Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

e-ISSN 2149-892X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bahir SELÇUK | http://dergipark.gov.tr/littera
Kapak Resmi

59.768

175.085
Cilt 4 - Sayı 3 - Tem 2018
 1. MİNKÂRÎ ALÎ HALÎFE’NİN RİSÂLE-İ S‘ADET NEVÂLESİ
  Sayfalar 622 - 636
  Savaşkan Cem BAHADIR
 2. ŞÂNE (TARAK) REDİFLİ GAZELLER
  Sayfalar 637 - 648
  H. Dilek BATİSLAM
 3. DELALET VE GÖSTERGE KAVRAMLARININ BELAGAT-GÖSTERGEBİLİM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 649 - 659
  Pınar DAĞ, İnan GÜMÜŞ
 4. DÜNYA COĞRAFYALARINDA YAŞANAN ÇATIŞMALARA TÜRK HİKÂYESİNDEN BİRKAÇ ÖRNEK: DOKTOR MONRO’NUN MEKTUBU’NDA YER ALAN HİKÂYELER
  Sayfalar 661 - 676
  Fatih DİNÇER
 5. ZARÎFÎ EFENDİ VE HATTATLAR İÇİN YAZDIĞI MANZUM ESERİ: RİSÂLETÜ’L-MANZÛM KAVÂİDÜ KUR’ÂNİ’R-RÜSÛM
  Sayfalar 677 - 714
  Hasan DOĞAN
 6. HEDİYYETÜ’L-İRFÂN DER-ŞERH-İ BAHÂRİSTÂN VE ŞERH YÖNTEMİ
  Sayfalar 715 - 727
  Ersin DURMUŞ
 7. SANAL İLETİŞİM TEKNİĞİ IŞIĞINDA GÜNÜMÜZ TÜRK ANLATISI (AŞK, “THE MAHREM PALACE” VE “BİR RÜYANIN ÖMRÜ KADAR” ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 728 - 738
  Bilgin GÜNGÖR
 8. MARDİNLİ AKLİ VE MANZUM MEKTUBU
  Sayfalar 739 - 767
  Ahmet İÇLİ
 9. ELÇİN EFENDİYEV’İN “BAYRAQDAR” POVESTİNDE İNSAN PANORAMASI
  Sayfalar 768 - 782
  Taşkın İŞGÖREN
 10. ABDÎ VE KÜTAHYA ŞEHRENGİZİ
  Sayfalar 783 - 824
  Yunus KAPLAN
 11. ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİMİZDE DEVE
  Sayfalar 825 - 840
  Beyhan KESİK
 12. TÜRK EDEBİYATI’NDA SECİ’ VE GÜLŞEN-İ ŞU’ARÂ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 841 - 862
  Süleyman SOLMAZ, Muhterem SAYGIN
 13. AHMET KARTAL (2017), BAYKARA MECLİSLERİNDEN ÇIRAĞAN EĞLENCELERİNE LÂLEZÂR - TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, İSTANBUL: DOĞUKÜTÜPHANESİ YAYINLARI
  Sayfalar 862 - 868
  Saniye ERASLAN
 14. ŞENÖDEYİCİ, ÖZER (ED.); KAÇAR, MÜCAHİT; KESİK, BEYHAN; SELÇUK, BAHİR; TANYILDIZ, AHMET; YAZAR, SADIK; BAHADIR, SAVAŞKAN CEM; AKDAĞ, AHMET (2015). OSMANLI EDEBÎ METİNLERİNİ ANLAMA KILAVUZU. İSTANBUL: KESİT YAYINLARI. ISBN: 978-605-9100-34-2, 656 SAYFA.
  Sayfalar 869 - 873
  Ali Hüsame KÖROĞLU
 15. İ. HAKKI AKSOYAK (2017), ZUHURAT – 19. YY. AYINTAP’TA TASAVVUFİ HAYAT
  Sayfalar 874 - 875
  Ali YÖRÜR