Kocatepe Veteriner Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-1594 | e-ISSN 2147-6853 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |

Makale kabullerinde Araştırma Makalesi, Kısa Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu ve Editöre Mektup türünden yayınlarda kaliteli ve İngilizce yazılmış yayınların değerlendirilmesine öncelik verilmekte; Derleme türünden yayınlarda ise davetli, spesifik alanlarda ve uluslararası okunabilirliği için sadece İngilizce olarak gönderilenler değerlendirilmektedir (***2019 yılı için Derleme türünden makale değerlendirmeye alınmamaktadır). 

Kocatepe Veteriner Dergisi

ISSN 1308-1594 | e-ISSN 2147-6853 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi

42.732

149.713

Makale kabullerinde Araştırma Makalesi, Kısa Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu ve Editöre Mektup türünden yayınlarda kaliteli ve İngilizce yazılmış yayınların değerlendirilmesine öncelik verilmekte; Derleme türünden yayınlarda ise davetli, spesifik alanlarda ve uluslararası okunabilirliği için sadece İngilizce olarak gönderilenler değerlendirilmektedir (***2019 yılı için Derleme türünden makale değerlendirmeye alınmamaktadır). 

Yıl: 2018 Cilt: 11 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Effects of Sulfur Supplementation on Thyroid Hormones in Angora Goats Fed With a High-Nitrate Diet
  Sayfalar 203 - 207
  Gülcan AVCI, Yavuz Osman BİRDANE, Mehmet ÖZDEMİR, İsmail KÜCÜKKURT, Abdullah ERYAVUZ
 2. Van, Muş, Siirt ve Diyarbakır İllerinde Sığırlarda Anaplasmosis’in Seroprevalansı
  Sayfalar 208 - 214
  Bekir OĞUZ, Nalan ÖZDAL, Özlem ORUNÇ KILINÇ, Ayşe KARAKUŞ, Burçak ASLAN ÇELİK, M. Serdar DEĞER
 3. Effects of Curcumin on A Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats
  Sayfalar 215 - 222
  Zülfükar SARITAŞ, Hazen SARITAŞ, Musa KORKMAZ, M.Fatih BOZKURT, Aziz BÜLBÜL, Rengin ELSÜRER AFŞAR, Tuba Berra SARITAŞ
 4. Determining The Yields and Percentages of Retail Cuts From Holstein Bull Carcasses Marketed in South Marmara Region of Turkey
  Sayfalar 223 - 231
  Sena ARDICLI, Deniz DİNCEL, Faruk BALCI
 5. The Treatment of Infectious Bovine Keratoconjunctivitis Under Field Conditions: Intrapalpebral Injection Versus Subconjunctival Injection of Oxytetracycline
  Sayfalar 232 - 237
  Göksen ÇEÇEN, İbrahim AKIN, Ayşe Ebru BORUM
 6. The Role of Pestiviruses (BDV and BVDV) in Ruminant Abortion Cases in the Afyonkarahisar Province
  Sayfalar 238 - 244
  Murat ŞEVİK
 7. Türkiye’ den Trichodinid Protozooan Trichodina heterodentata ve T. pediculus (Ciliophora: Trichodinidae) İçin Yeni Konak Kaydı
  Sayfalar 245 - 254
  Saadet Yağmur ÇELİK, Jale KORUN
 8. Detection of Ochratoxin A In Bulk Tank Milk
  Sayfalar 255 - 259
  Erhan KEYVAN, OZEN YURDAKUL, Fatma KOCASARI, Hidayet TUTUN, Ahu DEMİRTAŞ, Hatice Ahu KAHRAMAN, Erdi ŞEN
 9. Bacterial and Fungal Species Isolated From Dogs With Otitis Externa
  Sayfalar 260 - 265
  Belgi DİREN SIĞIRCI, Beren BAŞARAN KAHRAMAN, Baran ÇELİK, Kemal METİNER, Serkan İKİZ, A. Funda BAĞCIGİL, N. Yakut ÖZGÜR, Seyyal AK
 10. Çeşitli Bitki Ekstraktlarının Çiğ köfte Üzerindeki Antimikrobiyal Etkisi
  Sayfalar 266 - 278
  Simge Nur KESKİN, Ebru ŞİN, Gökhan AKARCA, Oktay TOMAR
 11. Yeni Doğan Buzağılarda Karşılaşılan Femur Kırığı Olgularının Lokalizasyonu, Şekli ve Sağaltım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 279 - 285
  Celal Şahin ERMUTLU
 12. Köpeklerde Göz Kapağı Tümörleri: 47 Olguda Retrospektif Çalışma (2006-2017)
  Sayfalar 286 - 291
  Didar AYDIN KAYA, Özlem GÜZEL, Gülşen SEVİM, Aynur DEMİR, Dilek OLĞUN ERDİKMEN, Gülay YÜZBAŞIOĞLU ÖZTÜRK, Özge ERDOĞAN BAMAÇ
 13. Protective Effect of N-Acetylcysteine on Testicular Oxidative Damage, Spermatological Parameters and DNA Damage in Glyphosate-Based Herbicide-Exposed Rats
  Sayfalar 292 - 300
  Fatih AVDATEK, Ruhi TÜRKMEN, Hasan Hüseyin DEMİREL, Yavuz Osman BİRDANE
 14. Effect of Immunocastration Vaccine Administration At Different Doses on Performance of Feedlot Holstein Bulls
  Sayfalar 301 - 308
  Yahya ÖZTÜRK, Memiş BOLACALI
 15. Bozdoğanda (Falco columbarius) Pecten Oculi’nin Morfolojisi ve Stereolojik Metot ile Hacminin Hesaplanması
  Sayfalar 309 - 315
  Aysun ÇEVİK DEMİRKAN, İsmail TÜRKMENOĞLU, İbrahim DEMİRKAN, Murat Sırrı AKOSMAN, Mehmet Aydın AKALAN
 16. Köpeklerde Eozinofilik Gastroenteritis: 14 Köpeğin Retrospektif Analizi ve Endoskopik Biyopsilerde İki Diagnostik Yöntemin Karşılaştırılması
  Sayfalar 316 - 321
  İdil BASTAN
 17. Anthelmintic Resistance in Farm Animals
  Sayfalar 322 - 330
  Mahmut Sinan EREZ, Esma KOZAN
 18. Rescue Glide Use in Emergency Large Animal Rescue
  Sayfalar 331 - 338
  Abdurrahman Fatih Fidan, Recep Aslan
 19. Ehlers-Danlos Sendromlu Kedi ve Köpeklerde D Vitamini Düzeyleri: Nutrisyonel Bozukluk Hipotezine Dair Olgu Serisi
  Sayfalar 339 - 343
  Hasan ERDOĞAN, Kerem URAL, Deniz Sude ATEŞ, Pelin KANDEMİR