Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8571 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi |

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (KOU Sag Bil Derg), Kocaeli Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformda yayın yapan, çift kör hakemli, bağımsız, önyargısız ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergimiz; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 3 kez elektronik ortamda (online) yayınlanır. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI numarası atanmakta olup, Eylül 2018 sayımız itibariyle yazarların ORCID ID numaraları makale kapak sayfasından verilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizin amacı ülkemizde ve dünyada, temel tıp bilimleri, klinik bilimler ve diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum oluşturmaktır.  

Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergiye kabul edilecek yazılar başta klinik ve temel tıp bilimleri olmak üzere eczacılık, diş hekimliği, veteriner hekimlik, hemşirelik, fizyoterapi, beslenme, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı, sağlık ekonomisi vb. gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlarından olabilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler yalnızca yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Editör, yayın  kurulu ve yayıncı; yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergiye makale gönderimi, yazışmalar, makalelerin hakemlere gönderilmesi ve (varsa) düzeltmelerin yazardan talep edilmesi, daha sonra editör tarafından tekrar gözden geçirilerek yayına kabul ya da ret edildiğinin yazarlara bildirilmesi elektronik ortamda gerçekleşmektedir (http://dergipark.gov.tr/kusbed). Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından yazı işleri tarafından kontrol edilmektedir. Dergimiz, The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), (http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/conflict-of-interest-disclosure-forms/ ) World Association Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uygundur.  Derginin bir diğer ana ilkesi de makale değerlendirmesinin süratle gerçekleşmesi ve derginin zamanında basılmasıdır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi BOAI (Budapest Open Access Institute), (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation) tanımı ile uyumlu açık erişimli bir dergidir. Buna göre dergide yayınlanmış makaleler internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, ResearchBib Academic Resource Index, Google Scholar, Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing, ASOS Index, Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), OpenAIRE, Arastirmax, CrossRef, Sobiad ve  Rootindexing ulusal ve uluslarası dizinlerde taranmaktadır.

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne aittir.

Dergimize makale gönderiminde bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemenizi öneririz.

Makale Gönderimi ve Yayın Kabulü: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderimi, hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçleri DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-8571 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi |
Kapak Resmi

8.656

22.196

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (KOU Sag Bil Derg), Kocaeli Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformda yayın yapan, çift kör hakemli, bağımsız, önyargısız ve açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergimiz; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 3 kez elektronik ortamda (online) yayınlanır. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI numarası atanmakta olup, Eylül 2018 sayımız itibariyle yazarların ORCID ID numaraları makale kapak sayfasından verilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizin amacı ülkemizde ve dünyada, temel tıp bilimleri, klinik bilimler ve diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum oluşturmaktır.  

Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergiye kabul edilecek yazılar başta klinik ve temel tıp bilimleri olmak üzere eczacılık, diş hekimliği, veteriner hekimlik, hemşirelik, fizyoterapi, beslenme, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı, sağlık ekonomisi vb. gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlarından olabilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler yalnızca yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Editör, yayın  kurulu ve yayıncı; yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergiye makale gönderimi, yazışmalar, makalelerin hakemlere gönderilmesi ve (varsa) düzeltmelerin yazardan talep edilmesi, daha sonra editör tarafından tekrar gözden geçirilerek yayına kabul ya da ret edildiğinin yazarlara bildirilmesi elektronik ortamda gerçekleşmektedir (http://dergipark.gov.tr/kusbed). Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından yazı işleri tarafından kontrol edilmektedir. Dergimiz, The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), (http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/conflict-of-interest-disclosure-forms/ ) World Association Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uygundur.  Derginin bir diğer ana ilkesi de makale değerlendirmesinin süratle gerçekleşmesi ve derginin zamanında basılmasıdır.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi BOAI (Budapest Open Access Institute), (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation) tanımı ile uyumlu açık erişimli bir dergidir. Buna göre dergide yayınlanmış makaleler internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, ResearchBib Academic Resource Index, Google Scholar, Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing, ASOS Index, Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), OpenAIRE, Arastirmax, CrossRef, Sobiad ve  Rootindexing ulusal ve uluslarası dizinlerde taranmaktadır.

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne aittir.

Dergimize makale gönderiminde bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemenizi öneririz.

Makale Gönderimi ve Yayın Kabulü: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderimi, hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçleri DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.