Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 2, Sayfalar 15 - 19 2016-01-04

Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi

Esen GÜL [1] , Devrim CAN [2] , Emine ŞAHİN [3] , Şehriban ŞAHİN [4] , Emine ŞİMŞEK [5]

489 949

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne bağlı toplum ruh sağlığı merkezinde en az 6 aydır düzenli takip edilen şizofreni hastalarının sosyodemografik verilerinin ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Toplum ruh sağlığı merkezine en az 6 aydır düzenli gelen hastalar ile görüşülmüş, çalışma hakkında sözel bilgilendirilme yapılarak hasta ve yakınlarından yazılı onam alınmıştır. Hastaların sosyodemografik bilgileri, toplum ruh sağlığı merkezine devam süreleri, hastalık süreleri, kullandıkları tedavi bilgileri kaydedilmiş, hastalara toplum ruh sağlığı merkezine kabullerinde ve 2014 yılı Mart ayı içinde toplam 2 kez kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği sonuçları istatistiksel olarak bağımlı gruplarda t testi ile değerlendirilmiştir.

Düzenli gelen 28 hasta (11 kadın, 17 erkek) değerlendirilmeye alındı. Erkeklerin yaş ortalaması 39.35 (21-60) iken, kadınların yaş ortalaması 52 (39-61)  idi.  Hastalığın başlangıç yaşı kadınlarda ortalama 24.27, erkeklerde ortalama 24.17 idi. İlk uygulanan kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği ortalaması 20,9 iken, son kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği ortalaması 16,5 idi. Kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği değerlerindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Hastaların hiçbirisinde hastaneye yatışı gerektirecek düzeyde alevlenme olmadı.

Ülkemizde 2009 yılından itibaren toplum ruh sağlığı merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi ile hastalığın alevlenme ve yatış oranlarında azalma sağlanabilmektedir. Toplum ruh sağlığı merkezleri ile ilgili çalışmaların artması ve deneyimlerin paylaşılmasının, bu merkezlerin verimliliğini artırabileceğini düşünmekteyiz.

Toplum ruh sağlığı merkezi, şizofreni, psikososyal destek
 • Öztürk O, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Yenilenmiş 11. baskı, Ankara, 2011: 242.
 • Binbay T, Ulaş H, H Elbi, K Alptekin. Türkiye'de Psikoz Epidemiyolojisi: Yaygınlık Tahminleri ve Başvuru Oranları Üzerine Sistemak Bir Gözden Geçirme Türk Psikiyatri Dergisi. 2011; 22: 40-52.
 • Yanık M. Türkiye ruh sağlığı sistemi üzerine değerlendirme ve öneriler, ruh sağlığı eylem planı önerisi. Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar. 2007;(özel sayı):16-20.
 • Remington GI, Adams ME (1994) Depot neuroleptics. Schizophrenia: Exploring the Spectrum of Psychosis, Edited by RJ Ancill, S Holliday, J Higenbotham, New York, Wiley, 1994.
 • Aker T, Sungur MZ, Şizofrenide Bireysel Bilişsel ve Davranışçı Terapi Yöntemleri, Parem Yayınları, İstanbul, 2001: 11.
 • Schooler NR. Relapse prevention and recovery in the treatment of schizophrenia. J Clin Psychiatry 2006; 67(Suppl.5): 19-23.
 • Soykan C: Institutional differences and case typicality as related to diagnosis system severity, prognosis and treatment. Master Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1989.
 • Kanas N. Group Therapy with Schizophrenia Patients, Am Journal of Psychiatry. 2006; 163; 937-38.
 • Deveci A, Danacı AE, Yurtsever F, Deniz F, Yüksel EG. The Effects of psychosocial skills training on symptomatology, insight, quality of life, and suicide probability in schizophrenia. Türk Psikiyatri Derg. 2008; 19: 266-73.
 • Doğan S, Doğan O, Tel H, Çoker F, Polatöz Ö, Doğan FB. Psychosocial approaches in outpatients with schizophrenia. Psychiatric Rehabil J. 2004; 27: 279-82.
 • Yıldız M. Şizofreni Hastaları için Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi. Ankara: Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Yayınları, 2011: 15.
 • Thornicroft G, Szmukler G. Textbook of Commu-nity Psychiatry. Oxford, Oxford University Press, 2001.
 • Yıldız M. Psikiyatrik rehabilitasyon yönelimli gündüz hastanesi uygulaması: Kocaeli Üniversitesi deneyimi. Anadolu Psikiyatri Derg. 2008; 9(Ek sayı.1): 9-13.
 • Ensari H, Gültekin BK, Karaman D, Koç A, Beşkardeş AF Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetlerinin şizofreni hastalarındaki yaşam kalitesi, yeti yitimi, genel ve sosyal işlevsellik üzerine etkisi: Bir yıllık izleme sonuçları Anatolian Journal of Psychiatry. 2013; 14: 108-14.
 • Noordsy DL, O’Keefe C. Effectiveness of com-bining atypical antipsychotics and psychosocial rehabilitation in a community mental health cen-ter setting. J Clin Psychiatry. 1999; 60(Suppl.19): 47-51.
 • Horan WP, Kern RS, Shokat-Fadai K, Sergi MJ, WynnJK, Green MF. Social cognitive skills training in schizophrenia: an initial efficacy study of stabilized outpatients. Schizophr Res. 2009; 107: 47-54.
 • Valencia M, Rascon ML, Juarez F, Murow E. A psychosocial skills training approach in Mexican out-patients with schizophrenia. Psychol Med. 2007; 37: 1393-1402.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esen GÜL

Yazar: Devrim CAN

Yazar: Emine ŞAHİN

Yazar: Şehriban ŞAHİN

Yazar: Emine ŞİMŞEK

Bibtex @ { kutfd124887, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3314}, eissn = {2148-9645}, address = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {15 - 19}, doi = {10.24938/kutfd.124887}, title = {Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Şehriban and GÜL, Esen and ŞİMŞEK, Emine and ŞAHİN, Emine and CAN, Devrim} }
APA GÜL, E , CAN, D , ŞAHİN, E , ŞAHİN, Ş , ŞİMŞEK, E . (2016). Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16 (2), 15-19. DOI: 10.24938/kutfd.124887
MLA GÜL, E , CAN, D , ŞAHİN, E , ŞAHİN, Ş , ŞİMŞEK, E . "Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2016): 15-19 <http://dergipark.gov.tr/kutfd/issue/10158/124887>
Chicago GÜL, E , CAN, D , ŞAHİN, E , ŞAHİN, Ş , ŞİMŞEK, E . "Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2016): 15-19
RIS TY - JOUR T1 - Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi AU - Esen GÜL , Devrim CAN , Emine ŞAHİN , Şehriban ŞAHİN , Emine ŞİMŞEK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.24938/kutfd.124887 DO - 10.24938/kutfd.124887 T2 - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 19 VL - 16 IS - 2 SN - 1302-3314-2148-9645 M3 - doi: 10.24938/kutfd.124887 UR - http://dx.doi.org/10.24938/kutfd.124887 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi %A Esen GÜL , Devrim CAN , Emine ŞAHİN , Şehriban ŞAHİN , Emine ŞİMŞEK %T Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi %D 2016 %J Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1302-3314-2148-9645 %V 16 %N 2 %R doi: 10.24938/kutfd.124887 %U 10.24938/kutfd.124887
ISNAD GÜL, Esen , CAN, Devrim , ŞAHİN, Emine , ŞAHİN, Şehriban , ŞİMŞEK, Emine . "Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ocak 2016): 15-19. http://dx.doi.org/10.24938/kutfd.124887