Editorial Board

Editorial Board

Res.Assist. Şermin BAKA

Turkey
sermin-baka@hotmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Merve BÜYÜKADA

Turkey
mervebykada@gmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Merve BÜYÜKADA

Turkey
merve_kesap28@hotmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Beyhan KESİK

Turkey
b_kesik@hotmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: Giresun Universty

Prof.Dr. Bahir SELÇUK

Turkey
bahirselcuk@gmail.com
Subjects: Classical Turkish Literature of Ottoman Field,Classical Turkish Literature out of Ottoman Field,Social Science,Linguistics
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Editorial Board

Editorial Board

Editorial Board

Editorial Board

Editorial Board

Editorial Board

Prof.Dr. Bahir SELÇUK

Turkey
bahirselcuk@gmail.com
Subjects: Classical Turkish Literature of Ottoman Field,Classical Turkish Literature out of Ottoman Field,Social Science,Linguistics
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Beyhan KESİK

Turkey
b_kesik@hotmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: Giresun Universty

Merve BÜYÜKADA

Turkey
mervebykada@gmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Res.Assist. Şermin BAKA

Turkey
sermin-baka@hotmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİYEV (Kırgız Millî Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah EREN (Ordu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KARTAL (Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (Amasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahir SELÇUK (Fırat ) Üniversitesi

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülcigit Soronkulor UMAROVİÇ (Kırgız Milli Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU (Kocaeli Üniversitesi )

Prof. Dr. Beyhan KESİK (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Feridun TEKİN (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Savaşkan Cem BAHADIR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet DOĞAN (Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Ağaverdi HALİL (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi)

Doç. Dr. Mücahit KAÇAR (Amasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Orhan KURTOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan ŞENER (Fırat Üniversitesi)

Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ (Hitit Üniversitesi )

Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ (Dicle Üniversitesi )

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DALYAN ( Uluslararası Final Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Janar Süyünjanova (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Prof.Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK

Turkey
ismail.aksoyak@hbv.edu.tr
Subjects: Linguistics
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr. ÜLKÜ ELIUZ

Turkey
ulku.eliuz@mynet.com
Subjects: Social Science,Sociology,Applied Psychology,Linguistics,Linguistics
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. M. Fatih KÖKSAL

Turkey
mfkoksal@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Bahir SELÇUK

Turkey
bahirselcuk@gmail.com
Subjects: Classical Turkish Literature of Ottoman Field,Classical Turkish Literature out of Ottoman Field,Social Science,Linguistics
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Esma ŞİMŞEK

Turkey
esimsek@firat.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Fırat Üniversitesi

Prof.Dr. Beyhan KESİK

Turkey
b_kesik@hotmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: Giresun Universty

Assoc.Prof.Dr. Ahmet DOĞAN

Turkey
dogan_ahmet@live.com
Subjects: Linguistics
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Abdullah EREN

Turkey
abdullaheren@odu.edu.tr
Subjects: Linguistics
Institution: Ordu Ünitversitesi

Prof.Dr. Mücahit KAÇAR

Turkey
mukac80@gmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Hasan ŞENER

Turkey
senerhasan@gmail.com
Subjects: Linguistics,Linguistics
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Ahmet TANYILDIZ

Turkey
ahmettanyildiz@gmail.com
Subjects: Classical Turkish Literature of Ottoman Field
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. Savaşkan BAHADIR

Turkey
sacemb@hotmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Danışma Kurulu

2019 TEMMUZ/YAZ SAYISI HAKKINDA...

Sayın Hocalarımız, dergimizde yayımlanacak olan tüm makaleler için  Temmuz/Yaz sayısından itibaren intihal raporu istenecektir.  15 Mart 2019 tarihinden itibaren dergimize çalışmalarını yollayacak olan siz değerli araştırmacılar, makalelerini Turnitin yazılımı aracılığıyla denetledikten sonra, ilgili intihal raporunu makaleleri ile birlikte sisteme yükleyeceklerdir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20' nin  altında olması gerekmektedir. 

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


UDS KULLANIM VİDEOSU /HAKEM PENCERESİ

Hakem penceresi/ Örnek kullanım videosu linkte verilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzZ2FQMmVQT3B2R00/view