Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 4, Sayfalar 269 - 277 2017-12-01

Determination of Prevalance of Canine Hip Dysplasia By Pennhip Method
Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması

Bülent BOSTANCI [1] , İbtahim DEMİRKAN [2]

136 214

This study aimed at determining classification and grading by PennHIP using radiographic images of prevalance of hip diysplasia (HD) frequently seen in dogs using British Veterinary Association/Kennel Club (BVA/KC). The study material was consisted of a total of 58 stray dogs as 24 male and 34 female within Afyonkarahisar province. Dogs were allocate into 3 groups. Group I contained 27 dogs 2 y.o. and younger as 9 male and 18 female, group II had between 3 and 3 y.o. 15 dogs as 8 male and 7 female and group III was 5 y.o and over 16 dogs as 7 male and 9 female. Three different methods of standard ventrodorsal (SVD), distraction and compression radiographic images were taken and images were further transferred to a digital medium. Distraction index (DI) and compression index and Norberg Angle (NA) was determined by means of radiographic images of SVD and BVA/KC criteria were considered for grading. In conlcusion, SVD and distraction methods can diagnose hip dysplasia but when the ratio between DI and SVD was considered DI alone should not be used in the diagnosis of hip dysplasia thus it was suggested that the combination of dual use of DI and SVD may enhance the diagnosis.
Bu çalışmanın amacı köpeklerde sık karşılaşılan kalça displazisinin (KD) radyografik görüntüleri üzerinden PennHip teşhis yöntemi kullanarak British Veterinary Association/Kennel Club (BVA/KC) derecelendirme ve sınıflandırma sistemini dikkate alarak prevalansını ortaya koymaktı. Çalışma materyalini Afyonkarahisar merkez sınırları içerisinde 24 erkek, 34 dişi olmak üzere toplam 58 adet sokak köpeği oluşturdu. Köpekler yaş gruplarına göre 3 gruba ayrıldı. Birinci grubu 2 yaş ve altındaki 9 erkek, 18 dişi olmak üzere 27 köpek, ikinci grubu 3 ve 4 yaşındaki 8 erkek, 7 dişi olmak üzere 15 köpek, üçüncü grubu 5 yaş ve üzerinde olan 7 erkek, 9 dişi olmak üzere 16 köpek oluşturdu. Kalça eklemlerine ait standart ventro dorsal (SVD), distraksiyon ve kompresyon ve olmak üzere 3 farklı yöntem ile radyolojik görüntüleri alındı ve alınan görüntüler değerlendirilmek üzere dijital ortama aktarıldı. SVD radyografik sonuçlar üzerinden Norberg açısı (NA), distraksiyon ve kompresyon yöntemlerinden ise distraksiyon indeksi ve kompresyon indeksi değerleri belirlendi. SVD ye ait radyografik görüntüler üzerinden hesaplanan NA değeri dikkate alınarak KD belirlenmesi ve derecelendirilmesi amacıyla BVA/KC kriterleri göz önünde bulunduruldu. Sonuç olarak SVD ve distraksiyon yöntemleri ile KD’nin teşhis edilebileceği fakat Dİ ile SVD arasındaki oranlar dikkate alındığında sadece Dİ ile KD tespitinde bulunulmaması Dİ ve SVD yöntemlerinin ikili olarak kullanılması teşhisi güçlendireceği kanaatine varıldı.
 • Anteplioğlu H, Akın F, Güzel N, Yavru N. Kurt köpeklerinde kalça displazilerinin kontrolü. TÜBİTAK VHAG-586 nolu Proje. 1984 (Tez).
 • Anonim. http://info.antechimagingservices.com/ pennhip/navigation/general/what-is PennHIP. html; Erişim tarihi: 24.07.2017 (2017a).
 • Anonim. http://info.antechimagingservices.com/ pennhip/navigation/penn-HIP-method/ distraction-index-measuring-laxity.html; Erişim tarihi: 24.07.2017 (2017b).
 • Azizoğlu A. Sokak köpeklerinde kalça displazisinin bir palpasyon ve iki radyografik tanı ile prevalansının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, 2008.
 • Bakır B. Sivas Kangal köpeklerinde kalça ekleminin displazi açısından klinik ve radyolojik değerlendirilmesi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1992.
 • Butler JR, Gambino J. Canine hip dysplasia: Diagnostic imaging. Vet Clin North Ame: Small Anim Pract. 2017; 47(4), 777-793.
 • Brass W, Paatsama S. Hip dysplasia international certificate and evaluation of radiographs. Federation Cynologique Internationale, Helsinki. 1983; p. 2-26.
 • Brass W. Hip dysplasia in dogs. Small Anim Pract. 1989; 3 (3): 166-170.
 • Çaptuğ Ö, Bilgili H. Köpeklerde kalça displazisi erken teşhis edilebilir mi?. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2006; 77: 22-25.
 • Durmuş AS, Han MC. Bazı köpek ırklarında kalça displazisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araşt. 2005; 106-109.
 • Freeman B, Evans VB, McEwan NR. Canine hip dysplasia in Irish water spaniels: two decades of gradual improvement. Vet Rec. 2013; 173 (3): 72-73.
