“International Journal of Legal Progress”, uluslararası hakemli bir hukuk dergisidir. Dergi esas olarak hukuk alanında hazırlanan ve gerek akademik hayata gerekse uygulamaya katkıda bulunacak nitelikteki makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanında Dergide, hakemsiz makaleler ile belirtilen niteliklere sahip çeviri ve kitap incelemelerine de yer verilecektir. 

Cilt: 2 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 1 - Tem 2016