sayfalar 541 - 560
  Adnan AKIN, Esra ULUKÖK
 14. 1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA KIRLANGIÇ KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI
  Sayfalar 561 - 576
  Rafet METİN
 15. HATAY SORUNU VE İBRAHİM ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER’İN FAALİYETLERİ
  Sayfalar 577 - 592
  Ömer Ali KESKİN
 16. EĞİTİM FAKÜLTELERİ İÇİN “MEDYA OKURYAZARLIĞI” EĞİTİM PROGRAMI
  Sayfalar 593 - 606
  Adem KARATAŞ, Mehmet Akif SÖZER
 17. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKULLARDAKİ OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖZLEMLERİ
  Sayfalar 607 - 620
  Mehmet Metin Metin ARSLAN
 18. MARKETING 4.0: IMPACTS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS ON MARKETING ACTIVITIES
  Sayfalar 621 - 640
  Hayriye Nur BAŞYAZICIOĞLU, Kurtuluş KARAMUSTAFA
 19. EĞİTİM YÖNETİMİNDE ADALETİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 641 - 664
  Mehmet KÜÇÜKÇENE, İsmail AYDOĞAN
 20. TAŞINMAZ DEĞERLEME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KRİTERLERİN ÖNEM DERECELERİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI
  Sayfalar 665 - 682
  Betül DEMİREL, Ayşe YELEK, Hacı Mehmet ALAĞAŞ, Tamer EREN