Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8571 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi |

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (KOU Sag Bil Derg), Kocaeli Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformda yayın yapan, bağımsız, önyargısız ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergimiz; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 3 kez elektronik ortamda (online) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizin amacı ülkemizde ve dünyada, temel tıp bilimleri, klinik bilimler ve diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum oluşturmaktır.

Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergiye kabul edilecek yazılar başta klinik ve temel tıp bilimleri olmak üzere eczacılık, diş hekimliği, veteriner hekimlik, hemşirelik, fizyoterapi, beslenme, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı, sağlık ekonomisi vb. gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlarından olabilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler yalnızca yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Editör, yayın  kurulu ve yayıncı; yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergiye makale gönderimi, yazışmalar, makalelerin hakemlere gönderilmesi ve (varsa) düzeltmelerin yazardan talep edilmesi, daha sonra editör tarafından tekrar gözden geçirilerek yayına kabul ya da ret edildiğinin yazarlara bildirilmesi elektronik ortamda gerçekleşmektedir (http://dergipark.gov.tr/kusbed ). Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından yazı işleri tarafından kontrol edilmektedir. Dergimiz, The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), (http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/conflict-of-interest-disclosure-forms/ ) World Association Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uygundur.  Derginin bir diğer ana ilkesi de makale değerlendirmesinin süratle gerçekleşmesi ve derginin zamanında basılmasıdır.

            Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, ResearchBib Academic Resource Index, Google Scholar ve Scientific Indexing Services tarafından dizinlenmektedir.

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne aittir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8571 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi |
Kapak Resmi

6.427

12.437

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (KOU Sag Bil Derg), Kocaeli Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformda yayın yapan, bağımsız, önyargısız ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergimiz; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 3 kez elektronik ortamda (online) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizin amacı ülkemizde ve dünyada, temel tıp bilimleri, klinik bilimler ve diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum oluşturmaktır.

Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergiye kabul edilecek yazılar başta klinik ve temel tıp bilimleri olmak üzere eczacılık, diş hekimliği, veteriner hekimlik, hemşirelik, fizyoterapi, beslenme, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı, sağlık ekonomisi vb. gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlarından olabilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler yalnızca yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Editör, yayın  kurulu ve yayıncı; yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergiye makale gönderimi, yazışmalar, makalelerin hakemlere gönderilmesi ve (varsa) düzeltmelerin yazardan talep edilmesi, daha sonra editör tarafından tekrar gözden geçirilerek yayına kabul ya da ret edildiğinin yazarlara bildirilmesi elektronik ortamda gerçekleşmektedir (http://dergipark.gov.tr/kusbed ). Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından yazı işleri tarafından kontrol edilmektedir. Dergimiz, The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), (http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/conflict-of-interest-disclosure-forms/ ) World Association Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uygundur.  Derginin bir diğer ana ilkesi de makale değerlendirmesinin süratle gerçekleşmesi ve derginin zamanında basılmasıdır.

            Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, ResearchBib Academic Resource Index, Google Scholar ve Scientific Indexing Services tarafından dizinlenmektedir.

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne aittir.

Cilt: 4; Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - May 2018
 1. Doğum Yapan Kadınların Anne Sütü Ve Emzirme Mitlerine İnanma Durumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 32 - 43
  Zehra Gölbaşı, Kafiye Eroğlu, Didem Kaya
 2. Cerrahi Hastalarının Sağlık Bilgisine Ulaşmada İnternet Kullanım Özellikleri
  Sayfalar 44 - 49
  İbrahim Çetin, Yasemin Özhanlı
 3. Kadınlarda Beden Kitle İndeksi İle İlişkili Psikososyal Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 50 - 56
  Nalan Aslan
 4. Risperidon Kullanımına Bağlı Ortaya Çıkan Akut Toksik Hepatit: Olgu Sunumu
  Sayfalar 57 - 59
  Nermin Gündüz, Celaleddin Turgut
 5. EDTA’ya Bağlı Psödotrombositopeni: Olgu Sunumu
  Sayfalar 60 - 62
  Berrin Öztaş, Yunus Gören, Şebnem Ciğerli, Erdinç Serin, Ertuğrul Altınbilek