Baş Editör

Prof.Dr. ESMA KOZAN

Turkey
esmakozan@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik

Editor

Doç.Dr. Musa KORKMAZ

Turkey
musakorkmaz@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik

Yrd.Doç.Dr. Recep KARA

Turkey
recepkara@aku.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik,Gıda Bilimleri ve Teknolojisi

Organizsayon Komitesi