 • Flückiger M. Scoring radiographs for canine hip dysplasia-The big three organisations in the world. Euro J Comp Anim Pract. 2007; 17(2): 135-140.
 • Güzel N. Kangal Köpeklerinde Kalça Displazisi Üzerinde Çalışmalar. II. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. Alata- Mersin. 1990.
 • Krontveit RI, Nødtvedt A. Sævik BK, Ropstad E, Skogmo HK, Trangerud C. A prospective study on canine hip dysplasia and growth in a cohort of four large breeds in Norway (1998- 2001), Prev Vet Med. 2010; 97 (3-4): 252–263.
 • Lust G, Geary JC, Sheffy BE. Development of hip dysplasia in dogs. Am J Vet Res. 1973; 34 (1): 87-91.
 • Lust G, Rendano VT, Summers BA. Canine hip dysplasia: concepts and diagnosis. JAVMA. 1985; 187 (6): 638-640.
 • Lust G, Williams AJ, Burton-Wurster N, Pijanowski GJ, Beck KA, Rubin G, Smith GK. Joint laxity and its association with hip dysplasia in Labrador retrievers. Am J Vet Res. 1993; 54 (12): 1990-1999.
 • Loder RT, Todhunter RJ. The demographics of canine hip dysplasia in the United States and Canada. J Vet Med. 2017; 1-15. doi.org/10.1155/2017/5723476.
 • Reagan JK. Canine hip dysplasia screening within the United States: Pennsylvania hip improvement program and orthopedic foundation for animals hip/elbow database. Vet Clin North Am: Small Anim Pract. 2017; 47(4): 795-805.
 • Riser WH. An analysis of the current status of hip dysplasia. JAVMA. 1964; 144 (7): 709-719.
 • Riser WH. Canine hip dysplasia: cause and control JAVMA. 1974; 165 (4), 360-362.
 • Sarıerler M. Comparison of femoral inclination angle measurements in dysplastic and nondysplastic dogs of different breeds. Acta Vet Hun. 2004; 52 (2): 245–252.
 • Sarıerler M, Bellek CG. Radiological evaluation of the relationship between caudolateral curvilinear osteophyte and joint laxity and degenerative joint disease associated with canine hip dysplasia. Vet. Arhiv. 2017; 87: 501-509.
 • Schnelle GB. Some new diseases in the dog. American Kennel Gaz. 1935; 52: 25.
 • Smith GK. Distraction radiography for hip dysplasia diagnosis: University of Pennsylvania Hip Improvement Program, VOS, 21th Annual Conference, 1994; 45-49.
 • Stanin D, Pavlak M, Vrbanak, Z, Potočnjak D. Prevalance of hip dysplasia in dogs according to official radiographic screening in Croatia. Vet Arhiv. 2011; 81: 235-248.
 • Swenson L, Audell L, Hedhammar A. Prevalence and inheritance of and selection for hip dysplasia in seven breeds of dogs in Sweden and benefit: cost analysis of a screening and control program. JAVMA. 1997; 210 (2): 207- 214.
 • Yavru N. Ekstremite hastalıkları. Veteriner Özel Cerrahi. 1. Baskı. Malatya: Medipres. 2012; 391- 551.
 • Wood JLN, Lakhani KH, Dennis R. Heritability and epidemiology of canine hip-dysplasia score in flat-coated retrievers and Newfoundlands in the United Kingdom. Prev Vet Med. 2000; 46 (2): 75-86.
Konular
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Yazar: Bülent BOSTANCI

Yazar: İbtahim DEMİRKAN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { kvj367036, journal = {Kocatepe Veteriner Dergisi}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {269 - 277}, doi = {}, title = {Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması}, key = {cite}, author = {DEMİRKAN, İbtahim and BOSTANCI, Bülent} }
APA BOSTANCI, B , DEMİRKAN, İ . (2017). Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması. Kocatepe Veteriner Dergisi, 10 (4), 269-277. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/32999/367036
MLA BOSTANCI, B , DEMİRKAN, İ . "Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 (2017): 269-277 <http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/32999/367036>
Chicago BOSTANCI, B , DEMİRKAN, İ . "Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 (2017): 269-277
RIS TY - JOUR T1 - Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması AU - Bülent BOSTANCI , İbtahim DEMİRKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kocatepe Veteriner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 269 EP - 277 VL - 10 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması %A Bülent BOSTANCI , İbtahim DEMİRKAN %T Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması %D 2017 %J Kocatepe Veteriner Dergisi %P 1308-1594-2147-6853 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD BOSTANCI, Bülent , DEMİRKAN, İbtahim . "Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının PennHIP Yöntemiyle Ortaya Konulması". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 / 4 (Aralık 2017): 269-277.