Baş Editör

Prof.Dr. ESMA KOZAN

Turkey
Konular: Veteriner Hekimlik

Editor

Doç.Dr. Musa KORKMAZ

Turkey
musakorkmaz@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Recep KARA

Turkey
recepkara@aku.edu.tr
Konular: Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ

Alan Editörleri

Doç.Dr. AYTÜL KÜRÜM

Turkey
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Akın YAKAN

Turkey
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ESER

Turkey
Konular: Veterinerlik Parazitolojisi,Veteriner Hekimlik,Tıbbi Parazitoloji
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY

Dr. Öğr. Üyesi Kemal VAROL

Turkey
Konular: Veterinerlik İç Hastalıkları
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

İstatistik Editörleri

Doç.Dr. İbrahim KILIÇ

Konular: İstatistik

Dr. Öğr. Üyesi İlkay DOĞAN

Konular: İstatistik
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Organizsayon Komitesi

Doç.Dr. Mine DOSAY AKBULUT

Turkey
Konular: Veteriner Hekimlik

Doç.Dr. Cenker Çağrı CINGI

Turkey
Konular: Veteriner Hekimlik

Yrd.Doç.Dr. Murat TANDOĞAN

Turkey
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dr. Ruhi TÜRKMEN

Turkey
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: FACULTY OF VETERINARY

Dr. Özlem GÜCÜYENER HACAN

Turkey
Konular: Veteriner Hekimlik
DİZİN

Kocatepe Veteriner Dergisi TUBITAK-ULAKBIM (TR Dizin 2015'den itibaren), Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstract, ResearchBib, SIS (Scientific Indexing Services), CiteFactor, CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar, SJIFactortarafından taranmaktadır.