Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

e-ISSN 2149-892X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bahir SELÇUK | http://dergipark.gov.tr/littera
Kapak Resmi

40.484

79.141
Cilt 4 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. ŞEYH GÂLİB’İN “DÜŞDÜ” REDİFLİ GAZELİ İLE KUL YUSUF’UN “DÜŞTÜ” REDİFLİ DEYİŞİNDEKİ MÜŞTEREK TASAVVUFÎ KAVRAMLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1 - 16
  Zeliha AÇAR
 2. DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDE KÜLTÜREL BELLEK BAĞLAMINDA GELENEKLER
  Sayfalar 17 - 35
  Fevziye ALSAÇ
 3. VÜS’AT O. BENER’İN “DOST” VE “DAM” ÖYKÜLERİNDE SIKINTI VE HUZURSUZLUK
  Sayfalar 36 - 46
  Banu ANTAKYALI
 4. SOSYAL DIŞLANMA- YOKSULLUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ÂŞIK EŞREF’İN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 47 - 61
  Muhammed AVŞAR
 5. KİTABA MEDHİYE: SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ VE ESÂMÎ-İ KÜTÜB KASİDESİ
  Sayfalar 62 - 85
  Yusuf BABÜR
 6. RIFKÎ VE İSTANBUL ŞEHRENGİZLERİ
  Sayfalar 86 - 100
  Abdülkerim GÜLHAN
 7. KAHRAMANIN YOLCULUĞUNDA DİŞİL VARLIKLAR: KARAÇAY-MALKAR NART DESTANLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 101 - 125
  Aynur KOÇAK, Sümeyye Kübra GÜNDOĞDU
 8. EBUBEKİR EROĞLU'NUN ŞİİRİNE BİR İLK ADIM: "ÖN NİYAZ"
  Sayfalar 126 - 140
  Aydoğan KARA
 9. POSTMODERN ROMANIN “NASIL”LIĞI BAĞLAMINDA ORHAN PAMUK’UN “KIRMIZI SAÇLI KADIN” ROMANI
  Sayfalar 141 - 162
  Mustafa KARABULUT, İbrahim BİRİCİK
 10. BİLGE KARASU’NUN GECE’SİNDE FELSEFE, TOPLUM, BİREY, YAZIN...
  Sayfalar 163 - 176
  Esra KARLIDAĞ
 11. 16. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE BİR İSLAM TARİHİ METNİ VE SÖZ VARLIĞI
  Sayfalar 177 - 205
  Melek KÜLCÜ
 12. KIBRIS TÜRK VAROLUŞ MÜCADELESİ KONULU ESERLERDE KADIN KAHRAMANLIĞI
  Sayfalar 206 - 228
  Emin ONUŞ
 13. RÛDEKÎ’NİN MÂDER-İ MEY KASİDESİNİN AÇIKLAMASI
  Sayfalar 229 - 258
  Elham NİKOOSOKHAN SEDGHİ
 14. TELEVİZYON-EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA EZEL DİZİSİ
  Sayfalar 259 - 278
  Can ŞEN
 15. ÇAYLAK MEHMED TEVFİK’İN “TAHRİC-İ HARÂBÂT”I
  Sayfalar 172 - 186
  Yusuf Can TIRAŞ
 16. KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA GURBET VE NEVRES-İ KADÎM’İN GURBETİ
  Sayfalar 322 - 343
  Şerife YALÇINKAYA
 17. BİR GÖÇÜŞME ÖRNEĞİ: çizgin- (< çigzin-) ve tézgin- (< tégzin-)
  Sayfalar 344 - 350
  Arzu YIKILMAZ
 18. İSMAİL PARLATIR (2017), AÇIKLAMALI İSLÂMÎ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, ANKARA: AKÇAĞ YAYINLARI
  Sayfalar 351 - 354
  Tuğba DEMİREL
 19. KÖRLÜĞÜ ZEDELEMEK: NECİP FAZIL KISAKÜREK TİYATROSU ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 355 - 359
  Neslihan Huri YİĞİT
 20. FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ, KALEM İLE KILICIN MÜNÂZARASI (MÜNÂZARA-İ SEYF Ü KALEM)
  Sayfalar 360 - 364
  Uğur YİĞİZ
 21. KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ VE MEVLEVÎ ŞÂİRLER
  Sayfalar 365 - 367
  ALİ YÖRÜR