Kocatepe Veteriner Dergisi

ISSN 1308-1594 | e-ISSN 2147-6853 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

21.786

49.858

Kocatepe Veterinary Journal (KVJ)has the policy with One Medicine OneHealth. Research article, reviews, brief communication and case reports, lettersto editor and book reviews are also welcome for consideration to publisharticles of high scientific and ethical standards. The journal is published four times a year. The publication of the text andfigures is free of charge.

Yıl: 2017 Cilt: 10 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi
  Sayfalar 235 - 240
  Lütfi TAKÇI, Sevinç ATEŞ, Feyza BAŞAK, Yeşim AKAYDIN BOZKURT, Tolunay KOZLU
 2. Manda Kalbindeki Sinir Düğümlerinin Makroanatomik, Subgross ve Stereolojik İncelenmesi
  Sayfalar 241 - 246
  İsmail TÜRKMENOĞLU, Aysun ÇEVİK DEMİRKAN, Murat Sırrı AKOSMAN, Mehmet Aydın AKALAN, Vural ÖZDEMİR
 3. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 247 - 255
  Rahşan ÖZEN, Abdullah ÖZEN
 4. Kıyma ve Geleneksel Peynir Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli O157, Escherichia coli O157:H7’nin Virülens Özellikleri ve Mevsimsel Dağılımı
  Sayfalar 256 - 263
  Huriye Yeşim CAN, Mehmet ELMALI
 5. Afyonkarahisar İlinden Toplanan Manda ve İnek Sütlerinde Listeria Türlerinin Varlığının Belirlenmesi
  Sayfalar 264 - 268
  Ulaş ACARÖZ, Damla ACARÖZ-ARSLAN, Recep KARA, Fahriye ZEMHERİ, Zeki GÜRLER
 6. Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması
  Sayfalar 269 - 277
  Bülent BOSTANCI, İbtahim DEMİRKAN
 7. Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Damar İçi Novacoc® Uygulamasının Metabolik Profil Üzerine Etkileri
  Sayfalar 278 - 286
  Ahmet Cihat TUNÇ, Fatih Mehmet BİRDANE, Cangir UYARLAR, Fulya ALTINOK YİPEL, Eyüp Eren GÜLTEPE, Durmuş Fatih BAŞER, Abuzer ACAR
 8. Taylara Oral Olarak Uygulanan Bitkisel Yağ Ekstraktı Karışımının (Nane, Kekik, Anason) İmmun Sistem Üzerine Etkisi
  Sayfalar 287 - 294
  Barış KILIÇOĞLU, Cangir UYARLAR, Ahmet Cihat TUNÇ, Durmuş Fatih BAŞER, Fulya ALTINOK YİPEL, Fatih Mehmet BİRDANE, Abuzer ACAR
 9. Afyonkarahisar ve Kütahya'daki Ev ve Süs Hayvanı Satış Yerlerinde Bulunan Çeşitli Hayvanlarda Bağırsak Parazitlerinin Tesbiti
  Sayfalar 295 - 299
  Kağan TURAT, Mahmut Sinan EREZ, Esma KOZAN
 10. Koyunlarda Yeme Nane İlavesinin Rumenprotozoon Sayısı ve Bazı Rumen Parametreleri İle Kan Oksidan-Antioksidan Dengeye Etkisi
  Sayfalar 300 - 307
  İbrahim DURMUŞ, Elmas ULUTAŞ, Damla ACARÖZ-ARSLAN, Sinan İNCE, İsmail KÜÇÜKKURT, Mehmet Naci SALİM, Abdullah ERYAVUZ
 11. Çalışanların Hayvan Refahına Yönelik Tutumları: Afyonkarahisar'daki Tavukçuluk İşletmelerinde Bir Betimleme
  Sayfalar 308 - 316
  Zehra BOZKURT, Serdar KOÇAK, İbrahim KILIÇ, Koray ÇELİKELOĞLU, Özlem HACAN, Ömer Faruk LENGER, Mustafa TEKERLİ
 12. Formalin ile Tespit Edilmiş Çizgili Kas Dokuları Üzerine Borik AsitinMuhtemel Koruyucu Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 317 - 321
  Ruhi TÜRKMEN, Hasan Hüseyin DEMİREL, Gökhan AKARCA, Murat Sırrı AKOSMAN
 13. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları
  Sayfalar 322 - 330
  Yağmur Nil DEMİREL, İlkay DOĞAN
 14. Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Afyon Kaymaklarında Bazı Patojen Bakterilerin Aranması
  Sayfalar 354 - 357
  Zeki GÜRLER, Volkan İPEKÇİOĞLU
 15. Tiroid Fonksiyon Bozukluklarında Fonksiyonel Besinlerin Etkinliği
  Sayfalar 331 - 336
  Gülcan AVCI, Süleyman Muammer ERDOĞAN
 16. Gıdalarda Hayvan Refahı Etiketlemesi
  Sayfalar 337 - 349
  Zehra BOZKURT, Serdar KOÇAK
 17. Bir Gine Domuzunda Trikofolliküloma: Tanı ve Cerrahi Sağaltım
  Sayfalar 350 - 353
  Musa KORKMAZ, Mehmet Fatih BOZKURT, Zülfükar Kadir SARITAŞ