Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9408 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Sedat Maden | www.kusobdergi.com

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayınlanan sosyal bilimlere yönelik kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemeleri kapsamına alan uluslararası hakemli bir dergidir. KUSOB Dergisi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 


Dergimiz,  DRJI Google Scholar, Index Copernicus OpenAireResearchBibSindex  ve The Linguist List tarafından dizinlenmektedir.

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2619-9408 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Sedat Maden | www.kusobdergi.com
Kapak Resmi

1.186

2.205

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayınlanan sosyal bilimlere yönelik kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemeleri kapsamına alan uluslararası hakemli bir dergidir. KUSOB Dergisi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 


Dergimiz,  DRJI Google Scholar, Index Copernicus OpenAireResearchBibSindex  ve The Linguist List tarafından dizinlenmektedir.