Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

e-ISSN 2149-892X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bahir SELÇUK | http://dergipark.gov.tr/littera
Kapak Resmi

64.831

203.632
Cilt 4 - Sayı 4 - Eki 2018
 1. BÂKÎ HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
  Sayfalar 876 - 913
  Mutlu Muhammet AKTAŞ
 2. “SÂYE” KELİMESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR
  Sayfalar 914 - 926
  Savaşkan Cem BAHADIR
 3. 19. YÜZYILDA YAPILMIŞ BİR KIYAFETNĀME TERCÜMESİ: DIMAŞKḬ’NİN KİTĀBÜ’L- ĀDĀB VE’S- SİYĀSET FḬ ʿİLMİ’N-NAẒARİ VE’L- FİRĀSET’İ
  Sayfalar 927 - 952
  Zeynep BUÇUKCU
 4. NECİP ASIM’IN MİLLÎ ARUZ RİSALESİ (İNCELEME-METİN)
  Sayfalar 953 - 974
  Bilgin GÜNGÖR, Nilgün BÜYÜKER GÜNGÖR
 5. GIYÂSÎ VE ŞİİRLERİ
  Sayfalar 975 - 981
  Beyhan KESİK
 6. SOREN KİERKEGAARD'IN VAROLUŞ FELSEFESİNİN POSTMODERN KURMACADAKİ YANSIMASI: LEYLA ERBİL'İN KALAN ROMANI
  Sayfalar 982 - 1001
  İlknur TATAR KIRILMIŞ
 7. CORMAC McCARTHY’NİN İHTİYARLARA YER YOK ADLI ROMANINDA HETEROTOPİK MEKAN OLARAK SINIR BÖLGESİ
  Sayfalar 1002 - 1014
  F.Gül KOÇSOY
 8. İBADET İLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞININ ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ KUR’AN TERCÜMELERİNDEKİ KARŞILIKLARI
  Sayfalar 1015 - 1035
  Erol KUYMA
 9. KUR’AN’IN FAZİLETLERİNDEN SÖZ EDEN METHİYE TÜRÜNDE BİR MANZUME: MEDHU KUR’ÂNİ ‘AZÎMİ’Ş-ŞÂN VE BİHİ NESTA‘ÎN
  Sayfalar 1035 - 1046
  Ayşe SAĞLAM
 10. MAZMUN BEYANINDADIR: KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE MAZMUN ARAYIŞINA KATKILAR
  Sayfalar 1047 - 1070
  Özer ŞENÖDEYİCİ
 11. BURSALI RAHMÎ’NİN DÎVÂNINDA BULUNMAYAN BAZI GAZELLERİ
  Sayfalar 1071 - 1096
  Musa TILFARLIOĞLU
 12. BİR ROMAN BİR GAZETECİ: REFİK ERDURAN’IN YAĞMUR DUASI İSİMLİ ROMANINDA BASIN HAYATI
  Sayfalar 1097 - 1113
  Zehra YAZBAHAR
 13. OSMAN NEVRES DİVANI’NIN YENİ BASKISI ÜZERİNE
  Sayfalar 1113 - 1117
  Bedriye Gülay Açar
 14. Veysel Şahin (2017), TAHSİN YÜCEL VE AYKIRI ÖYKÜLEM, (Tahsin Yücel’in Öykülerinde Yapı ve İzlek)
  Sayfalar 1118 - 1121
  Mustafa Fatih AYDIN