Medeniyet Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-1652 | e-ISSN 2636-8374 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Medeniyet Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mad​

ISSN: 2148-1652    e-ISSN: 2636-8374

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MAD)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne bağlı Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSMAM)

bünyesinde çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi sosyal bilimlerin

tüm alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde özgün araştırma makalesi, derleme makale, kitap incelemesi

ve yorumlar yayımlar. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın/telif haklarının dergiye ait

olduğu yazar tarafından kabul edilir. Dergide yayımlanan makalelerin dil, etik, yasal ve bilimsel sorumluluğu

yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır.

İndeksler:

• SOBİAD               • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

• Google Scholar    • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)

• idealonline           • CiteFactor

• ResearchBib       • Eurasian Scientific Journal Index


Journal of Civilization Studies

Journal of Civilization Studies is published on behalf of the Center for Civilization Studies (ISMAM) of Istanbul

Medeniyet University. The journal is an international peer-reviewed journal published semiannually. Journal of

Civilization Studies is an interdisciplinary scientific journal covering all aspects of social sciences. The journal

publishes original research articles, review articles, book reviews and commentaries in Turkish and English

languages. The copyright of the manuscripts published in the journal belongs to the journal. The author agrees

to transfer all copyrights of the manuscript which has been approved to be published in the journal. The author

accepts full responsibility for the article. The views in the manuscripts published in the journal are personal 

views of the authors, and do not represent the official views of the journal. All rights reserved.

Indexing:

• SOBİAD               • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

• Google Scholar    • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)

• idealonline           • CiteFactor

• ResearchBib       • Eurasian Scientific Journal Index


Medeniyet Araştımaları Dergisi'ne yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalardan herhangi bir başvuru veya

değerlendirme ücreti alınmamaktadır.


Makalelerinizi derginin journalmdn@medeniyet.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Please submit your manuscript to the journalmdn@medeniyet.edu.tr.

Medeniyet Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-1652 | e-ISSN 2636-8374 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Medeniyet Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mad​
Kapak Resmi

2.200

4.469

ISSN: 2148-1652    e-ISSN: 2636-8374

MEDENİYET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MAD)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne bağlı Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSMAM)

bünyesinde çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi sosyal bilimlerin

tüm alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde özgün araştırma makalesi, derleme makale, kitap incelemesi

ve yorumlar yayımlar. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın/telif haklarının dergiye ait

olduğu yazar tarafından kabul edilir. Dergide yayımlanan makalelerin dil, etik, yasal ve bilimsel sorumluluğu

yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır.

İndeksler:

• SOBİAD               • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

• Google Scholar    • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)

• idealonline           • CiteFactor

• ResearchBib       • Eurasian Scientific Journal Index


Journal of Civilization Studies

Journal of Civilization Studies is published on behalf of the Center for Civilization Studies (ISMAM) of Istanbul

Medeniyet University. The journal is an international peer-reviewed journal published semiannually. Journal of

Civilization Studies is an interdisciplinary scientific journal covering all aspects of social sciences. The journal

publishes original research articles, review articles, book reviews and commentaries in Turkish and English

languages. The copyright of the manuscripts published in the journal belongs to the journal. The author agrees

to transfer all copyrights of the manuscript which has been approved to be published in the journal. The author

accepts full responsibility for the article. The views in the manuscripts published in the journal are personal 

views of the authors, and do not represent the official views of the journal. All rights reserved.

Indexing:

• SOBİAD               • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

• Google Scholar    • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)

• idealonline           • CiteFactor

• ResearchBib       • Eurasian Scientific Journal Index


Medeniyet Araştımaları Dergisi'ne yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalardan herhangi bir başvuru veya

değerlendirme ücreti alınmamaktadır.


Makalelerinizi derginin journalmdn@medeniyet.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Please submit your manuscript to the journalmdn@medeniyet.edu.tr.