Baş Editör

Prof.Dr. ESMA KOZAN

Turkey
esmakozan@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik

Editor

Doç.Dr. Musa KORKMAZ

Turkey
musakorkmaz@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doç.Dr. Recep KARA

Turkey
recepkara@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik,Gıda Bilimleri ve Teknolojisi

Organizsayon Komitesi

Doç.Dr. Mine DOSAY AKBULUT

Turkey
dakbulut@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik

Doç.Dr. İbrahim KILIÇ

Turkey
ibrahimkilic@aku.edu.tr
Konular: Matematik ve İstatistik

Yrd.Doç.Dr. Murat TANDOĞAN

Turkey
mtandogan@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ulaş ACARÖZ

Turkey
ulasacaroz@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik
DİZİN

Kocatepe Veteriner Dergisi TUBITAK-ULAKBIM (TR Dizin 2015'den itibaren), Türkiye Atıf Dizini, CABI full text, SIS (Scientific Indexing Services)Academic Resource Index (ResearchBib), Cite Factor, ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.