Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 35 - 39 2018-03-01

The Effects of Liquid Dishwashing Detergent Exposure in Male Swiss Albino Mice
Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi

Özlem YILDIZ GÜLAY [1] , Ayhan ATA [2] , Ahu DEMİRTAŞ [3] , Şükrü GÜNGÖR [4] , Mehmet Şükrü GÜLAY [5]

76 182

The current study investigated the possible effects of liquid dishwashing detergent on some blood parameters and organ weights of male Swiss Albino mice. A total of 40 male Swiss albino mice were used in the experiment. Mice were randomly assigned to 5 treatment groups (n=8 per group). Mice in the control group (TR1) were supplied with tap water. Meanwhile, mice in TR2, TR3, TR4 and TR5 groups were given 0.1, 0.5, 1 and 5% v/v of the liquid detergent in tap water, respectively. The treatments started at 3 wk of age and continued for 60 d. Mice were kept under standard laboratory conditions in separate plastic cages. Food and water were provided ad libitum. At the end of the 60 d treatment period, blood samples were collected from the beating hearth under anesthesia. After sacrificed, the organs of the mice were weighted. There were no significant alterations on hematocrit, RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, total lymphocyte, monocyte or basophil levels (P>0.1) due to detergent exposure. Similarly, treatments had no effect on liver, kidney, spleen, lung, testis or brain weights (P>0.1). However, ingestion of detergent adversely affected hemoglobin (P < 0.01), plasma protein (P<0.05), total neutrophil (P<0.03) and eosinophil (P<0.03) levels. Furthermore, ALP and AST levels were significantly increased in TR4 and TR5 (P<0.05) due to detergent exposure. Thus, the results of the current study imply that particularly the higher doses of liquid dishwashing detergent could be toxic and cause health risks to male Swiss albino mice.
Bu çalışmanın amacı sıvı bulaşık deterjanının erkek Swiss Albino farelerinde kan parametreleri ve organ ağırlıkları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla 40 sağlıklı Swiss albino fare rastgele olarak, her grupta 8 fare olacak şekilde, toplam 5 gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki farelere (TR1) içme suyu olarak sadece musluk suyu verilirken, TR2, TR3, TR4 ve TR5 grubunda bulunan farelere su kaynağı olarak sırasıyla sadece 0.1, 0.5, 1 ve 5% sıvı deterjan ihtiva eden musluk suyu verildi. Çalışma fareler 3 haftalıkken başladı ve 60 gün süresince devam etti. Fareler standard laboratuvar koşulları altında plastik kafeslerde muhafaza edildi. Besin ve su ad libitum olarak sağlandı. Uygulamanın sonunda farelerden Sevorane anestezisi altında kan örnekleri toplandı. Kan örnekleri toplandıktan sonra hayvanlar öldürülerek iç organları çıkarıldı ve tartıldı. Bu çalışmanın sonucuna göre uygulanan deterjan dozlarının hematokrit, alyuvar, akyuvar, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini, ortalama alyuvar hemoglobin yoğunluğu, total lenfosit, monosit ve bazofil değerleri üzerine herhangi bir etkisine rastlanmadı (P>0.1). Ayrıca, deterjan uygulamasının karaciğer, böbrek, dalak, akciğer, testis ve beyin ağırlıkları üzerinde etkisinin olmadığı belirlendi (P>0.1). Ancak, hemoglobin(P<0.01), plazma protein (P<0.05), total nötrofil (P<0.03) ve eozinofil (P<0.03) seviyelerinin deterjan uygulamasından olumsuz etkilendiği gözlendi. Bununla birlikte, ALP ve AST seviyeleri TR4 ve TR5 gruplarında önemli bir şekilde yüksek bulundu (P<0.05). Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında, özellikle yüksek dozlarda deterjan uygulamasının erkek Swiss albino farelerde toksik etki yapabileceği ve sağlık problemlerine yol açabileceği sonucuna varıldı.
 • Ayandiran TA, Fawole SO, Adewoye SO, Ogundiran MA. Bio-concentration of metals in the body muscle and gut of Clarias gariepinus exposed to sub-lethal concentrations of soap and detergent effluent. J Cell Anim Biol. 2009; 3:113-118.
 • Bhaskaram P, Balakrishna N, Radhakrishna KV, Krishnaswamy K. Validation of hemoglobin estimation using Hemocue. Ind J Pediatrics. 2003; 70(1): 25-28.
 • CESIO-Stats2010-Summary.http://www.cefic. org/Documents/About%20us/Industry%20sectors/ CESIO/ CESIO-Stats 2010-Summary-CD Hager.pdf; Accessien date: 21.06.2015.
 • Chernecky CC, Berger BJ. Laboratory Tests and Diagnostic Procedures. 3rd ed, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 2001.
 • Dehelean C, Nastase A, Dragomirescu A, Heges A, Dinte E. Skin toxicity of sodium lauryl sulfate as evidenced in an animal model. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2004; 108:169-172.
 • Morse PM. Soaps and detergents. Chemical and Engineering News, February 1, 1999.
 • Nageswari KS, Kothari A. Practical Manual of Haematology. Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd., New Delhi, India, 2007; pp. 93-111.
 • Ogundiran MA, Fawole OO, Adewoye SO, Ayandiran TA. Toxicological impacts of detergent effluent on juvenile of African Catfish (Claris gariepinus B.). Agric Bio Am. 2010; 1: 330-342.
 • Prats D, Ruiz F, Vazquez B, Rodriguez-Pastor M. Removal of anionic and nonionic surfactants in a wastewater treatment plant with anaerobic digestion: a comparative study. Water Res. 1997; 31(8):1925-1930
 • Richtler HJ, Knaut J. Surfactants in the nineties. J Com Esp Deterg. 1991; 22: 3-53.
 • Scott MJ, Jones MN. The biodegradation of surfactants in the environment. Biochim Biophy Acta. 2000; 1508:235-251
 • Wadaan MAM, Mubarak M. Toxicity of laundry detergent components to a freshwater cladoceran and their contribution to detergent toxicity. Ecotoxicol Environ Safety. 2009; 44:196-206.
 • Warne MJSt, Schifko AD. Toxicity of laundry detergent components to a freshwater Cladoceran and their contribution to detergent toxicity. Ecotoxicol Environ Safety. 1999; 44:196-206.
 • Yahaya T, Okpuzor J, Oladele EO. Investigation of toxicity of detergents. J Environ Sci Technol. 2011; 4: 638-645.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Yazar: Özlem YILDIZ GÜLAY

