Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-4314 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi |

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri, derlemeler, araştırma notları, teknik notlar, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir. Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makalenin hakem incelemesi için kabul edilmesi durumunda, Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlarca imzalanarak editörlüğe gönderilmelidir.

Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Editörler Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Editörler Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleleri hakemlere göndermeden ret kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye alınabilecek olan makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme (kör hakem) gönderilir. Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. 

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2602-4314 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi |
Kapak Resmi

3.858

11.466

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri, derlemeler, araştırma notları, teknik notlar, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir. Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makalenin hakem incelemesi için kabul edilmesi durumunda, Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlarca imzalanarak editörlüğe gönderilmelidir.

Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Editörler Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Editörler Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleleri hakemlere göndermeden ret kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye alınabilecek olan makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme (kör hakem) gönderilir. Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. 

Cilt 2 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. YİYECEK İÇECEK ÇALIŞANLARININ POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYELERİ İLE İŞE ANGAJE OLMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1 - 14
  Betül KODAŞ
 2. SAĞLIK DURUMLARI NEDENİYLE OKULA DEVAM EDEMEYEN ÖĞRENCİLERİN EVDE EĞİTİMİNE İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 15 - 22
  Birol SUSAM, Esra Nihan BRİDGE, Figen ŞAHİN
 3. KURUM İMAJININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA
  Sayfalar 23 - 36
  Burcu YİĞİT, Turhan ERKMEN
 4. “DELÎLÜ’T-TEFÂSÎR” ADLI RİSÂLENİN TANITIMI VE TEFSİR USÛLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 37 - 47
  Burhan ÇONKOR
 5. LİDERLİK TÜRLERİNİN WHISTLEBLOWING İLİŞKİSİNİN AVUKATLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 48 - 64
  Mustafa ALPER, Canan ÇETİN
 6. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: EĞİTİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 65 - 78
  Davut KARAMAN
 7. YEREL YÖNETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER: YEREL YÖNETİMLERİN TANIMA VE TANITMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME
  Sayfalar 79 - 90
  Filiz TUFAN EMİNİ, Emine SANCAK
 8. MASTER’S DEGREES IN DISTANCE EDUCATION IN TURKEY AND OPINIONS OF STUDENTS
  Sayfalar 91 - 107
  Gülsen Serap ÇEKEROL
 9. TEKNİK BİLİMLER MYO ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ GELECEKLERİ VE ENDÜSTRİ STAJLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 108 - 119
  Hasan METE, Aytekin ERDEM, Gürcan UZAL, Duygu HÜYÜK
 10. BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANAN BİR GİRİŞİM: TAYYARE VE MOTOR TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (TOMTAŞ)
  Sayfalar 120 - 132
  Muzaffer DENİZ
 11. 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ VE TÜRKİYE’DE DEVLETÇİLİK POLİTİKASINA GEÇİŞ
  Sayfalar 133 - 139
  Nesrin AKKOR
 12. ZİLE’DE GELENEKSEL KONUTLARIN CEPHE BİÇİMLENİŞİ
  Sayfalar 140 - 153
  Uğur DEMİRBAĞ
 13. TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE BÖLGESEL KALKINMA
  Sayfalar 154 - 169
  Zeki YILMAZ, Ezgi İNCEKAŞ