Cilt: 11 - Sayı: 2

1.376     |     2.659

İçindekiler

DİZİN

Kocatepe Veteriner Dergisi TUBITAK-ULAKBIM (TR Dizin 2015'den itibaren), Türkiye Atıf Dizini, CAB Abstract, SIS (Scientific Indexing Services)Academic Resource Index (ResearchBib), Cite Factor, CrossRef, Index Copernicus SJIF Factor ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.