Yazar: Ayhan ATA

Yazar: Ahu DEMİRTAŞ

Yazar: Şükrü GÜNGÖR

Yazar: Mehmet Şükrü GÜLAY (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { kvj374640, journal = {Kocatepe Veteriner Dergisi}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {35 - 39}, doi = {}, title = {Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÜNGÖR, Şükrü and YILDIZ GÜLAY, Özlem and GÜLAY, Mehmet Şükrü and ATA, Ayhan and DEMİRTAŞ, Ahu} }
APA YILDIZ GÜLAY, Ö , ATA, A , DEMİRTAŞ, A , GÜNGÖR, Ş , GÜLAY, M . (2018). Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi. Kocatepe Veteriner Dergisi, 11 (1), 35-39. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/33193/374640
MLA YILDIZ GÜLAY, Ö , ATA, A , DEMİRTAŞ, A , GÜNGÖR, Ş , GÜLAY, M . "Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi". Kocatepe Veteriner Dergisi 11 (2018): 35-39 <http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/33193/374640>
Chicago YILDIZ GÜLAY, Ö , ATA, A , DEMİRTAŞ, A , GÜNGÖR, Ş , GÜLAY, M . "Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi". Kocatepe Veteriner Dergisi 11 (2018): 35-39
RIS TY - JOUR T1 - Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi AU - Özlem YILDIZ GÜLAY , Ayhan ATA , Ahu DEMİRTAŞ , Şükrü GÜNGÖR , Mehmet Şükrü GÜLAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kocatepe Veteriner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 39 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi %A Özlem YILDIZ GÜLAY , Ayhan ATA , Ahu DEMİRTAŞ , Şükrü GÜNGÖR , Mehmet Şükrü GÜLAY %T Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Kocatepe Veteriner Dergisi %P 1308-1594-2147-6853 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD YILDIZ GÜLAY, Özlem , ATA, Ayhan , DEMİRTAŞ, Ahu , GÜNGÖR, Şükrü , GÜLAY, Mehmet Şükrü . "Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi". Kocatepe Veteriner Dergisi 11 / 1 (Mart 2018): 35-39.